centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
VI edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
OCENY PARAMETRYCZNE ORAZ ANALIZY BIBLIOMETRYCZNE ZASADY I PRAKTYKA W 2013 ROKU
Warszawa, 28.03.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Ilona Kielan-Glińska

Ilona Kielan-Glińska

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004). W kierunku integracji czy separatyzmu? i współautorka książki Islam i obywatelskość w Europie oraz wielu artykułów na temat historycznych i socjologicznych aspektów obecności muzułmanów w Europie. Od 2008 r. zatrudniona w Najwyższej Izbie Kontroli; obecnie pełni obowiązki wicedyrektora Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK.

Prelegenci | Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Filozof, komunikolog i bloger, który zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej (Warsztat badacza). Wspiera ruch Otwartej Nauki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Doradza redakcjom w zakresie całego procesu wydawniczego: od zakładania periodyku do aplikowania na wykaz czasopism punktowanych. Prowadzi warsztaty i seminaria z komunikacji naukowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt "Czas Zawodowców"). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania). Został wpisany na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej.

Prelegenci | Zbigniew Osiński

Zbigniew Osiński

Zbigniew Osiński

Doktorat UMCS w Lublinie, XII 1998 r. ("Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944 - 1989); habilitacja UMCS w Lublinie XI 2008 r. ("Janusz Jędrzejewicz - piłsudczyk i reformator edukacji 1885 - 1951"); asystent w Instytucie Historii UMCS w Lublinie od X 1996 , adiunkt od II 1999, od X 2008 adiunkt w Zakładzie Bibliotekarstwa, Książki Współczesnej i Innych Środków Przekazu Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie, od X 2009 Kierownik Zakładu, od XII 2012 profesor UMCS w Lublinie.
Zainteresowania naukowe:
1) dzieje edukacji w Polsce w XX wieku, aktualnie w szczególności: indoktrynacja w oświacie; działania służb specjalnych wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944 - 1989;
2) problemy współczesnej edukacji, a w szczególności: aktywne metody kształcenia i multimedialne środki dydaktyczne; wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji; e-learning i blended learning w edukacji szkolnej i na studiach wyższych; jakość kształcenia na studiach wyższych;
3) zarządzanie wiedzą w instytucjach edukacyjnych i naukowych, elektroniczne źródła informacji edukacyjnej i naukowej, architektura informacji serwisów edukacyjnych

Prelegenci | Jolanta Przyłuska

Jolanta Przyłuska

Jolanta Przyłuska

dr Jolanta Przyłuska, Dział Zarządzania Wiedzą, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
Kieruje Działem Zarządzania Wiedzą w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP), w tym Biblioteką Naukową i Sekcją Informacji Naukowej. Współtworzy: repozytorium instytucjonalne ECNIS-NIOM, platformę informatyczną do zarządzania wiedzą w IMP, kolekcję IMP w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA. Główne zainteresowania zawodowe: zarządzanie wiedzą, bibliometria, informacja naukowa.

Prelegenci | Bartłomiej Siek

Bartłomiej Siek

Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Od 2005 roku współtworzył bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, obecnie przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek uczelni. Dotychczasowe publikacje z zakresu bibliometrii dotyczą wzajemnych relacji między wybranymi wskaźnikami bibliometrycznymi, specyfiki dziedzinowej stosowanych wskaźników oraz zależności między bibliografią a bibliometrią

Prelegenci | Piotr Stec

Piotr Stec

Piotr Stec

Prof. Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny; Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Autor licznych prac z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej.
Strona domowa: http://www.piotr-stec.pl

Prelegenci | Marcin Żemigała

Marcin Żemigała

Jest adiunktem w Zakładzie Teorii i Metod Organizacji w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Do jego zainteresowań naukowych i badawczych należą przede wszystkim nowoczesne koncepcje zarządzania, takie jak: zarządzanie ekologiczne, zarządzanie jakością, zarządzanie wiedzą, oraz społeczne i etyczne implikacje gospodarki i zarządzania. Jest autorem (współautorem) ponad 30 artykułów naukowych oraz 5 książek: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (Wolters Kluwer business, Kraków 2007), Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem (Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008 - wydanie I, 2009 - wydanie II uzupełnione), Menedżer nowych czasów (Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010), Życie i praca współczesnego menedżera (Wydawnictwo WSZiP, Warszawa 2010) i Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012). Prowadził także wykłady we Francji (Institut d'Administration des Enterprises (IAE), Université Montpellier 2), Belgii (Haute Ecole Libre Mosane, Liege), Portugalii (Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Tecnologia e Gestao) i Finlandii (University of Lapland i Tampere University of Applied Sciences). Jako ekspert reprezentuje Uniwersytet Warszawski w Komitecie Technicznym nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78