centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
V edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
ASPEKTY PRAWNE PRACY NAUKOWCA EWALUACJA DOROBKU - KOMUNIKACJA NAUKOWA - GRANTY
Warszawa, 21.11.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

Tematem piątej edycji seminarium w cyklu Badania Naukowe będą aspekty prawne pracy naukowca. Podczas obrad zaproszeni do udziału specjaliści omówią zagadnienia związane z własnością intelektualną, ewaluacją dorobku publikacyjnego oraz oceną nauki i uczonych w systemie komunikacji naukowej. Ponadto w trakcie oddzielnego wykładu uczestnikom zostanie przedstawiony temat przyznawania kategorii naukowej Jednostkom Naukowym, jak również omówione zostaną podstawowe zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

PROGRAM

21 listopada 2012 r.
10:15 Wykład wprowadzający i dyskusja: Rzetelność w badaniach oraz poszanowanie własności intelektualnej
 • Rzetelność w badaniach naukowych i procedurach grantowych
 • Rzetelna atrybucja autorstwa
 • Poszanowanie własności intelektualnej i uczciwość autorska (plagiat i autoplagiat)
Prof. dr hab. Jan Hartman
(Uniwersytet Jagielloński)
11:45 Wykład i dyskusja: Kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej Jednostkom Naukowym
 • Struktura i zadania Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN)
 • Założenia nowej oceny parametrycznej i kategoryzacji Jednostek Naukowych
 • Ważniejsze kryteria oceny parametrycznej
 • Zasady ustalania kategorii Jednostek Naukowych
 • Wyłanianie Jednostek Naukowych, którym przyznana zostanie kategoria A+
Prof. dr hab. Maciej Zabel
(Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
12:45 Przerwa, poczęstunek
13:15 Wykład: Ewaluacja dorobku publikacyjnego
 • Dostęp do narzędzi informatycznych:
  1. światowe bazy cytowań: Web of Science oraz Scopus
  2. Journal Citation Reports jako baza oceny czasopism, metody szukania cytowań
 • Metody i techniki oceny dorobku publikacyjnego:
  1. wskaźniki: Impact Factor, Predicated Impact Factor oraz Index Hirscha i ich wpływ na ocenę dorobku
  2. lista filadelfijska i jej wykorzystanie w przygotowaniu części A wykazu czasopism punktowanych MNiSzW
dr Aneta Drabek
(Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego)
14:00 Wykład: Ocena nauki i uczonych w systemie komunikacji naukowej
 • Zmiany w komunikacji naukowej
  1. Cyfryzacja komunikacji naukowej
  2. Komercjalizacja komunikacji naukowej
 • Ocena uczonych
 • Metody oceny publikacji drukowanych i ich krytyka
  1. Metody ilościowe
  2. Metody jakościowe
 • Ocena nauki w środowisku cyfrowym
  1. Metody ilościowe
  2. Metody jakościowe
 • Wpływ Open Access
Dr Marek Nahotko
(Uniwersytet Jagielloński)
14:45 Przerwa
15:00 Wykład i dyskusja: Podstawowe zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych
 • Zamiarem każdego uczonego, prowadzącego badania podstawowe, powinien być konsekwentny rozwój własnych koncepcji badawczych
 • Pisanie wniosków grantowych jest dla dojrzałego badacza jedną z najważniejszych form działalności naukowej
 • Przygotowanie projektu to wyśmienita okazja, aby gruntownie przemyśleć swoje zamiary badawcze w kontekście uzyskanych dotąd rezultatów
 • Praca nad projektem zaczyna się od przeanalizowania celów i zasad konkursu, do którego się staje.
 • W projekcie liczy się zarówno pomysł, jak i dotychczasowy dorobek aplikującego, ale szczególnie ważny jest sposób realizacji proponowanych badań oraz prezentacji projektu.
 • Dobry projekt odpowiada na 4 podstawowe pytania:
  1. Dlaczego te badania?
  2. Dlaczego teraz?
  3. Dlaczego w ten sposób?
  4. Dlaczego ja?
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
(członek Rady NCN)
16:00 Wykład i dyskusja: Komunikacja naukowa
 • Komunikowanie (się) naukowców:
  1. Próżność celebryty czy realna potrzeba? Media społecznościowe jako platforma komunikacyjna naukowców i instytucji naukowych
  2. Standaryzacja komunikacji naukowcy-administracja na przykładzie instrukcji grantowych
  3. Budowanie zespołu badawczego jako wyzwanie komunikacyjne
 • Komunikowanie nauki:
  1. Wytyczne MNiSW dla czasopism naukowych jako wyraz tendencji instytucjonalizacji komunikowania naukowego
  2. Między elitarnością a przystępnością: idea plain language a komunikowanie nauki
  3. Open Access w kontekście komunikacji naukowej
dr Przemysław Żukiewicz
(Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
16:45 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Zamów materiały
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78