centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.07.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

Tematem kolejnej już trzydziestej edycji seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA będą aspekty informatyczne funkcjonowania Lasów Państwowych oraz branży drzewnej. Spotkanie zostanie rozpoczęte dyskusją panelową podczas której zostaną przedstawione zagadnienia z dziedziny praktycznych aspektów geomatyki w Lasach Państwowych. Poruszone przez zaproszonych wykładowców zagadnienia dotyczące leśnych map numerycznych, udostępniania danych przestrzennych o lasach oraz geoinformacji w turystyce będą wstępem do dalszych rozważań nad informatycznymi aspektami funkcjonowania Lasów Państwowych. Ponadto w dalszej części seminarium zostaną poruszone zagadnienia dotyczące ustanawiania służebności przesyłu oraz dostępu do urządzeń przesyłowych znajdujących się na obszarze Lasów Państwowych, jak również możliwości wykorzystania w leśnictwie zobrazowań satelitarnych.

Prowadzenie obrad: dr Mieczysław Kunz.

PROGRAM

10 lipca 2012 r.
10:00 Dyskusja panelowa: Praktyczne aspekty geomatyki w Lasach Państwowych

Leśne mapy numeryczne
 • syntetyczne przedstawienie procesu wdrażania leśnej mapy numerycznej w Lasach Państwowych
 • standaryzacja leśnej mapy numerycznej
 • zawartość merytoryczna
Tomasz Grzegorzewicz
(Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)


Centralizacja systemów SIP Lasów Państwowych
 • organizacja danych w systemie
 • funkcjonowanie systemu na poszczególnych szczeblach zarządzania Lasami Państwowymi
 • aplikacja Limes w zarządzaniu systemem
Tomasz Grzegorzewicz
(Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)


Geoinformacja w turystyce
 • ruch turystyczny w Polsce - wybrane dane,
 • oczekiwania współczesnego turysty,
 • wybrane przykłady zastosowań GIS w turystyce.
dr Mieczysław Kunz
(Instytut Geografii, Zakład Kartografii, Teledetekcji i GIS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)


Udostępnianie danych przestrzennych o lasach, dyrektywa INSPIRE w Lasach Państwowych
 • Zasady udostępniania danych przestrzennych w LP
 • Problemy związane z udostępnianiem danych
 • Dyrektywa INSPIRE w LP.
Jolanta Starzycka
(Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
11:40 Wykład: Centralizacja systemu informatycznego w Lasach Państwowych
 • Geneza Systemu Informatycznego LP (SILP) i jego znaczenie dla funkcjonowania Lasów Państwowych
 • Projekt centralizacji SILP (powody, przebieg, korzyści)
 • Leśna Mapa Numeryczna - posadowienie w SILP
Mariusz Błasiak
(Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
12:20 Prezentacja: Serving forestry with space-based information and with GeoMIS
Anna Rutkowska (Prezes Zarządu, Forest Consulting Center Sp. z o. o.)
Philippe Ledent (Business Unit Manager, SPACEBEL sa)
12:50 Przerwa, poczęstunek
13:20 Case study: System aukcyjny - elektroniczna sprzedaż drewna
 • Historia i sposoby handlu drewnem.
 • Geneza budowy systemu aukcyjnego w PGL LP
 • Zagrożenia
 • Rezultaty działania
 • Perspektywy na przyszłość.
Jacek Szczepanik
(projektant systemów informatycznych Zakład Informatyki Lasów Państwowych w Bedoniu)
13:50 Wykład i dyskusja: Zasady ustanawiania służebności przesyłu oraz dostępu do urządzeń przesyłowych, znajdujących się na obszarze Lasów Państwowych
 • Służebność przesyłu, dlaczego nie dzierżawa?
 • Sposób uregulowania zasad korzystania z gruntów pod liniami energetycznymi na przykładzie RDLP Szczecinek i firmy Energa.
 • Obecnie obowiązujące uregulowania przy realizacji nowych inwestycji przesyłowych.
 • Projekt nowej specustawy o "korytarzach przesyłowych".
Sławomir Cichoń
(Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku)
14:50 Przerwa
15:05 Case study: Zobrazowania satelitarne - możliwości wykorzystania w leśnictwie
 • Zdjęcia satelitarne - teledetekcja
  1. Co rejestrują satelity?
  2. Rodzaje danych
  3. Jakość i dokładność danych
  4. Dostępność i koszty
 • Możliwości i ograniczenia zdjęć satelitarnych
 • Przykłady zastosowań - leśnictwo
Michał Krupiński
(Centrum Badań Kosmicznych PAN)
15:45 Wykład i konsultacje: Specyfika organizacji i prowadzenia przetargów na systemy i rozwiązania teleinformatyczne w leśnictwie i branży drzewnej
 • Lasy Państwowe jako zamawiający;
 • Wybór trybu postępowania - korzyści i zagrożenia (z uwzględnieniem projektu nowelizacji)
 • Wymagania podmiotowej i opis przedmiotu zamówienia; możliwe pułapki
 • Wytyczne UZP dot. zamówień na systemy informatyczne
Mec. Wojciech Kaliński
(Kancelaria Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna)
16:25 Zakończenie seminarium i rozdanie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78