centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.03.2012 Koordynator: Agata Soboń

PRELEGENCI

Prelegenci | Roman Bieda

Roman Bieda

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Prelegenci | Maria du Vall

Maria du Vall

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu praw własności intelektualnej, własności przemysłowej, prawa mediów i ochrony konkurencji. Jest autorką lub współautorką szeregu opinii z tego zakresu. Reprezentuje klientów także przed Urzędem Patentowym RP w sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Prelegenci | Mirosław Wróblewski

Mirosław Wróblewski

Mirosław Wróblewski

Prawnik oraz politolog. Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej oraz ochrony praw człowieka. Posiada tytuły zawodowe radcy prawnego, audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, mianowanego urzędnika służby cywilnej. Ukończył studia prawnicze oraz z zakresu nauk o polityce i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Nauk Politycznych UJ. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Prof. J. Tischnera, a od 2003 r. wykłada na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego Uniwesytetu Jagiellońskiego. Jest autorem 20 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. Stypendysta Fundacji im. Stanisława Estreichera oraz Foundation and Europaische Akademie Trier ASKO-EUROPA Stiftung (2007).
Zawodową karierę rozpoczął jako dziennikarz w krakowskich mediach ("Miesiąc w Krakowie", "Radio Kraków"), później w administracji rządowej (jako audytor wewnętrzny, dyrektor biura oraz dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego). Od początku 2007 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wielokrotnie reprezentował Rzecznika przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pełnił także funkcję koordynatora zainicjowanego przez RPO Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE w latach 2009-2010, organizując bądź projektując międzynarodowe seminaria w Polsce, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie oraz na Ukrainie. Był także ekspertem Unii Europejskiej w ramach programu "EPJUST - EU-Philippines Justice Support Programme 2010-2011" oraz Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78