centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.07.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Dorota Folga-Januszewska

Dorota Folga-Januszewska

Dorota Folga-Januszewska

Historyk sztuki, muzeolog, krytyk,. Ukończyła historię sztuki na UW, gdzie doktoryzowała się i habilitowała. W l. 1979-2008 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie (od asystenta do dyrektora). Realizowała projekty badawcze w ramach krajowych i zagranicznych stypendiów, m.in. Museu d’Arte Antigua w Lizbonie, w Institut fur die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu, w Indira Gandhi National Center for Arts w New Delhi, w Centrum Paula Klee w Bernie. Wykładała m. in. historię sztuki portugalskiej w Katedrze Iberystyki Wydziału Neofilologii UW, muzeologię na UKSW, opracowała program studiów muzeologicznych na UKSW, gdzie była dyrektorem Instytutu Muzeologii. Zasiada w gronie ekspertów UE ds. muzeów. Opracowała program i utworzyła Zakład Teorii Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, gdzie jest obecnie profesorem, od 2015 r. zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Organizowała wystawy m. in. w muzeach amerykańskich, niemieckich, szwajcarskich, współpracowała z Musée Picasso w Paryżu, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Państwowym Muzeum Sztuki im. Puszkina w Moskwie, Galerią Narodową w Dublinie, wykładała na Tokijskim Uniwersytecie Sztuki, Uniwersytecie w Brnie i wielu innych.. Od 1994 r. związana z ICOM UNESCO, prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (2002-2008, i ponownie od 2012), prezydent MOCO ICOM, członek AICA.
Autorka ponad 300 publikacji z zakresu muzeologii (w tym neuromuzeologii), teorii sztuki XVI-XX w., historii grafiki i teorii sztuki współczesnej.

Prelegenci | Paweł Kiedrzyński

Paweł Kiedrzyński

Kierownik ds. produktu w firmie Comarch SA. Od początku kariery zajmuje się nowoczesną komunikacją społeczną w administracji publicznej. Od 6 lat uczestniczy we wdrożeniach systemów i portali informacyjnych dla jednostek administracji rządowej i samorządowej. Odpowiedzialny za tworzenie nowych produktów, analityk IT i trener w zakresie systemów zarządzania treścią.

Prelegenci | Alicja Knast

Alicja Knast

Ukończyła muzykologię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1995-2003 pracowała jako adiunkt w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W latach 2005-2006 była wykładowcą London Metropolitan University oraz pracownikiem naukowym na University of Plymouth (2005-2008). Od stycznia 2009 roku do końca stycznia 2012 roku była Kuratorem Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie. W lutym 2012 roku objęła stanowisko Dyrektora Generalnego Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich (WG MHŻP) w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (SŻIH).
Jest stypendystką Museumvereniging The Netherlads (2000), London Metropolitan University (2003) oraz The Metropolitan Museum w Nowym Jorku (2004-2005). Od 1998 roku jest członkiem International Council of Museums (ICOM), Polskiego Komitetu Narodowego ICOM i International Committee of Museums and Collections of Musical Instruments (ICOM-CIMCIM), gdzie w latach 2000-2003 pełniła rolę Członka Zarządu, a także Museums Association UK i Society for Education, Music and Psychology Research UK (SEMPRE) oraz American Musical Instruments Society i Academy of Higher Education UK.
Działalność naukowa skupia się wokół instrumentologii, percepcji muzyki oraz strategii uczenia implicite. Brała udział w projektach badawczych "Polska Szkoła Lutnicza. Miejsce w kulturze polskiej i europejskiej" finansowanych przez Komitet Badań Naukowych (Muzeum Narodowe w Poznaniu: koordynator i główny wykonawca) oraz "Emergent Cognition Through Active Perception" (University of Plymouth: asystent naukowy).
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny muzykologii, psychologii muzyki i muzeologii.
W 2011 roku odznaczona przez Króla Szwecji Gustava Orderem Pierwszej Klasy "Royal Order of the Polar Star".

Prelegenci | Kinga Kołodziejska

Kinga Kołodziejska

Absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ w Krakowie. Od 2005 roku związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, gdzie współtworzyła i koordynowała wiele projektów kulturalno-edukacyjnych, m.in. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Muzeobranie, Dynamikę Ekspozycji. Od 2010 roku pracuje w projekcie "Wirtualne Muzea Małopolski", gdzie odpowiada za kreację merytoryczną portalu oraz ścieżek edukacyjnych.

Prelegenci | Łukasz Kubacki

Łukasz Kubacki

Historyk, specjalizacja historia XX wieku, dwudziestolecie międzywojenne, muzealnik (WHUW). Pracownik działu wystawienniczego Muzeum Historii Polski w Warszawie. Pracował przy wystawach MHP: "Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności", "Wojenne rozstania", "W 526 dni dookoła Polski." oraz "Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań , kultur (XVI-XVII w.)".

Prelegenci | Monika Matwiejczuk

Monika Matwiejczuk

Historyk, specjalizacja historia nowożytna, stosunki polsko-francuskie, historia prasy (IHUW, EHESS w Paryżu), muzealnik (WHUW), menadżer kultury (SGH). Kierownik działu wystawienniczego Muzeum Historii Polski w Warszawie. Kurator wystaw MHP "Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności", "Wojenne rozstania" oraz "Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań , kultur (XVI-XVII w.)" .

Prelegenci | Julia Nowicka

Julia Nowicka

Kierownik Działu Ewaluacji i Analiz w Centrum Nauki Kopernik, wcześniej przez 4 lata pracowała jako specjalista w Dziale Programowym. Zajmuje się ewaluacją wystaw, działań programowych oraz procesów wewnętrznych instytucji. Z wykształcenia socjolożka, trenerka umiejętności psychologicznych, ewaluatorka.

Prelegenci | Konrad Pyzel

Konrad Pyzel

Konrad Pyzel

Historyk sztuki, socjolog.
Od 2008 roku pracuje w Muzeum Pałacu w Wilanowie, od 2009 roku kurator organizacyjny wystaw czasowych (m.in. 2009 - "Święto baroku", 2010 - "Amor Polonus", 2011 - "Witkacy i inni"), w r. 2013 współkurator wystawy "Primus inter pares", poświęconej postaci Jana Sobieskiego. Od r. 2012 główny redaktor wortalu muzeum. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, scenariuszy filmów, multimediów i modułów e-learningu dotyczących szeroko pojętej sztuki i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obecnie pisze pracę doktorską podejmującą zagadnienie postaci Jana III w epoce Stanisława Augusta.

Prelegenci | Alicja Sułkowska-Kądziołka

Alicja Sułkowska-Kądziołka

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (romanistyka) i Akademii Pedagogicznej w Krakowie (romologia, studia podyplomowe), w latach 2001-2009 związana z Małopolskim Instytutem Kultury, gdzie tworzyła i koordynowała projekty wielokulturowe (Małopolska Wielu Kultur) i związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania (Skarbiec), od 2011 jest koordynatorem merytorycznym projektu "Wirtualne Muzea Małopolski".

Prelegenci | Łukasz A. Turski

Łukasz A. Turski

Łukasz A. Turski

Fizyk, profesor dr hab. Laureat nagrody im. H. Steinhausa oraz Złotego Medalu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Oprócz stu kilkudziesięciu prac naukowych autor artykułów popularno-naukowych oraz publicyst: Wprost, Znak, Tygodnik Powszechny, Odra, Gazeta Wyborcza, Polska the Times, Rzeczpospolita. Autor audycji radiowych i programów telewizyjnych o nauce i społeczeństwie. Przewodniczący Kolegium ds. audycji edukacyjnych Polskiego Radia (do 2003r). Przewodniczący Komitetu Naukowego Pikników Naukowych oraz Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk do rozwiązania Towarzystwa w 2010r. . Członek Rady Centrum im. Adama Smitha w Warszawie. Członek zagranicznych towarzystw naukowych. W latach 2000-2004 wybrany członek Komitetu Badań Naukowych. Współpracował jako profesor-gość z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w USA, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii i Belgii. Profesor zwyczajny w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Żonaty, ma syna i dwóch wnuków. (web.me.com/lukaszturski).

Prelegenci | Zbigniew Wantuła

Zbigniew Wantuła

Zbigniew Wantuła

Założyciel i koordynator Laboratorium Interakcji działającego przy Politechnice Wrocławskiej. Współtwórca oprogramowania niezliczonej ilości interaktywnych systemów multimedialnych. Od 2010 roku dyrektor Działu Technicznego Aduma sp. z o.o., odpowiedzialny za proces powstawiania nowych produktów, projektowanie i wdrażanie interaktywnych systemów multimedialnych na potrzeby muzeów i nowoczesnych ekspozycji, dystrybucję urządzeń AV, planowanie i realizację stałych instalacji oraz eventów. Od 2010 Członek Zarządu Aduma sp. z o.o., od 2011 Wiceprezes Zarządu Aduma S.A.

Prelegenci | Sławomir Widlarz

Sławomir Widlarz

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku automatyka i robotyka. Konsultant w firmie Comarch SA. Uczestniczył w realizacji portali informacyjnych dla jednostek administracji rządowej i samorządowej. Praktyk zwinnych metodyk zarządzania projektami IT. Lider zespołów zadaniowych i trener w zakresie systemów zarządzania treścią.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78