centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
AKADEMIA UMÓW IT dla działów prawnych poziom I
Prawne aspekty umów IT
Warszawa, 24.09.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem warsztatu jest przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania oraz negocjacji umów na wdrożenie systemów informatycznych oraz umów będących podstawa korzystania z oprogramowania w przedsiębiorstwie (np. licencje).
Warsztaty opierają się na praktycznej analizie przykładowych klauzul umownych, analizie studium przepydków (case studies) oraz nauce samodzielnej weryfikacji klauzul umownych przez uczestników szkolenia.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • radcy prawni oraz prawnicy przedsiębiorstw zamierzających wdrożyć system informatyczny, korzystać z usług utrzymania systemów IT
 • radcy prawni oraz prawnicy przedsiębiorstw przygotowujących się do zawarcia umowy outsourcingu informatycznego,
 • radcy prawni oraz prawnicy zatrudnieni w firmach prowadzących wdrożenia systemów informatycznych lub dystrybucję oprogramowania,
 • radcy prawni oraz prawnicy zatrudnieni w firmach świadczących usługi outsourcingu informatycznego,
 • kadra zarządzająca IT, dyrektorzy IT oraz managerowie w firmach planujących wdrożenie systemu informatycznego lub skorzystanie z usług outsourcingu IT - posiadającą przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz prawa autorskiego

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla prawników praktyków zajmujących się przygotowywaniem i negocjacjami umów IT.

Warsztaty poprowadzą:

Grupa uczestników nie przekroczy 15 osób.

PROGRAM

I. Podstawy prawa własności intelektualnej w IT

 1. Najnowsze tendencje w zakresie ochrony autorskoprawnej: problematyka ochrony algorytmów, funkcjonalności oprogramowania, ochrona "look &feel" w zakresie oprogramowania
 2. Opracowanie utworu - problem korzystania z modyfikacji oprogramowania
 3. Majątkowe i osobiste prawa autorskie
 4. Problem współtwórczości, w tym problematyka praw do systemu wykonanego na podstawie założeń i informacji przekazanych przez klienta.
 5. Umowy w prawie autorskim:
  • umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich (podstawowe klauzule, zakres przenoszonego prawa, problem wynagrodzenia itp.)
  • podstawowe klauzule licencji (okres obowiązywania, zakres licencji, wynagrodzenie, zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia, cesje licencji, itp.)
  • zastosowanie konstrukcji "legalnego użytkownika" - wątpliwości prawne oraz propozycje wykładni przepisu art. 75 ust. 1 prawa autorskiego
 6. Najnowsze orzecznictwo ETS dotyczące obrotu "używanym" oprogramowaniem

II. Umowa na wdrożenie systemu informatycznego

 1. Co prawnik powinien wiedzieć zanim zacznie pisać umowę wdrożeniową? o współpracy prawnika, PM-ów, biznesu...
 2. Co prawnik powinien wiedzieć o metodykach realizacji projektów IT., czyli jak napisać umowę, żeby PM ją przeczytał...
 3. Modele umowy o wdrożenie systemu informatycznego (usługi/dzieło)
 4. Szczególne zasady opisu przedmiotu umowy wdrożeniowej (kwestia "uszczegółowienia" zakresu wdrożenia, rodzaje i rola dokumentacji analitycznej, procedur kontroli zmian itp.)
 5. Zakres współpracy wymaganej od Zamawiającego. Ryzyka prawne związane z brakiem współdziałania Zamawiającego. W jaki sposób zabezpieczyć interesy Zamawiającego przed odstąpieniem od umowy przez Wykonawcę
 6. Procedury zarządzania projektem (PM/KS)
 7. Personel i podwykonawcy - jak ich definiować ? Przykłady zalecanych rozwiązań kontraktowych
 8. Wynagrodzenie i zasady rozliczenia Stron (podstawy płatności/zabezpieczenie płatności/ fixed price/T&M )
 9. praktyczne aspekty odbioru systemów IT. Rodzaje i charakter testów. Procedury odbioru
 10. Procedura kontroli zmian
 11. Odstąpienie od umowy i zasady rozliczeń stron
 12. Szczególne uwarunkowania realizacji wdrożenia systemów informatycznych w modelu usługowym
 13. Regulacje dotyczące odpowiedzialności stron (limity odpowiedzialności, kary umowne, modele alternatywne - praktyka kontraktowa w zakresie umów IT)

III. Umowa depozytu kodu źródłowego oprogramowania

 1. Modele depozytu kodów
 2. Charakter prawny oraz przedmiot umowy o depozyt kodów źródłowych
 3. Kwestie prawne wymagające regulacji kontraktowej
 4. Depozyt kodów źródłowych, a szczególne regulacje prawa upadłościowego

IV. Outsourcing IT

 1. Typy i modele outsourcingu
 2. Przygotowanie do outsourcingu (problematyka audytu prawnego)

V. Umowa outsourcingu IT

 1. Charakter prawny umowy
 2. Zasady "przenoszenia" zasobów na outsourcera (sprzęt, oprogramowanie, umowy serwisowe itp.)
 3. Zasady świadczenia usług outsourcingowych (SLA, katalogi usług itp.)
 4. Zmiany umowy outsourcingowej (zmiana wolumenu i zakresu usług, zmiana katalogu usług, branchmarking itp.)
 5. Zasady rozliczania wynagrodzenia

VI. Umowy utrzymaniowe (serwisowe) oraz umowy dotyczące rozwoju oprogramowania

 1. Charakter umowy
 2. Pożytki z ITIL...
 3. Regulacje dotyczące zarządzania problemami (zgłaszanie, klasyfikacja usuwania problemów itp.)
 4. Prawa autorskie do modyfikacji oprogramowania wykonanych przez outsourcera
RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATU:
09:30 - kawa na początek dnia
10:00 - rozpoczęcie zajęć
12:30 - przerwa na lunch
13:00 - kontynuacja zajęć
15:00 - przerwa na kawę
15:20 - kontynuacja zajęć
17:00 - zakończenie warsztatu

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78