centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Łochów k/ Wyszkowa, 16-17.10.2012 Koordynator: Jakub Nawrocki

Zapraszamy Państwa do udziału w programie Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, 16 - 17 października 2012 r. - Pałac w Łochowie (Mazowieckie). Forum jest śmiałą kontynuacją cyklu Informatycznego Wspomagania Zarządzania Uczelnią, które liczy sobie już 15 edycji. Pierwszy raz program przygotowany jest w konwencji dwudniowego forum. Podczas realizacji agendy poruszone zostaną ciekawe zagadnienia z zakresu informatyzacji i zastosowania nowych technologii w zarządzaniu i obsłudze uczelni wyższej. W trakcie przerw i podczas uroczystej kolacji, będą Państwo mieli okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm teleinformatycznych. Część prezentacji firmowych, dla podniesienia atrakcyjności, przygotowana będzie przy współudziale uczelni zamawiających.

PROGRAM

Pierwszy dzień 16 października 2012 r.
Prowadzenie obrad: dr Janina Mincer - Daszkiewicz, Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
12:00 Otwarcie Forum i wykład inaugurujący: Systemy informacyjne a potrzeby uczelni wyższych
dr Olaf Gajl
(Dyrektor, Ośrodek Przetwarzania Informacji)
12:50 Prezentacja partnera: Nowoczesny model zarządzania uczelnią - koncepcja stworzona na Uniwersytecie Łódzkim
Andrzej Kuś (Dyrektor Działu Doradców Biznesowych, SIMPLE S.A.)
dr Ścibór Sobieski (Dyrektor Centrum Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego)
13:25 Prezentacja partnera: Rozwój systemu Uczelnia.XP w świetle najnowszych zmian ustawowych oraz potrzeb Uczelni Wyższych
 • wspieranie organizacji kształcenia zgodnie z KRK
 • przygotowywanie raportów do POL-on
 • monitorowanie losów zawodowych absolwentów
 • nauczanie na odległość
 • aplikacje mobilne
 • obieg dokumentów
(Partners in Progress Sp. z o.o.)
14:00 Przerwa, Obiad
15:00 Wykład: Sposoby komunikacji pomiędzy uczelnią a studentami w perspektywie nowych technologii
 • Technologie informacyjne jako dominujący kanał komunikacji studenci - uczelnia. Komunikacja sieciowa.
 • Kategorie komunikacji sieciowej (synchroniczna, pośrednia, aktywna) student - uczelnia, przykłady, wnioski.
 • Studenckie oceny zakresu i intensywności komunikacji sieciowej związanej z uczelnią.
 • Komunikacyjny potencjał:
  1. stron uczelnianych. Kryteria oceny.
  2. profili uczelnianych na FB.
  3. autorskich stron nauczycieli akademickich.
  4. komunikacji sieciowej w rekrutacji.
 • Inne formy przepływu informacji uczelnia - student
prof. Włodzimierz Gogołek
(Uniwersytet Warszawski)
15:40 Prezentacja sponsora I dnia:Jak zbudować infrastrukturę PKI w uczelni z wykorzystaniem legitymacji elektronicznych
 • obszary zastosowań PKI w uczelni
 • elementy infrastruktury PKI w uczelni
 • przykłady wdrożeń PKI na uczelniach
Jarosław Łagoda
(OPTEAM S.A.)
16:10 Case study: Wdrożenia systemu na przykładzie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Adam Domagała, Michał Gallina
(COMARCH S.A.)
16:30 Przerwa
17:00 Wykład: Integracja systemu informatycznego uczelni wyższej z sieciami społecznościowymi i urządzeniami mobilnymi
Wszyscy znają popularność i siłę marketingową sieci społecznościowych. Kandydaci na studia, studenci, absolwenci, a także pracownicy uczelni wyższych mają konta w serwisach takich jak Facebook, Nasza Klasa, Google Plus, Onet.pl, LinkedIn. Jest to tak powszechne, że coraz więcej publicznych serwisów uwierzytelnia użytkowników za pomocą konta w Google czy Facebook. Wiele uczelni ma "firmowe" konta na Facebooku i wykorzystuje go do reklamy swoich usług.
Podobnie powszechnym narzędziem jest telefon komórkowy. Coraz częściej jest wykorzystywany do komunikacji, w której jedną ze stron jest system informatyczny. Są przykłady systemów rekrutacji na studia, które informują kandydatów o wynikach rekrutacji wysyłając do nich SMS-y, i systemów uczelnianych informujących studentów SMS-ami o wynikach egzaminów. Takie rozwiązania powodują jednak powstawanie kosztów po stronie uczelni lub studenta, ich zasięg raczej będzie ograniczony.
Przedmiotem prezentacji będzie idea i konkretny przykład integracji systemu uczelnianego z serwisami społecznościowymi i urządzeniami mobilnymi, dzięki której użytkownik Facebooka ma dostęp do danych z systemu uczelnianego, a użytkownik urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu sięga do danych uczelnianych za pomocą zainstalowanych na urządzeniu aplikacji.
dr Janina Mincer - Daszkiewicz
(Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, Uniwersytet Warszawski)
17:40 Prezentacja: Laboratoria przyszłości - najnowsze narzędzia w procesie dydaktycznym
Jacek Styś, (Dyrektor Centrum Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Radosław Rajzer, (VEGANET Sp. z o.o.)
18:00 Wykład: Prawo własności intelektualnej a działalność naukowa pracowników uczelni wyższych
 • Badania naukowe i ich wyniki jako przedmiot prawa autorskiego
 • Przesłanki ochrony prawnoautorskiej
 • Elementy twórcze i nietwórcze dzieł naukowych
 • Podmiot praw autorskich do wyników badań naukowych
 • Ochrona patentowa wyników badań naukowych
 • Przesłanki zdolności patentowej wynalazków
 • Podmiot praw do wynalazków
 • Współpraca przy prowadzeniu badań naukowych. Zagadnienie współtwórczości. Przesłanki kwalifikujące do grona współtwórców. Twórczy i nietwórczy charakter wkładów
 • Uprawnienia instytucji naukowej do utworów stworzonych przez pracowników
dr Zofia Zawadzka
(adwokat, adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
18:45 Zakończenie obrad pierwszego dnia.
20:00 Uroczysta kolacja kończąca pierwszy Forum
Drugi dzień 17 października 2012 r.
Prowadzenie obrad: dr Ścibór Sobieski, Uniwersytet Łódzki
09:00 Wykład: Od systemu informatycznego do systemu informacyjnego - wyzwania współczesnej uczelni wyższej
 • Czy dzisiejsze systemy ERP sprostają potrzebom uczelni wyższych?
 • Potrzeby informacyjne uczelni wyższej na przykładzie UŁ
 • Obieg dokumentów - papier czy komputer?
 • Integracja technologiczna jako przeszkoda w drodze do celu
dr Ścibór Sobieski
(Uniwersytet Łódzki)
09:40 Prezentacja sponsora II dnia: Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w sieciach Akademickich
 • Uniwersytecka widoczność i kontrola IT w kontekście wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Automatyczne profilowanie, wykrywanie typu urządzenia i przydzielanie uprawnień
 • Bezpieczna infrastruktura informacyjna w oparciu o role - Enterasys Mobile IAM
 • Prezentacja Live Demo Mobile IAM, "BYOD Done Right"
Dawid Królica
(Enterasys Networks)
10:10 Wykład: : Wykład: Zarządzanie cyklem życia dokumentu elektronicznego: składowanie, wyszukiwanie, publikacja.
 • Problemy i wyzwania przy przechowywaniu dokumentów elektronicznych
 • Co tak naprawdę potrzebne jest uczelniom i jakie kryteria powinny spełniać rozwiązania
 • ILM (zarządzanie cyklem życia dokumentu)
 • Backup czy archiwizacja - zarządzanie archiwalnymi kopiami
 • Przegląd: Systemy DMS (Document Management System) i CMS (Content Management Systems) - Systemy automatyzacji obiegu dokumentów
 • systemy zarządzania treścią
 • systemy do archiwizacji poczty elektronicznej
Marcin Gosiewski
(specjalista)
10:50 Przerwa
11:10 Wykład: Narzędzia do zarządzania przepływem prac w procesie wspierania zakupów na Politechnice Wrocławskiej
 • Analiza i modelowanie procesów biznesowych
 • Funkcje użytkownika i modelowanie przepływu prac
 • Integracja z innymi systemami informatycznymi uczelni
 • System informowania kierownictwa
Rozwiązanie wspiera procesy zakupowe na Politechnice Wrocławskiej - od wniosków pracowników, poprzez ofertowanie, zamówienia, po rozliczanie faktur i płatności.
System został rozwinięty na uczelni we współpracy z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A.
Mariusz Cholewa
(Politechnika Wrocławska)
11:50 Wykład: Doskonalenie procesowej orientacji uczelni, jako element analizy przedwdrożeniowej systemów informatycznych
 • standaryzacja działań uczelni
 • BPMN
 • identyfikacja procesów tworzących wartość
 • mapowanie przepływów wiedzy i jej wartościowanie (metodyki wartościowania wiedzy)
 • model platformy treningu procesowego
 • diagnoza dojrzałości procesowej uczelni jako element przygotowawczy do analizy procesowo-- - przedwdrożeniowej systemów informatycznych
 • cyberprzestrzeń procesów informatycznych uczelni
dr hab. Wojciech Bolesław Cieśliński
(Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie, Zakład Organizacji i Zarządzania, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
12:30 Zakończenie obrad drugiego dnia
13:00 Obiad

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum proszę o kontakt - Jakub Nawrocki.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78