centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.10.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Grzegorz Hunicz

Grzegorz Hunicz

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin. Od 15 lat związany z rynkiem teleinformatycznym. Zaangażowany rozległe projekty integracyjne dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji publicznych. Wcześniej związany z rynkiem telekomunikacyjnym oraz ISP. Specjalista z zakresu audytu systemów informatycznych oraz zarządzania projektami. Lider wielu projektów teleinformatycznych, architekt systemów bezpieczeństwa, szef komitetu sterującego Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończone liczne studia podyplomowe i szkolenia, związany ze środowiskiem naukowym jako doradca oraz wykładowca. Pomysłodawca oraz szef miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej w Lublinie.

Prelegenci | Emil Konarzewski

Emil Konarzewski

Emil Konarzewski

Absolwent studiów Executive MBA w University of Minnesota, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studium Zarządzania) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Fizyki).
Emil Konarzewski posiada szerokie doświadczenia w zakresie budowy strategii rynkowej firm ICT, polityki regulacyjnej oraz najlepszych praktyk w zakresie infrastruktury teleinformatycznej. Jest współzałożycielem i partnerem w firmie analityczno-doradczej Audytel. Wcześniej był współzałożycielem jednego z pierwszych internetowych centrów danych w Polsce, prezesem i dyrektorem zarządzającym czołowego dostawcy usług internetowych oraz menedżerem w międzynarodowych firmach teleinformatycznych działających w Polsce.
Jako konsultant, prowadził wiele projektów doradczych na zlecenie czołowych firm działających w Polsce, operatorów telekomunikacyjnych, instytucji rządowych i regulatora rynku telekomunikacyjnego, m.in.:
- Analiza następstw rynkowych przejęcia Polkomtela (PIIT, 2011)
- Analiza uwarunkowań wdrożenia systemu GSM-R (PLK, 2011);
- Raport na temat efektów rynkowych polityki regulacyjnej (UKE, 2010);
- Strategia nabywania usług telekomunikacyjnych dla TVP (2008);
- Strategia rozwoju WAN Poczty Polskiej (2008);
- Analiza kosztów i korzyści wdrożenia telefonii IP w PZU (2007);
- Audyt kosztów telekomunikacyjnych jednostek centralnych administracji państwowej (MT, 2006);
- Pomiar korzyści finansowych z wdrożenia systemu ERP (2005).
Ponadto Emil Konarzewski aktywnie działa w stowarzyszeniach profesjonalnych i branżowych:
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Warsaw MBA Association,
- Członek założyciel itSMF Polska,
- Członek Komisji Rewizyjnej w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegenci | Krzysztof Młynarski

Krzysztof Młynarski

Krzysztof Mlynarski

Z wykształcenia i zamiłowania informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Pierwszą pracę zawodową podjął w CI CUP jako programista w roku 1988. Od 1991 roku silnie związany z rozwojem sieci Internet w Polsce, początkowo tylko w środowiskach akademickich (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL w Lublinie), a następnie również w środowiskach biznesu. W 1992 roku pracował we Francji dla tamtejszej giełdy papierów wartościowych, jako programista sieciowy. W roku 1993 założył własną firmę - Teleinformatica, która działa do dziś na rynku bezpieczeństwa systemów komputerowych, obsługując średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym Narodowe Fundusze Inwestycyjne i banki). W roku 1995 bierze czynny udział w organizowaniu Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI), którego jest członkiem-założycielem. W 1996 był współzałożycielem Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego (obecnie ENSI) . Ze współpracy z IBS rezygnuje po sześciu miesiącach. W tym samym mniej więcej czasie pełni funkcję koordynatora sieci IRC w Polsce
Od lat czynnie popularyzuje wiedzę informatyczną poprzez szereg publikacji w czasopismach branżowych (wydawanych przez wydawnictwa: Lupus, Software i IDG), jak i współtworzenie programów telewizyjnych (cykl „Internet w Jedynce” w TVP1, „Telebajt” i „Pierwszomajowe spotkania z Internetem” (Warszawski Ośrodek Telewizyjny)). Jest też częstym gościem w audycjach telewizyjnych i radiowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji.

Prelegenci | Wiktor Suliga

Wiktor Suliga

Absolwent Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także studiów podyplomowych "Facility Management - zarządzanie budynkiem" na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestnik szkoleń prowadzonych w ramach platformy internetowej Energy University. Autor serii artykułów poświęconych tematyce zabezpieczenia ciągłości zasilania w energię elektryczną opublikowanych na łamach jednego z portali branżowych oraz opracowania pt."Samochód elektryczny jako technologia pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20". Zainteresowania głównie zawodowe skupiają się wokół rozwiązań z zakresu zasilania awaryjnego i gwarantowanego (bezprzerwowe zasilacze dynamiczne, kinetyczne, statyczne, zespoły prądotwórcze, elektromechaniczne i nadprzewodnikowe zasobniki energii, super-kondensatory), zagadnień dotyczących obiektów typu Data Center, modułowości i szeroko-pojętej elektrotechniki. Od roku 2010 stale związany z firmą "MAS" Sp. z o.o. , gdzie zajmuje się ogółem zadań związanych ze wsparciem technicznym przy sprzedaży i promocji produktu o nazwie Centrum Energetyczne NZ2®.

Prelegenci | Krzysztof Szczygieł

Krzysztof Szczygieł

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Elektroniki (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych). Pracownik Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej w latach 1983 - 1993.
Aktywne uczestnictwo w pracach zawodowych organizacji technicznych:
- Członek Komitetu Technicznego nr 173 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych)
- Członek Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- Członek Building Industry Consulting Service International (BICSI)
Autor rozdziału "Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych" w monografii "Informatyka Gospodarcza" (C.H. Beck - 2010) Konsultant wielu przedsiębiorstw państwowych i prywatnych w zakresie infrastruktury Centrów Przetwarzania Danych. Obecnie Prezes Zarządu Skyline Teleinfo S.A., wykładowca przedmiotu "Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych" na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Aktywny inwestor giełdowy, jeden z założycieli grupy kapitałowej Skyline. Członek Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. (Spółka notowana na GPW).
Ekspert ze strony Polski w TC215 WG03 CENELEC ds opracowania europejskiej normy dot. Data Center.

Prelegenci | Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

W 1989 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie studiów członek koła naukowego, zdobywca 1 nagrody Konkursu Młodych pracowników nauki w Zielonej Górze. Studia ukończył wyróżnioną obroną pracy magisterskiej na temat nowatorskich systemów łączności w paśmie milimetrowym. Po ukończeniu studiów pracownik naukowy, adiunkt zakładu transmisji informacji. Specjalizował się głównie w analizie systemów łączności i teorii komunikacji. Obecnie prowadzi komercyjne projekty dla firm i organizacji oraz samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analiz systemowych w takich dziedzinach jak: teoria i filozofia zarządzania, teoria i filozofia prawa, teoria i filozofia nauki i epistemologia i kognitywistyka oraz projektowania logiki i architektury oprogramowania. Doktorant w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.  Kilkadziesiąt publikacji w prasie specjalistycznej. Biegły w obszarze ochrony wartości intelektualnych i know-how w inżynierii oprogramowania. 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78