centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 03.04.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

W działalności instytucji kultury coraz większą rolę odgrywa środowisko internetowe, które umożliwia odbiorcom bezpośredni dostęp do kultury oraz w szerokim stopniu jest wykorzystane do reklamy i promocji przedsięwzięć kulturalnych. Jak media wpływają na zmianę praktyk uczestnictwa w kulturze? Jakie są tendencje w promocji instytucji kultury? Co wolno, a czego nie wolno instytucjom kultury w ramach promocji w środowisku internetowym? W jakim kierunku powinny ewoluować instytucje kultury, by skutecznie działać w zmieniających się warunkach?

Zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której eksperci omówią szereg zagadnień związanych z przemianami zachodzącymi w kulturze. Przedstawimy innowacyjne rozwiązania wprowadzające nową jakość do promocji kultury, czego przykładem jest telewizja internetowa e-teatr.tv , co będzie zaprezentowane przez dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Pana Macieja Nowaka. Konferencja będzie również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz do dyskusji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji.

PROGRAM

3 kwietnia 2012 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Digitalizacja mediów w kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego i autonomii instytucji kultury
Digitalizacja mediów to użyteczne narzędzie o znacznej skali działania na środowisko przyrodnicze, kulturę, cywilizację mogące być przypadkowo wykorzystane przeciw człowiekowi. Sama informacja jest cenioną i użyteczną wartością dla osób, zwłaszcza gdy jest prawdziwa i pozytywna. Media wykorzystują zarówno semantyczny jak i asemantyczny sposób oddziaływania tego wszystkiego, co może wpływać na człowieka. W tym kontekście mówi się o kreowaniu nowego człowieka, nowych społeczeństw, czy nowoczesności państw. Co należy chronić przez medialny wpływ, a co może zostać zniszczone? Jak zamienić informacje spływające z całego świata w wiedzę? Cyfryzacja mediów przynosi wymierne korzyści zarówno w dziedzinie kultury i szeroko pojętej cywilizacji, włącznie z jej aspektami ekonomicznymi, jakie będą towarzyszyć tym przemianom. Jako narzędzie może być wykorzystana przez instytucje kultury (i nauki) jeżeli zostanie poddana ich misji i zadaniom, które mają spełniać dla dobra ludzi. Używana bez kontroli stanie się siecią ograniczającą społeczeństwo.
prof. dr hab. Tadeusz Klimski
(Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
10:30 Wykład i dyskusja: Media a zmiany praktyk uczestnictwa w kulturze
Za sprawą upowszechnienia nowych technologii, uczestnictwo w kulturze migruje w stronę modelu, który można określić "kulturą na żądanie". O tym, z jakich treści, kiedy i jak korzysta użytkownik, decyduje on sam. Coraz częściej z pominięciem tradycyjnych instytucji kultury, czasem też z pominięciem rynku. Umocnienie pozycji odbiorcy, w połączeniu z obserwowanym zanikiem "aspiracyjnego" korzystania z treści kultury, stawia przed instytucjami nowe wyzwania.
Wystąpienie będzie poświęcone diagnozie praktyk uczestników kultury, przede wszystkim "cyfrowych tubylców", ale też próbom odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku powinny ewoluować instytucje, by zachować znaczenie w tych zmieniających się warunkach.
dr Mirosław Filiciak
(Instytut Kultury i Komunikowania, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
11:15 Wykład i dyskusja: Rozwijające się trendy w promocji instytucji kultury w środowisku internetowym
 1. Aplikacja e-marketingu (elektronicznego marketingu bezpośredniego) na potrzeby instytucji kultury
  • Witryna www - użyteczność w konstruowaniu witryn internetowych; aktualizowanie; dostępność (pozycjonowanie, tagi); przykłady.
  • Mailing - zasady konstruowania ofert mailowych; bazy odbiorców.
  • Newsletter - istota i funkcjonowanie bazy newsletterowej, sporządzanie informacji newsletterowych.
  • E-katalog - zasadność tworzenia elektronicznych katalogów reklamowych przez instytucje kultury.
  • Systemy Web 2.0
   - Blogi instytucji kultury - wartości wynikające z redagowania blogów instytucji kultury, różnice między witryną www a blogiem; przykłady.
   - Serwisy społecznościowe - ich istota i obsługa (Facebook, Myspace, Youtube, branżowe, tematyczne); przykłady.
 2. Internetowe formy promocji sprzedaży
  • Witryna www.
  • Portale "zniżkowe" - np. Groupon.pl.
  • Portale aukcyjne - np. Allegro.pl.
 3. Niestandardowe formy promocji instytucji kultury w środowisku internetowym
  • Advertainment - zastosowanie elektronicznych dodatków promocyjnych (aplikacje, gry, tapety, ikony itp.).
  • Marketing wirusowy - zasada funkcjonowania, wykorzystanie, problemy etyczne; przykłady.
Marcin Laberschek
(Uniwersytet Jagielloński)
12:00 Lunch
12:30 Wykład i dyskusja: Kino tradycyjne vs You Tube - czy cyfryzacja kina to tylko innowacja technologiczna
 • Kino analogowe a kino cyfrowe.
 • Szanse i zagrożenia wynikające ze specyfiki technologii kina cyfrowego.
 • Dystrybucja audiowizualna w Internecie (Zielona Księga).
 • Wyzwania ery cyfrowej.
Marta Materska-Samek
(Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Kina)
13:30 Wykład i dyskusja: Telewizja internetowa E-teatr.tv oraz internetowa platforma e-teatr.pl - nowe formy informacji o kulturze
 • E-teatr.pl złapany w sieci polski teatr.
 • Rola Internetu w komunikacji z odbiorcami kultury.
 • Wpływ platformy internetowej na rozwój dyskusji o najważniejszych zjawiskach we współczesnej kulturze.
 • E-teatr.tv pierwsza telewizja teatralna i jej rola w kształtowaniu nowego wizerunku teatrów oraz docieraniu do nowych, potencjalnych widzów za pośrednictwem sieci.
 • Niewykorzystane dotąd szanse relacji miedzy teatrem i siecią.
Maciej Nowak
(dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie)
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Wykład i dyskusja: Zmiany modelu komunikacji wobec wikifikacji wiedzy i kultury
Czym jest wikinomia i wikifikacja wiedzy? Na czym polega ich siła? Dlaczego nieuchronna jest konfrontacja z tymi zjawiskami? Jakie zmiany w modelu komunikacji wymuszają? Jak zmieniają się wymagania użytkowników cyberkultury? Czym charakteryzuje się pokolenie Sieci w sensie komunikacyjnym, psychologicznym i kognitywnym? Jak instytucje kultury mogą sobie radzić w nowej sytuacji komunikacyjnej, czyli jak powinny wykorzystać nowe strategie komunikacyjne i nowe możliwości techniczne, by skutecznie komunikować się z publicznością/użytkownikami. Ponadto, przedstawione zostaną dobre i złe praktyki wykorzystania siły wikinomii i wikifikacji wiedzy. W czasie dyskusji zastanowimy się, jak różne instytucje kultury mogą wykorzystać wiedzę o tych zjawiskach i w oparciu o ich potencjał zmodyfikować swoje strategie komunikacyjne.
dr Anna Maj
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
15:30 Wykład prawny i dyskusja: Co wolno, a czego nie wolno instytucjom kultury w ramach promocji w środowisku internetowym?
W działalności instytucji kultury istotną rolę pełni środowisko internetowe, zarówno jako forma bezpośredniego dostępu do kultury (np. udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów muzealnych lub straeming przedstawień teatralnych), jak również jako medium wykorzystywane do reklamy i promocji przedsięwzięć kulturalnych, coraz częściej połączone z wykorzystaniem portali społecznościowych (np. Facebook, YouTube), organizacją konkursów i loterii w Internecie oraz sprzedażą biletów na odległość. Podczas wykładu zostaną poruszone możliwości i ograniczenia prawne w prowadzeniu promocji instytucji kultury z wykorzystaniem Internetu, omówione zostaną przykłady wykorzystania instytucji kultury odnoszące się m.in. do następujących zagadnień:
 • majątkowe i osobiste prawa autorskie, prawa pokrewne, prawo do wizerunku;
 • pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi (m.in. SA ZAiKS, ZAW STOART, ZPAV);
 • przetwarzanie danych osobowych;
 • niezamówione informacje handlowe (spam);
 • konkursy i loterie promocyjne w Internecie;
 • świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • sprzedaż biletów na odległość.
adw. Marcin Lassota, LL.M.
(Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy)
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji proszę o kontakt - Magdalena Kowalska, tel. 506-178-228.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78