centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.08.2012 Koordynator:

PRELEGENCI

Prelegenci | Jan Byrski

Jan Byrski

Jan Byrski

Adwokat, partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych i usług płatniczych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi.
Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Współpracuje z ponad 50 administratorami danych z różnych sektorów. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB).
Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych oraz prac ministerialnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.
Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” oraz monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej”, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.

Prelegenci | Mariusz Krzysztofek

Dr Mariusz Krzysztofek

Mariusz Krzysztofek

Doktor nauk prawnych, doświadczenie w wykonywaniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz prowadzeniu szkoleń, audytów i doradztwa w dziedzinie ochrony danych osobowych od 1998 r., a więc od wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonywał te zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w ponad 100 instytucjach reprezentujących wiele sektorów. Zarządzał ochroną danych osobowych w skali globalnej jako Data Protection Coordination Officer w Brukseli oraz compliance w Polsce jako Head of Compliance & Regulatory i koordynator AML w jednej z największych międzynarodowych grup finansowych.
Za działalność edukacyjną na rzecz banków odznaczony przez Związek Banków Polskich Odznaką Honorową, ponadto wyróżniony jako „Wzorowy Trener WIB roku 2011, 2012, 2013, 2014” oraz „Trener XX-lecia”.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu analizy finansowej banków na Georgetown University i University of Wisconsin - La Crosse w Stanach Zjednoczonych. Odbył praktykę w the Office of the Comptroller of the Currency, federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych.
Autor 3 książek na temat ochrony danych osobowych: „Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w praktyce bankowej”, Wydawnictwo LexisNexis 2010, „Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej”, Wolters Kluwer Polska 2014, „Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych”, Wolters Kluwer SA 2015.
Wielokrotnie ekspert w programach telewizyjnych poświęconych ochronie danych osobowych, m.in. w TVN24, Polsat News, TVN CNBC Biznes, TVP Info.
Wystąpił przed sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie projektu nowelizacji ustawy ochronie danych osobowych. Autor projektu zmiany przepisów o tajemnicy bankowej przyjętej przez Ministra Sprawiedliwości.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78