centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XX edycja seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "Udostępnianie danych przestrzennych w modelu Cloud Computing"
Warszawa, 19.12.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

W ramach seminarium uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką udostępniania danych przestrzennych w modelu Cloud Computing. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące zastosowania narzędzi GIS do analiz przestrzennych, jak również w zarządzaniu lokalnym i regionalnym. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami zastosowania chmury w procesie pozyskiwania i udostępniania danych przestrzennych. Ponadto zaproszeni specjaliści zaprezentują interesujące case study nt. przetwarzania chmurowego w GIS, roli usług sieciowych w infrastrukturze informacji przestrzennej oraz przetwarzania danych przestrzennych w parkach narodowych i obszarach chronionych. Do udziału w tym wydarzeniu serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką udostępniania danych przestrzennych oraz zastosowaniem modelu Cloud Computing.

PROGRAM

19 grudnia 2012 r.
10:15 Wykład: GIS jako narzędzie do analiz przestrzennych
W ramach prezentacji przedstawiona zostanie idea i główne założenia analiz przestrzennych w systemach GIS będących praktycznym powiązaniem danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł. Szczególny nacisk położony zostanie na zaprezentowanie realnych przykładów zastosowań systemów GIS w różnych dziedzinach życia takich jak:
 • ochrona przyrody i krajobrazu
 • bezpieczeństwo (powodzie, pożary, wypadki, różnego typu sytuacji kryzysowe)
 • analizy sieciowe (energetyka, komunikacja, sieci infrastruktury miejskiej)
 • zarządzanie zróżnicowanymi obszarami Ziemi
 • edukacja
Prezentacja ma pokazać jak szerokie i różnorodne spektrum zastosowań zawiera w sobie technologia GIS.
dr inż. Michał Brach, SGGW
10:45 Wykład: Cloud Computing w komunikacji władz lokalnych z mieszkańcami
Dr Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski
11:15 Wykład: Informacje przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnym
dr Marcin Feltynowski, Uniwersytet Łódzki
11:45 Dyskusja na tematy zawarte w wykładach
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Zastosowanie chmury w procesie pozyskiwania i udostępniania danych przestrzennych
 • Postęp technologiczny a etapy rozwoju systemów geoinformacyjnych;
 • Rozwój technik pomiarowych i ich wpływ na metody pozyskiwania i udostępniania danych przestrzennych;
 • Charakterystyka mobilnych i rozproszonych systemów geoinformacyjnych;
 • Automatyzacja i optymalizacja procesu pozyskiwania danych przestrzennych;
 • Platforma aplikacyjna do budowy rozwiązań GIS opartych na przetwarzaniu w chmurze;
 • Aktualne trendy i perspektywy rozwoju systemów mobilnych w modelu cloud computing;
Dr inż. Tomasz Templin, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
13:10 Prezentacja: Autodesk Infrastructure Modeler - cyfrowe modele miast w chmurze.
Piotr Paluch, Inżynier Aplikacji AEC Dział Datech, Tech Data Polska
13:40 Case study: Przetwarzanie chmurowe w GIS na przykładzie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
 • Definicja przetwarzania chmurowego
 • Trendy w systemach informatycznych jednostek samorządowych
 • Koncepcja systemu GIS w kontekście paradygmatu przetwarzania chmurowego
 • Architektura sprzętowa systemu MIIP
 • Architektura softwarowa MIIP
 • Przykłady zastosowań systemu w krytycznych systemach (Pogotowie Ratunkowe, GOPR)
 • Perspektywy rozwojowe
Łukasz Wojnowski, Administrator Infrastruktury Serwerowej Wydziału Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego
14:20 Przerwa
14:40 Case study: Rola usług sieciowych w infrastrukturze informacji przestrzennej
 • Założenia Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
 • Funkcjonalności systemu
 • Rodzaje usług sieciowych w MIIP
 • Dane jako usługi
 • Wykorzystanie usług sieciowych do realizacji zadań
 • Nowe wyzwania dla systemu
Justyna Bachowska, Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego
15:10 Case study: Przetwarzanie danych przestrzennych w parkach narodowych i w obszarach chronionych
 • standard danych GIS w ochronie przyrody
 • sposoby udostępniania informacji przestrzennej przez służby ochrony przyrody
 • wykorzystanie GIS w zarządzaniu obszarami chronionymi
Dr inż. Marcin Guzik, Geoportal Tatry
15:40 Dyskusja
15:55 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Zamów materiały
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78