centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.11.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

Biblioteki cyfrowe i wszelkie ich odmiany stają się powszednią rzeczywistością nauki i kultury. Przed problemem, czy zakładać bibliotekę cyfrową lub repozytorium, serwis bibliograficzny z dostępem do pełnych tekstów, multimedialną prezentację zdigitalizowanych dóbr kultury, staje dziś niemal każdy bibliotekarz, muzealnik, archiwista, wydawca, działacz administracji państwowej i samorządowej, rektor czy dziekan. Dla takich odbiorców pragniemy uporządkować bogatą już wiedzę dotyczącą zarządzania bibliotekami cyfrowymi "w budowie". Zaczynamy od podstawowych założeń, jakie biblioteka musi spełnić, aby warto ją było zakładać, i przechodzimy do szczegółów, uwzględniając rozmaitość dostępnych rozwiązań w zakresie planowania, organizacji, doboru metadanych i współpracy instytucji. Następnie przyglądamy się technice skanowania i digitalizacji, stosowanemu sprzętowi i narzędziom prezentacyjnym, tak by zarówno funkcja archiwalna, jak i użytkowa biblioteki cyfrowej zrealizowana była najpełniej. Poświęcamy też czas na przedyskutowanie procesu doboru i organizacji zasobów do biblioteki cyfrowej i wypromowanie jej poprzez dopasowanie ich do potrzeb odpowiedniej grupy odbiorców. Każdy temat rozważany jest w wymiarze ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięcia. Nie pomijamy też zagadnień prawnych, ukazując, jak proces zakładania bibliotek cyfrowych zmienił dotychczasowe pojęcia statusu autorskoprawnego oraz dozwolonego użytku, i jakie ryzyka prawne podejmuje założyciel takiej biblioteki. Poszczególne tematy powierzamy osobom znanym z publikacji i praktycznej działalności, które będą przygotowane do uczestnictwa w dyskusji i przedstawiania zaleceń w zakresie "best pratices". Uczestników, którzy chcieliby w trakcie warsztatów omówić jakiś konkretny problem, zapraszamy , by zgłosili nam go już teraz.
Warsztat jest skierowany do: bibliotekarzy, muzealników, archiwistów, wydawców, działaczy administracji państwowej i samorządowej, rektorów i dziekanów.

PROGRAM

7 listopada 2012 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia warsztatu i wykład: Przesłanki tworzenia zasobów cyfrowych
 • Obieg informacji naukowej a "zasoby pamięci" - dwie niezbieżne przesłanki digitalizacji
 • Biblioteki cyfrowe i repozytoria. Naukowy a popularny charakter serwisów cyfrowych
 • Problemy metodologiczne tzw. historii regionalnej
 • Dobór treści: kanony, listy priorytetów, listy dezyderatów, niewidzialna ręka rynku i inne koncepcje
 • Społeczny i społecznościowy wymiar cyfryzacji
 • Wszystko cyfrowe, wszystko online: przymiarki do prognozy
dr Henryk Hollender
(Uczelnia łazarskiego)
10:40 Plan strategiczny biblioteki cyfrowej. Wykorzystanie metadanych. Modele organizacyjne polskich bibliotek cyfrowych. Tworzenie bibliotek w modelu klastrowym
 • Merytoryczne i pozamerytoryczne uwarunkowania tworzenia bibliotek cyfrowych
 • Taktyki ustanowienia, przetrwania i rozwoju
 • Standardy jako spoiwo biblioteki cyfrowej (metadane, digitalizacja, sustainability)
 • Biblioteka cyfrowa w modelu klastrowym (coopetition, federalizacja, wirtualizacja, treści za narzędzia i kompetencje, zalety, wady)
 • Między katedrą a bazarem - "wystarczająco dobra" biblioteka cyfrowa
Remigiusz Lis
(Biblioteka Śląska)
11:20 Dyskusja i konsultacje
moderowanie: dr Henryk Hollender
(Uczelnia łazarskiego)
11:50 Przerwa, poczęstunek
12:20 Metodologia pracy w procesie tworzenia bibliotek cyfrowych
 • Jak tworzono biblioteki cyfrowe? Z jakimi wynikami?
 • Biblioteka cyfrowa jako projekt
 • Biblioteka cyfrowa jako organizacja społeczna. Biblioteka w bibliotece i inne casusy z zakresu zarządzania i kultury organizacyjnej
 • Biblioteka cyfrowa jako marka. Czy interoperacyjność systemów niweluje tożsamość bibliotek cyfrowych?
 • Współpraca bibliotek. Polityczne aspekty bibliotek cyfrowych
dr Henryk Hollender
(Uczelnia łazarskiego)
13:00 Aspekty techniczne. Problemy digitalizacji
 • Problem podstawowy: repozytorium cyfrowe czy biblioteka cyfrowa?
 • Digitalizacja to nie tylko skanowanie: słów kilka o sprzęcie
 • Standardy zapisu danych w krajowej digitalizacji
 • Polityka postępowania z cyfrowymi masterami
 • Udostępnianie on-line, czyli kwestia oprogramowania
 • Biblioteki cyfrowe kontra urządzenia mobilne
Aleksander Trembowiecki
(Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela)
13:40 Dyskusja i konsultacje
moderowanie: dr Henryk Hollender
(Uczelnia łazarskiego)
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Zarządzanie procesem powstawania zasobów cyfrowych. Marketing biblioteki
 • Zasób tradycyjny a zasób cyfrowy bibliotek.
 • Podział procesu powstawania zasobów cyfrowych na etapy.
 • Cyfrowy model zarządzania procesami.
 • Wpływ zaistnienia zasobów cyfrowych na marketing bibliotek.
 • Jak daleko możemy wybiegać z planami w przyszłość?
Dorota Czarnocka-Cieciura
(kierownik biblioteki, Instytut Matematyczny PAN)
15:10 Aspekty prawne bibliotek cyfrowych
 • status autorskoprawny materiałów dostępnych w bibliotekach cyfrowych
  1. przedmioty ochrony
  2. podmioty praw
 • zakres dozwolonego użytku bibliotek cyfrowych
 • ryzyka w tworzeniu bibliotek cyfrowych
 • Dzieła osierocone i o wyczerpanych nakładach
  1. Metadane
  2. Domena publiczna
  3. Partnerstwo publiczno-prywatne
Barbara Szczepańska
(Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
15:50 Dyskusja i konsultacje
moderowanie: dr Henryk Hollender
(Uczelnia łazarskiego)
16:30 Zakończenie programu
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78