centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
VI edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
OCENY PARAMETRYCZNE ORAZ ANALIZY BIBLIOMETRYCZNE ZASADY I PRAKTYKA W 2013 ROKU
Warszawa, 28.03.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

Tematem szóstej edycji seminarium w cyklu Badania Naukowe będą oceny parametryczne oraz analizy bibliometryczne. Zaproszeni do udziału specjaliści omówią miedzy innymi prawne aspekty kategoryzacji jednostek naukowych, aspekty praktyczne ocen parametrycznych, a także możliwości zastosowania bibliometrii w naukach o zarządzaniu, jak i jej roli w ocenie dorobku naukowego.

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki

PROGRAM

28 marca 2013 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Omówienie wyników kontroli NIK z sierpnia 2012 r. dotyczącego wykorzystania środków publicznych na naukę
 • Wysokość środków finansowych na naukę w latach 2009-2011.
 • Efekty badań naukowych finansowanych ze środków publicznych.
 • System oceny jednostek naukowych i pracowników zajmujących się nauką.
 • Skuteczność nadzoru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz agencji finansujących badania naukowe, tj.: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki nad wykorzystaniem środków publicznych na naukę oraz osiąganiem celów badawczych i wdrożeniowych przez jednostki naukowe.
Ilona Kielan-Glińska
(p.o. Wicedyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK)
10:45 Wykład: Prawne aspekty kategoryzacji jednostek naukowych i awansu naukowego
 • Wprowadzenie.
 • Kategoryzacja jednostek naukowych - zasady ogólne
 • Kategoryzacja jednostek naukowych - kryteria kategoryzacji
 • Punktacja czasopism - kryteria i podstawy prawne
 • Nowe kryteria awansu naukowego
 • Autonomia jednostek naukowych w zakresie prowadzenia postępowań o nadanie stopni i tytułu naukowego
 • Kryteria oceny parametrycznej i awansu naukowego - strategie uczelni i strategie uczonych
Prof. dr hab. Piotr Stec
(Uniwersytet Opolski)
11:30 Wykład: Aspekty praktyczne ocen parametrycznych
 • dane bibliograficzne jako podstawa wszelkich analiz bibliometrycznych;
 • zasady gromadzenia i opracowania danych bibliograficznych w celu parametryzacji jednostki;
 • eksport danych bibliograficznych do systemów informatycznych ministerstwa;
 • kwestie dyskusyjne dotyczące statusu publikacji zgłaszanych do oceny.
dr Bartłomiej Siek
(Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Wykład: Zastosowanie bibliometrii w naukach o zarządzaniu. Analiza bibliometryczna społecznej odpowiedzialności biznesu.
 1. Jaki obszar będzie analizowany?
  • Określenie ram koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 2. Dlaczego analiza bibliometryczna?
  • Wady i zalety zastosowania bibliometrii do analizy CSR
  • Wady i zalety danych analitycznych w przypadku analizy bibliometrycznej CSR
 3. Jak ruszyć z miejsca?
  • Wstępne określenie poszukiwanych informacji
 4. Jak i gdzie szukać danych do analiz?
  • Weryfikacja i wybór źródeł danych analitycznych
  • Określenie i wybór sposobów poszukiwania danych analitycznych
  • Identyfikacja głównych ograniczeń wybranego źródła i sposobu poszukiwania danych
 5. Co i jak można szczegółowo analizować?
  • Analiza chronologiczna
  • Analiza dyscyplin
  • Analiza instytucjonalna
  • Analiza autorstwa
  • Analiza źródeł
  • Analiza regionalna
  • Analiza cytowań
  • Analizy tematyczne
 6. Czy było warto?
  • Porównanie efektów z zamierzeniami
  • Ograniczenia przeprowadzonej analizy
  • Użyteczność przeprowadzonej analizy
dr Marcin Żemigała
(Uniwersytet Warszawski)
13:15 Wykład: Rola bibliometrii w ocenie dorobku naukowego
 • Wskaźniki bibliometryczne w postępowaniu awansowym, ocenie wniosków o granty oraz ocenie parametrycznej jednostki naukowej.
 • Definicja bibliometrii, zasady tworzenia najbardziej popularnych wskaźników, bibliograficzne bazy danych.
 • Analiza zalet i wad bibliometrii z punktu widzenia różnorodności dziedzin nauki.
 • Przyszłość bibliometrii w realiach Internetu, open access - początki webometrii.
Dr hab. Zbigniew Osiński
(UMCS)
14:00 Przerwa
14:20 Case study: Praktyczne zastosowanie narzędzi dostępnych w bazie Web of Science do oceny osób i instytucji
 • Narzędzia informacyjne dostępne w bazie Web of Science.
 • Identyfikacja publikacji pracownika i instytucji naukowej.
 • Wyliczanie wskaźników bibliometrycznych.
 • Określenie tematyki badań instytucji naukowej.
 • Ocena instytucji naukowej poprzez umiędzynarodowienie badań, współpracę instytucjonalną, rangę czasopism.
dr Jolanta Przyłuska
(Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)
15:00 Case study: Google Scholar jako narzędzie biblio metryczne. Dodawanie publikacji i liczenie cytowań.
 • Google Scholar jako "akademicki ekosystem?"
 • Jak dodawać publikacje do Google Scholar
 • Spełnianie wytycznych dla autorów i redaktorów
 • Automatyczne liczenie indeksu Hirscha oraz liczby cytowań
 • "Publish or Perish" - jak wykorzystać to narzędzie?
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
15:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78