centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.01.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

Biblioteka cyfrowa to usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie w sieci publikacji cyfrowych takich jak czasopisma elektroniczne lub e-booki, a także zdigitalizowanych, tradycyjnych publikacji papierowych, takich jak czasopisma, książki, mapy, zdjęcia itp.
Podczas XVIII edycji seminarium starannie dobrana grupa prelegentów opowie, jak tworzy się biblioteki cyfrowe. Omówione zostaną zasady gromadzenia i uzupełniania danych oraz jakie są kierunki rozwoju bibliotek XXI wieku. Dowiecie się Państwo jakie są następstwa rozwoju technologii cyfrowych oraz jakie będą przyszłe kierunki ich rozwoju.

Prowadzenie obrad: dr Henryk Hollender

PROGRAM

11 stycznia 2012 r.
10:00 Wykład: Pragmatyka tworzenia bibliotek cyfrowych - zarządzanie procesami
 • "Nasza BC" - entuzjastycznie działamy albo entuzjastycznie organizujemy; "samosia" albo w kontekście bibliotek cyfrowych, czyli organizacja i zarządzanie procesami BC.
 • Warsztat pracy redaktorów - wewnętrze wytyczne oraz zewnętrzna pomoc i dzielenie się wiedzą.
 • Linia technologiczna techników IT - cenne doświadczenia praktyków.
 • Kadra, narzędzia, procedury - na miarę potrzeb i możliwości "Naszej BC".
dr Edyta Kotyńska
(e Teka, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu)
10:30 Wykład: Zasady tworzenia bibliotek cyfrowych
 • Kolekcje cyfrowe i zasady ich tworzenia
 • Zasady tworzenia i funkcjonowania obiektów cyfrowych
 • Zasady tworzenia wysokiej jakości metadanych
 • Zasady tworzenia i realizacji projektów digitalizacji zasobów bibliotecznych
dr Marek Nahotko
(Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński)
11:00 Wykład: Agregacja metadanych w skali kraju - kierunki rozwoju Federacji Bibliotek Cyfrowych
 • Schemat PLMET jako wspólny mianownik metadanych z polskich bibliotek cyfrowych
 • Transformacja metadanych ze schematów lokalnych do schematu PLMET
 • Od metadanych tekstowych do bazy wiedzy - wyzwania związane z automatycznym przetwarzaniem metadanych
Marcin Mielnicki, Krzysztof Sielski, Justyna Walkowska, Marcin Werla
(Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
11:30 Dyskusja i sesja konsultacyjna
moderator dr Henryk Hollender
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Profil, zasady gromadzenia, uzupełnianie zasobów
 • Biblioteka cyfrowa jako biblioteka
 • Dobór źródeł do digitalizacji czy dobór dokumentów do publikacji
 • Digitalizacja jako dialog biblioteki z użytkownikiem
 • Zawartość a struktura
 • W kierunku syllabusu biblioteki cyfrowej
 • Kanon, kompletność, przydatność, luka: studia przypadków
 • Biblioteka cyfrowa jako przedsięwzięcie zarządzane.
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
13:00 Wykład: Obiekty cyfrowe: taksonomie, tworzenie kolekcji, punkty dostępu
 • Techniki dostępu do kolekcji cyfrowych
 • Narzędzia eksploracji kolekcji
 • Taksonomie jako schematy organizacji wiedzy oraz mechanizmy nawigacyjne
 • Modele strukturalne taksonomii
 • Taksonomie dynamiczne (fasetowe): struktura, zasady funkcjonowania
dr Marcin Roszkowski
(Instytut Informacji Naukowej, Uniwersytet Warszawski)
13:30 Wykład: Długoterminowe archiwizowanie obiektów cyfrowych
 • Aspekty długoterminowej archiwizacji: definicja, cel, przedmiot, środki.
 • Problemy do rozwiązania: zapis, system plików, rodzaj agregacji, formaty
 • Produkty wspomagające długotrwałą archiwizację.
 • Rozwiązania instytucjonalne.
 • Praktyczne wskazówki.
dr Aleksander Radwański
(Kierownik Działu Komputeryzacji OSSOLINEUM)
14:00 Dyskusja i sesja konsultacyjna
moderator dr Henryk Hollender
14:30 Przerwa
15:00 Wykład: Ewaluacja jakości bibliotek cyfrowych w ujęciu architektury informacji
 • Architektura informacji i kryteria oceny jakości środowisk informacyjnych
 • Kryteria użyteczności bibliotek cyfrowych
 • Metody i techniki badania użyteczności cyfrowych zasobów
 • Wyniki badań nad użytecznością wybranych bibliotek cyfrowych.
dr Stanisław Skórka
(dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
15:30 Wykład: Cyfrowa przyszłość, czyli biblioteki w erze informacji - kierunki rozwoju bibliotek XXI wieku
1. Następstwa rozwoju technologii cyfrowych i teleinformatycznych w bibliotekach:
 • działanie w rozproszonym środowisku sieciowym,
 • wykorzystywanie nowych typów dokumentów,
 • tworzenie nowych wzorców budowy i rozwoju kolekcji,
 • organizowanie dostępu do informacji,
 • zaangażowanie w procesy publikowania,
 • stosowanie wzorców i modeli otwartych,
 • prowadzenie digitalizacji i zabezpieczania zbiorów,
 • tworzenie bibliotek cyfrowych i repozytoriów,
 • wspieranie zdalnej edukacji,
 • nadawanie nowego znaczenia "bibliotece jako miejscu".
2. Przyszłe kierunki rozwoju bibliotek:
 • doskonalenie inteligentnych narzędzi i systemów,
 • wzrost wykorzystania technologii rozproszonych,
 • szersze stosowanie modeli otwartych,
 • zaangażowanie w procesy tworzenia i zarządzania wiedzą,
 • przejmowanie funkcji pośrednika w komunikacji naukowej,
 • rozwijanie następnych generacji bibliotek cyfrowych,
 • przechodzenie od budowania w kampusie information commons do knowledge commons.
Grażyna Piotrowicz
(Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu)
16:00 Dyskusja i sesja konsultacyjna
moderator dr Henryk Hollender
16:30 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78