centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.01.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Edyta Kotyńska

Edyta Kotyńska

Edyta Kotyńska

Z zawodu bibliotekarz: doktoryzowany (1998) i dyplomowany (2007). Zainteresowana organizacją i zarządzaniem zbiorami historycznymi w połączeniu z wdrażaniem nowych technologii w celu udostępniania wiedzy oraz informacji czytelnikom i użytkownikom internetu. Od 1991 r. pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Posiada 10-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Merytoryczny kierownik unijnego projektu "Biblioteca Sonans" (2004/2005). Koordynator BUWr w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (2005-2008). Współorganizator Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz eWydawnictwa BUWr (2005-2008). Stażystka w zagranicznych bibliotekach (Berlin 1993, Praga 2002, Getynga 2010). Uczestniczka branżowych konferencji, w dorobku publikacje. Szkoleniowiec w BUWr w zakresie zarządzania biblioteką cyfrową i opisów dCore. Od 2011 r. prowadzi serwis eTEKA.com.pl (wersja beta).

Prelegenci | Marek Nahotko

Dr Marek Nahotko

Marek Nahotko

Absolwent i pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (adiunkt). W latach 1992-2000 dyrektor Biblioteki Głównej Polit. Krakowskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach opracowania dokumentów elektronicznych i wykorzystania Internetu w działalności informacyjnej oraz problematyce związanej z bibliotekami cyfrowymi. Najważniejsze publikacje: Metadane : sposób na uporządkowanie Internetu. Kraków, 2004; Opis dokumentów elektronicznych : teoretyczny model i możliwości jego aplikacji. Kraków, 2006; Naukowe czasopisma elektroniczne. Warszawa, 2007; Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki. Warszawa, 2010.

Prelegenci | Grażyna Piotrowicz

Grażyna Piotrowicz

Grażyna Piotrowicz

Starszy kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Absolwentka (1980 r.) Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (informatyk ze specjalnością systemy informacji naukowo-technicznej). Od 1980 r. do 2002 r. zatrudniona w Bibliotece Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej. W 2002 r.(w drodze konkursu) - objęła stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Kilkakrotnie otrzymała stypendia i odbyła staże w naukowych bibliotekach brytyjskich (m.in. Staffordshire University, University of Central England, Aston University, University of Birmingham), niemieckich (Bergakademie Freiberg, Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Martin Opitz Bibliotek, w bibliotekach uniwersytetów w Konstanz i w Bochum), a także w Bibliotece Technische Universität w Wiedniu i w Narodowej Bibliotece Republiki Czeskiej w Pradze. Od 1997 r. członek Komitetu Technicznego Nr 245 ds. Informacji i Dokumentacji przy PKN (m.in. autorka projektów polskich norm: PN-ISO6862:1999 Informacja i dokumentacja. Kodowany zestaw znaków matematycznych do wymiany informacji bibliograficznej oraz PN-ISO23950:2003 Informacja i dokumentacja. Pobieranie informacji (Z3950) - definicja usługi aplikacyjnej i specyfikacja protokołu). Od 2002 r. - redaktor serii Bibliothecalia Wratislaviensia w ramach Acta Universitatis Wratislaviensis. W latach 2004 - 2006 przewodnicząca Rady Dyrektorów Bibliotek VTLS w Polsce. Członek Krajowej Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego w kadencji 2008-2011. Autorka ponad 30 publikacji naukowych, głównie artykułów i referatów konferencyjnych. Koordynator uczelniany dwóch projektów europejskich (rocznego Bibliotheca Sonans, w ramach programu Culture2000 i dwuletniego ENRICH - European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage w ramach programu eContentPlus) oraz kierownik krajowego projektu badawczo-rozwojowego (Interaktywna, Multimedialna Bibliografia Śląska. Cz. I. Stare druki i druki zwarte XIX w. ze zbiorów Gabinetu Śląsko-Łużyckiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu).

Prelegenci | Aleksander Radwański

Aleksander Radwański

Bibliotekoznawca, w latach 1996-2003 - adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca m.in. w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Od 1998 roku - kierownik Działu Komputeryzacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Jeden z założycieli i redaktorów serwisu internetowego EBIB. Autor publikacji nt. komputeryzacji bibliotek i nowych technologii w bibliotekach. Praktycznie zajmuje się wdrażaniem narzędzi informatycznych obsługujących działalność biblioteczną i muzealną. Od 2004 roku - odpowiedzialny za zabezpieczanie materiału cyfrowego, pochodzącego z projektów digitalizacyjnych.

Prelegenci | Marcin Roszkowski

Marcin Roszkowski

Marcin Roszkowski

Absolwent Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, doktorat (Uniwersytet Śląski, 2009) w zakresie języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: tradycyjne i sieciowe systemy organizacji wiedzy, w tym taksonomie i folksonomie, organizacja informacji w WWW, bibliograficzne metadane i modele danych, zagadnienia Semantic Web w bibliotekach. Członek International Society for Knowledge Organization (ISKO) oraz European RDA Interest Group (EURIG).

Prelegenci | Stanisław Skórka

Stanisław Skórka

Stanisław Skórka

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP. Autor programu pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu architektury informacji. Współorganizator Polish Information Architecture Summit - pierwszego w kraju zjazdu architektów informacji. Autor książki Użytkownicy systemów hipertekstowych (Kraków 2006). W latach 2004-2009 redaktor naczelny kwartalnika uczelnianego "Konspekt". Interesuje się architekturą informacji i jej zastosowaniem do zarządzania treścią w serwisach internetowych oraz w organizacjach. Ulubiony cytat (ostatnio): "szanuj przeszłość - kreuj przyszłość".

Prelegenci | Marcin Werla

Marcin Werla

Marcin Werla

Od 2002 roku związany z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie zajmuje się tematyką bibliotek cyfrowych. Obecnie kierownik Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczo rozwojowych, współautor kilkudziesięciu publikacji dot. tematyki bibliotek cyfrowych. Członek Komitetu Sterującego międzynarodowej konferencji Theory and Practice of Digital Libraries. Odpowiedzialny za projekty takie jak dLibra/DInGO, LoCloud Collections czy Federacja Bibliotek Cyfrowych. Ściśle współpracuje z Fundacją Europeana, członek rady stowarzyszenia Europeana Network. Jego zainteresowania zawodowe obejmują architekturę systemów informatycznych, agregację i integrację rozproszonych cyfrowych zasobów informacyjnych, wykorzystanie technologii chmurowych w sektorze publicznym, zarządzanie produktami informatycznymi oraz projektowanie usług.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78