centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.04.2012 Koordynator: Agata Soboń

Ludzie rozmawiają. Komunikują się między sobą. Obserwują. Są ciekawi. Chcą wiedzieć. A w przedsiębiorstwie dzieje się wiele rzeczy i kierownictwo chce je zakomunikować na zewnątrz. Ale przemawia też do swoich pracowników i ludzi w inny sposób z nim związanych. Jedno jest pewne: komunikacja marketingowa musi być zgodna ze strategią przedsiębiorstwa. A magazyn firmowy jest świetnym narzędziem marketingowym.

Prelegent zamierza omówić najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed dziennikarzami (redaktorami) magazynów firmowych. Chce nie tylko podzielić się ze słuchaczami swoją bogatą wiedzą, ale również przedyskutować z nimi najistotniejsze sprawy związane z wydawaniem magazynu firmowego.

Na warsztaty zapraszamy: obecnych i przyszłych dziennikarzy magazynów firmowych, obecnych i przyszłych redaktorów magazynów firmowych, pozostałych autorów, specjalistów ds. komunikacji marketingowej, specjalistów ds. marketingu, specjalistów ds. PR, dyrektorów marketingu, członków zarządu odpowiedzialnych za marketing oraz wszystkich, którzy w swojej pracy odpowiadają za wizerunek firmy.

Cele warsztatów:

 • Uświadomienie znaczenia magazynu firmowego dla przedsiębiorstwa
  1. pracownicy chcą wiedzieć, co się dzieje w ich firmie
  2. świetne narzędzie komunikacji marketingowej
  3. pełna kontrola zawartości
 • Poznanie specyfiki magazynu firmowego
  1. pracownicy surowymi recenzentami zawartości
  2. narzędzie służące integracji pracowników
  3. konieczność dobrej współpracy z zarządem
 • Usprawnienie procesu edytorskiego magazynu firmowego
  1. uczymy się całe życie
  2. rutyna naszym wrogiem
  3. dyskusje z kolegami prowadzącymi inne magazyny
 • Poprawa poziomu magazynu firmowego
  1. dziennikarskiego
  2. redakcyjnego
  3. graficznego

Warsztaty poprowadzą:
Mieczysław T. Starkowski
Małgorzata Wójcik

Warsztaty odbywają się w maksymalnie 35 osobowych grupach.
CPI zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia z powodu braku wolnych miejsc w wybranym terminie.

PROGRAM

19 kwietnia 2012 r.
10:00 Poznajemy się
10:10 Magazyn firmowy w strukturze przedsiębiorstwa
 • komunikacja marketingowa zgodna ze strategią przedsiębiorstwa
 • magazyn firmowy jako świetne narzędzie marketingowe
 • konieczne zrozumienie ze strony zarządu
10:40 Podstawowe założenia magazynu firmowego
 • kto jest dziennikarzem
 • magazyn drukowany czy elektroniczny? A może obie wersje
 • planowanie magazynu. Szpigiel
11:20 Zawartość magazynu firmowego
 • opracowanie stylebooka
 • różnorodność w jednorodności
 • o czym piszemy: informacja czy life style
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Co to jest artykuł
 • pisać każdy umie? Zbiór luźnych myśli?
 • jak znaleźć i przekonać autorów
 • precyzyjne ustalenie tematu
13:10 Tekst jako podstawa artykułu
 • wiedza o czytelnikach
 • poprawność merytoryczna
 • jak w szkole: wstęp, rozwinięcie, zakończenie
13:50 Język artykułu
 • język Mikołaja Reja
 • pisany, a nie mówiony
 • żywy, ale bez nadmiernej potoczności
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Okładka, druga kolumna
 • okładka wizytówką pisma
 • artykuł wstępny - przewodnik po numerze czy popis redaktora
 • nie taki banalny spis treści
15:20 Ilustracje jako uzupełnienie tekstu
 • bogactwo infografiki
 • zgodność z tematem, zgodność z tekstem
 • zdjęcia, zrzuty ekranowe, rysunki, wykresy - co wybrać
15:20 Dyskusja podsumowująca, wnioski
16:00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78