centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.07.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

Od dawna wiadomo, że interaktywność jest inicjacją procesu nauki i zabawy. Organizatorzy kolekcji, gabinetów i muzeów już w wieku XVII i XVIII rozumieli, że wyjątkowość tworzonych przez nich miejsc i instytucji polega na umożliwieniu jednoczesnego poznawania wieloma zmysłami, doznawania emocji i delektowania się niezwykłością treści. Od końca XIX wieku, czyli od czasu wyraźnego wzrostu liczby odwiedzających muzea, obawa o uszkodzenie cennych obiektów zaczęła dominować nad społecznym i edukacyjnym aspektem kolekcji muzealnych. Proces wyłączania zbiorów muzeum z zasięgu ręki zwiedzających nie trwał jednak długo. Już w latach 40.tych i 50.tych XX w. muzea techniki, nauki i przyrody powróciły do modelu ekspozycji "żywych", wymagających aktywności odbiorców. Koniec XX wieku przyniósł wielowymiarowy powrót do koncepcji uczestnictwa w procesie odbioru muzealnych wystaw. Tym bardziej, ze pojawiły się nowe możliwości technologiczno-komunikacyjne i medialne, dając muzeom nowe narzędzia, które można było wykorzystać w procesie przygotowania ekspozycji i programów edukacyjnych. Dzisiaj pojęcie interaktywnej edukacji w muzeum jest jednym ze standardów jego działania, trzeba jednak pamiętać, że każde muzeum jest osobnym światem i nie wszystkie metody wykorzystywane w jednej instytucji nadają się do zastosowania gdzie indziej. Funkcje interaktywne są skuteczne, gdy zawierając wiele ukrytych elementów służą jasno sprecyzowanemu celowi i są dopasowane do charakteru zbiorów i możliwości odbiorców.

Jak zatem powinno się planować interaktywne działania edukacyjne w muzeum, jak łączyć tradycję z nowymi technologiami, jak utrzymać unikatowość wystaw? Zagadnieniom tym poświęcone będą głosy praktyków i autorów koncepcji tego typu działań dydaktycznych.

Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska.

PROGRAM

10 lipca 2012 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Rola i techniki interaktywności w muzealnym procesie edukacyjnym. Zasady edukacji w muzeum interaktywnym
 • Historyczne formy aktywnego uczestnictwa w poznaniu i zabawie w kolekcjach i muzeach od XVII do XX w.
 • Neuromuzeologia i badania nad neuropoznawczą psychologią percepcji
 • Mediacja i medialność w muzeach
 • Rozumienie i doświadczenie: jak można spędzać czas w muzeach, czyli proponowane przez muzea metody i techniki edukacji
 • Interaktywność poza galerią, metody organizacji zbiorów magazynowych: zasady, możliwości, ograniczenia
prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
(Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
10:45 Wykład i dyskusja: Czym jest interaktywność w Centrum Nauki Kopernik?
 • Idea interaktywności w Centrum - założenia i cele
 • Przejawy interaktywności w wystawach i działaniach programowych
 • Rola edukatora w Centrum - idee i/a praktyka
Julia Nowicka
(Centrum Nauki Kopernik)
11:20 Prezentacja Sponsora Konferencji: Nowe technologie w interaktywnych wystawach muzealnych - szanse i zagrożenia
 • Nowe technologie w służbie misji muzeum
 • Nowoczesne muzeum - przegląd technologii
 • Szanse
 • Zagrożenia
 • Dobre praktyki w planowaniu interaktywnych wystaw w oparciu o nowe technologie
 • Podsumowanie
Zbigniew Wantuła
(ADUMA SA)
12:00 Lunch
12:30 Case study: Wortal Muzeum - wszystkim wstęp wolny
 • Zasada powszechnego i darmowego dzielenia się wiedzą, wyrażona w strategii Muzeum Pałacu w Wilanowie, odnosi się również do wortalu muzeum.
 • Prezentacja różnorodności zasobów wortalu, statystyka przebywania na wortalu
 • Nacisk na narrację i kontekstowość informacji, narzędzia służące precyzyjnemu wyszukiwaniu informacji na wortalu
 • Najnowsze narzędzie - Sobiesciana, baza danych zbierająca wszystkie obiekty związane z postacią Jana III Sobieskiego
 • Mocne strony wortalu - certyfikowana wiedza w atrakcyjnej formie, kilka sposobów dotarcia do informacji, tworzenie środowiska naukowego, połączenie z innymi projektami odnoszącymi się do obecności muzeum w przestrzeni wirtualnej
 • Wortal - poza tym że jest źródłem wiedzy o Rzeczpospolitej Obojga Narodów - ma służyć jako wstęp do wizyty w pałacu lub jej zakończenie.
Konrad Pyzel
(Muzeum Pałac w Wilanowie)
13:00 Case study: Koncepcja interaktywności w Muzeum Historii Polski na przykładzie wystawy czasowej Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.)
 • Muzeum Historii Polski w Warszawie: założenia wystawy stałej - muzealia, multimedia, prezentacje interaktywne
 • Zwycięska koncepcja projektu wystawy stałej konsorcjum WWAA i Platige Image
 • Wystawa czasowa "Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.)" - założenia i realizacja
 • Wybrane prezentacje interaktywne - funkcje i wartość edukacyjna
Monika Matwiejczuk, Łukasz Kubacki
(Muzeum Historii Polski)
13:30 Case study Partnera Konferencji: Pokłady kultury w trzech wymiarach
 • Założenia projektu
 • Wybór technologii
 • Realizacja
 • Efekty
Paweł Kiedrzyński, Sławomir Widlarz
(Comarch SA)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Case study: Architektura multimedialnej zawartości ekspozycji stałej a strategia muzeum. Studium na przykładzie Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Wzrost zainteresowania ekspozycjami o charakterze narracyjnym wygenerowało zwiększone użycie narzędzi o charakterze multimedialnym. Architektura systemu jak również struktura pojedynczych interaktywności dają możliwość gromadzenia danych na temat poziomu eksploatacji, ale także generują dane dotyczące poziomu satysfakcji zwiedzającego, sposobu użycia elementów interaktywnych i ścieżki zwiedzania. Scentralizowany system zarządzania sprzętem, ale również zarządzania zawartością stanowisk multimedialnych może stać się unikalnym narzędziem do budowania strategii programowej i marketingowej muzeum lub rewizji dotychczasowych założeń. Analizowanie danych pozwala nie tylko na określenie stanu bieżącego, ale staje się wymiernym sposobem wytyczenia kierunków rozwoju ekspozycji muzealnej.
Alicja Knast
(Dyrektor Generalny Wystawy Głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich)
14:50 Case study: Uczyć, bawić, inspirować. Wirtualne Muzea Małopolski
 • Cele i struktura projektu "Wirtualne Muzea Małopolski"
 • Kryteria doboru eksponatów do prezentacji na portalu WMM
 • Założenia Portalu WMM
Alicja Sułkowska-Kądziołka (koordynator merytoryczny projektu "Wirtualne Muzea Małopolski", Małopolski Instytut Kultury)
Kinga Kołodziejska (specjalista ds. kreacji merytorycznej portalu oraz tematycznych ścieżek edukacyjnych, Małopolski Instytut Kultury)
15:20 Dyskusja panelowa: Muzea interaktywne - jak je zwiedzać? Jak z nich poznawczo korzystać?
Moderowanie dyskusji:
prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska (Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Alicja Knast (Dyrektor Generalny Wystawy Głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich)
prof. dr hab. Łukasz Turski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik)
16:15 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji proszę o kontakt - Magdalena Kowalska.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78