centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.09.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

Prowadzenie obrad: Piotr Krukowski, Stowarzyszenie ITS Polska.

PROGRAM

11 września 2012 r.
10:00 Wykład: Nowoczesne zarządzanie transportem - inteligentne systemy transportowe
 • Definicja ITS - norma ISO 14813
 • Kilka perspektyw (informatyczna, transportowa, organizacyjna, zamówień publicznych …) spojrzenia na ITS
 • Najbardziej obiecujące technologie ITS
 • Zagrożenia w budowie systemów ITS
 • Organizacja realizacji
Piotr Krukowski
(Stowarzyszenie ITS Polska)
10:40 Wykład: Profesjonalne rozwiązania zintegrowanych inteligentnych systemów transportowych i logistycznych - nowoczesne technologie i narzędzia
 • Przesłanki dla stosowania ITS-ILS systemów na świecie
 • HIT/LS: platformy systemowe dla tworzenia i wdrażania ITS-ILS systemów
 • Różne opcje struktur funkcjonalnych systemów: ruch indywidualny, komunikacja zbiorowa, logistyka miejska, bezpieczeństwo, pro-ekologiczna
 • Profesjonalne narzędzia dla realizacji funkcjonalności systemowych: PIACON (Polyoptimal Integrated/Intelligent Adaptive CONtrol), DISCON (DISpatching CONtrol), TEDMAN (Traffic Ecological Decisions and MANagement), DSS-PIACON, suporty decyzyjne dla zarządzania i nadzoru
 • Praktyczne przykłady ilustrujące korzyści z wdrażania profesjonalnych podejść i narzędzi w ITS-ILS
 • Aktualny stan i perspektywa rozwoju ITS-ILS systemów
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Adamski
(Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, ITS-ILS Laboratoria: Zarządzanie i Sterowanie w ITS-ILS Systemach Transportowych i Logistycznych)
11:40 Wykład: Inteligentne Systemy Transportowe w EU. Praktyka wdrażania ITS w Polsce - korzyści dla służb zarządzających transportem oraz dla uczestników ruchu drogowego
 • Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych w Europie
 • Przepisy dotyczące prywatności, ochrony i ponownego wykorzystania informacji
 • Europejska Grupa Doradcza ds. ITS
 • Przykłady zastosowań ITS w Europie
 • Przykłady zastosowań rozwiązań ITS w Polsce:
  1. nowatorski system sterowania ruchem - ImFlow
  2. ITS w Bydgoszczy
  3. Korzyści z zastosowania ITS
  4. ITS Wrocław
  5. ITS Kraków
  6. ITS Gliwice
  7. Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych
Wojciech Bugajski
(ekspert)
12:20 Lunch
12:50 Wykład: Istota i rodzaje przewozów intermodalnych - rozwój w Polsce
 • Założenia Europejskiej Polityki Transportowej
 • Techniczne i organizacyjne ograniczenia stosowania transportu intermodalnego
 • Przykłady użytkowanych technologii transportu intermodalnego
 • Stan obecny i możliwości rozwoju transportu intermodalnego w Polsce
prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
(Politechnika Wrocławska)
13:30 Prezentacja: Mapy cyfrowe, programy i technologie w służbie transportu Izabella Wieczorek
(Członek Zarządu, Dyrektor Działu Sprzedaży Spółki Emapa)
14:00 Wykład: Model ruchu jako integrator danych i generator analiz w systemie ITS
 • Integrator modelu ruchu w systemie ITS
 • Budowa baz danych dla modelowania ruchu
 • Integracja modelu ruchu z bazą danych z przykładami
 • Otwieranie oprogramowania - dodatkowe możliwości modeli ruchu
 • Programowanie z użyciem modeli ruchu
 • Przykłady dodatkowych modułów modeli ruchu
 • Przykłady problemów optymalizacyjnych w modelach ruchu
Rafał Kucharski
(Politechnika Krakowska)
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Wykład i dyskusja: Innowacyjne rozwiązania transportowe a optymalizacja kosztów
 • Przedstawienie aktualnych wyzwań dla rynku transportowego
 • Idea klastra logistycznego w praktyce i osiągane oszczędności
 • Platforma informatyczna wspierająca innowacyjne rozwiązania transportowe
Jakub Sobótka
(Instytut Logistyki i Magazynowania )
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium proszę o kontakt - Magdalena Kowalska.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78