centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 03.04.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Mirosław Filiciak

Mirosław Filiciak

Adiunkt w Instytucie Kultury i Komunikowania Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, redaktor kwartalnika "Kultura popularna". Zajmuje się wpływem usieciowionych mediów cyfrowych na praktyki kulturowe. Kierował projektem badawczym "Młodzi i media", obecnie wraz z zespołem prowadzi badanie związane z nieformalnym obiegiem treści kulturowych.

Prelegenci | Tadeusz Klimski

Prof. UKSW dr hab. Tadeusz Klimski

Tadeusz Klimski

Ur. 17.01.1948 w Lublinie. Absolwent KUL, (ATK) UKSW.
Kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Prowadzone badania dotyczą: problematyki bytu, antropologii filozoficznej; zagadnień jedności, prawdy, dobra, personalizmu, zasadami ładu społecznego dobro wspólne, solidarności, pomocniczości.
Współorganizator konferencji poświęconej problematyce digitalizacji mediów w Polsce (2007). Od 2005 r. prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej UKSW.

Prelegenci | Marcin Laberschek

Marcin Laberschek

Urodzony w 1978 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w specjalności zarządzanie kulturą (2009). Doktorant na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Autor publikacji z zakresu marketingu kultury i mediów oraz metodologii badań tych sfer. Od 2001 roku prowadzi działalność gospodarczą - współwłaściciel impresariatu artystycznego pod nazwą Krakowskie Biuro Promocji Kultury. Menedżer. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarach:
- zarządzania kulturą - w szczególności związanych z marketingiem kultury, funkcjonowaniem rynku kultury, zarządzaniem kulturą w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych,
- zarządzania mediami - przede wszystkim w zakresie marketingu medialnego, nowych mediów, rynkowych aspektów informacji,
- badań marketingowych na polu szeroko pojętego rynku kultury i mediów;
- kultury popularnej i masowej;
- kultury niezależnej - muzyki niezależnej, teatru niezależnego, mediów niezależnych;
- relacji menedżer - artysta.
Poza działalnością badawczą zajmuje się m.in.:
- organizacją spektakli, koncertów, happeningów, warsztatów, programów edukacyjnych, spotkań autorskich, konferencji, wykładów, imprez tematycznych;
- współpracą z instytucjami kultury (teatry, domy kultury, muzea, biblioteki), placówkami oświatowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi;
- współpracą z artystami, pedagogami, naukowcami, ludźmi mediów;
- produkcją spektakli, filmowych spotów reklamowych;
- promocją wydarzeń kulturalnych;
- muzyczną działalnością wydawniczą;
- prowadzeniem bazy przedsięwzięć kulturalno-artystycznych.

Prelegenci | Marcin Lassota

Marcin Lassota

Marcin Lassota

Marcin Lassota, LL.M. – adwokat, zawodowy mediator, szkoleniowiec.
Specjalizacje zawodowe: prawo autorskie, prawo własności intelektualnej, prawo filmowe, obsługa i reprezentacja prawna instytucji kultury oraz instytucji naukowych, prawo zamówień publicznych, organizacja konkursów i loterii, a także prawo medyczne i odszkodowania za błędy w sztuce medycznej. Mediator wpisany na listę Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Cytowany m.in. przez „Gazetę Prawną”, „Puls Biznesu”, miesięcznik „Press”. Główne obszary pracy szkoleniowej: prawo autorskie, prawo umów, zamówienia publiczne, aspekty prawne działalności wydawniczej, organizacja konkursów i gier hazardowych (np. loterii promocyjnych); prowadzi zamknięte i otwarte szkolenia z pisania umów dla instytucji kultury, a także warsztaty podczas targów książki, m.in. w Krakowie i Warszawie, festiwali filmowych i konferencji dla branży kinowej (m.in. Krakowski Festiwal Filmowy, Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych, Forum Wokół Kina, NewCineForum). Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów LL.M. na Johannes Gutenberg Universität Mainz w Niemczech.

Prelegenci | Anna Maj

Anna Maj

Anna Maj

Medioznawca i antropolog, specjalizuje się w socjologii Sieci, edukacji medialnej, problematyce dostępności w projektowaniu interakcji i mediach mobilnych. Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książki Media w podróży oraz licznych artykułów naukowych, redaktor naukowy 6 książek z zakresu nowych mediów i komunikacji (w tym 4 w języku angielskim). Kierownik licznych projektów badawczych i naukowo-edukacyjnych, m.in. projektu Dni Nowych Mediów, organizator konferencji i sympozjów o tematyce medialnej. Współpracuje z Inter-disciplinary Net (Oxford), CVHI (Glasgow), Instytucją Kultury Ars Cameralis i ASP w Katowicach. Współtwórca projektu Cyberogród - platformy nowomedialnej w ramach kandydatury Katowic do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wiceprezes Zarządu Instytutu Mediów w Katowicach.

Prelegenci | Marta Materska-Samek

Marta Materska-Samek

Doświadczony kierownik projektów i ekspert w dziedzinie rynku kinowego. Obecnie Prezes Fundacji Rozwoju Kina i koordynator projektu "Kultura naszym biznesem". Kierowała wdrożeniem projektu "Małopolska Sieć Kin Cyfrowych", który jest pierwszym regionalnym projektem cyfryzacji kin w Europie współfinansowanym ze środków Funduszy Strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Autorka wielu publikacji i innowacyjnych rozwiązań wprowadzających narzędzia ICT w obszarze edukacji i kultury, a także rozwijających przemysły kultury w Polsce. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat strategicznych aspektów cyfryzacji kin lokalnych. Jest laureatką programu Doctus Małopolski oraz Stypendystką Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, z którego otrzymała grant naukowy (Akcja III - stypendia indywidualne) przeznaczony na badania procesu cyfryzacji kin lokalnych w Norwegii.

Prelegenci | Maciej Nowak

Maciej Nowak

Maciej Nowak

Twórca i dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Dyrektor teatru Wybrzeże w Gdańsku w latach 2000-2003. Założyciel "Gońca Teatralnego", recenzent kulinarny i teatralny, animator kultury, dziennikarz. W latach 1997 - 2000 dyrektor Działu Kultury w Gazecie Wyborczej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78