centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI
TRENDY INFORMATYCZNE W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
Warszawa, 21.03.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Zapraszam do udziału w Forum - INFORMATYKA W BANKOWOŚCI poświęconego trendom informatycznym w bankowości spółdzielczej. W programie znajdą się ciekawe wystąpienia na temat funkcjonowania bankowości spółdzielczej. Odpowiemy na pytanie: czy baz nowoczesnych technologii bank spółdzielczy nadal może być konkurencyjny? Dowiemy się jakie są podobieństwa i różnice banków spółdzielczych z polskimi bankami. Porozmawiamy o rozwoju funkcjonalności biometrycznej oraz przetwarzaniu danych osobowych i zarządzaniu ryzykiem. Zapoznamy się także z ofertą firm oferujących nowoczesne produkty informatyczne dla bankowości spółdzielczej.

Do udziału zapraszamy:
- Dyrektorów i specjalistów odpowiedzialnych za informatyzację, osoby realizujące projekty informatyczne,
- Dyrektorów i pracowników odpowiedzialnych za formy kontaktu z klientami,
- Dyrektorów departamentu zarządzania ryzykiem,
- Kadrę odpowiedzialną za zarządzanie relacjami z klientem,
- Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i audyt informatyczny.

PROGRAM

21 marca 2013 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka słów na początek: Krzysztof Maderak, CIO, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
10:05 Wykład: Bankowość Spółdzielcza w krajach UE - podobieństwa i różnice z polskimi bankami
 • Europejska spółdzielczość bankowa w statystykach
  Teza 1: Banki spółdzielcze wspierają i uzupełniają potencjał rynku finansowego działając nie tylko w niszowych obszarach, ale coraz częściej konkurują o klientów na rynkach regionalnych i krajowych z bankami komercyjnymi i instytucjami parabankowymi.
 • Rola banków spółdzielczych w finansowaniu gospodarki wybranych krajów UE
  Teza 1: Współczesna bankowość spółdzielcza w coraz większym stopniu upodabnia się do modelu bankowości komercyjnej.
  Teza 2: Banki spółdzielcze pełnią kluczową rolę w prawidłowym i zrównoważonym rozwoju rynku finansowego oraz w finansowaniu sfery realnej gospodarki.
  Teza 3: Rola banków spółdzielczych pozostała mniej więcej na tym samym poziomie co 5 czy 10 lat temu.
 • Konkurencyjność oferty banków spółdzielczych w wybranych krajach UE
  Teza 1: Tradycyjne źródła konkurencyjności polskich banków spółdzielczych tracą na znaczeniu.
  Teza 2: Współczesna konkurencyjność banków spółdzielczych nie jest możliwa bez zaawansowanej informatyzacji.
 • Współczesne źródła przewag i zagrożeń banków spółdzielczych w Polsce
  Teza 1: Banki spółdzielcze są instytucjami odpornymi na wstrząsy polityczne i ekonomiczne
  Teza 2: W gospodarce rynkowej mamy do czynienia z realną potrzebą funkcjonowania struktur bankowych zorganizowanych na zasadach spółdzielczych.
  Teza 3: Banki spółdzielcze zmniejszają poziom wykluczenia finansowego społeczeństwa
  Teza 4: Dzięki koncentrowaniu się na tradycyjnych operacjach bankowych, wspieranych innowacjami technologicznymi, banki spółdzielcze są czynnikiem stabilizującym systemy bankowe i rynki finansowe w krajach UE.
  Teza 5: Polskie banki spółdzielcze muszą intensyfikować wykorzystanie marketingowych narzędzi wspierania sprzedaży swoich usług poprzez tworzenie wspólnej dla obu zrzeszeń (ale odrębnej od stosowanych przez banki komercyjne) promotion mix.
dr hab. Anna Szelągowska
(Katedra Inwestycji i Nieruchomości, SGH w Warszawie)
10:30 Prezentacja sponsorska: Monitorowanie sieci oraz zarządzanie infrastrukturą IT w nowoczesnym banku dzięki wdrożeniu Axence nVision
 • mapowanie i proaktywne monitorowanie sieci;
 • optymalna konfiguracja alarmów, akcji korekcyjnych i raportów;
 • monitoring parametrów środowiskowych serwerowni;
 • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania (audyty legalności); efektywne zarządzanie licencjami;
 • inteligentne monitorowanie pracowników; monitorowanie odwiedzanych stron WWW i ich blokowanie
 • monitorowanie wiadomości e-mailowych; monitorowanie i raporty kosztów wydruków;
 • zdalna pomoc techniczna dla użytkowników (remote access);
 • ochrona danych przed wyciekiem (zarządzanie urządzeniami przenośnymi oraz portami);
 • ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem przenoszonym na nośnikach danych (blokowanie portów i nośników).
Maciej Kubat
(Inżynier Sprzedaży firmy Axence)
11:10 Prezentacja: Systemy informacji zarządczej od teorii do praktyki
 • istota informacji zarządczej w banku,
 • technologiczne aspekty realizacji systemów informacji zarządczej,
 • studium przypadku.
Andrzej Nowakowski
(Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych Asseco Poland S.A)
11:25 Przerwa na kawę
11:40 Wykład: Czy bez nowoczesnych technologii bank spółdzielczy nadal może być konkurencyjny?
 • jakie nowe możliwości obecnie daje nam samoobsługa bankowa?
 • czy są już rozwiązania informatyczne pozwalające zaoferować klientowi jednakowy sposób obsługi we wszystkich kanałach kontaktu z bankiem?
 • jak automatyzacja i reorganizacja sali operacyjnej może zwiększyć sprzedaż produktów bankowych?
 • placówka bankowa zamiast kawiarni - czy bank spółdzielczy może stać się centrum lokalnej społeczności?
Krzysztof Kołodziejczyk
(automatykabankowa.pl)
12:10 Prezentacja: Efektywne wykorzystanie bankomatu recyklingowego
 • bankomat recyklingowy - nowe urządzenie w gamie produktów self serice
 • technologiczne uwarunkowania uruchomienia bankomatu recyklingowego
 • obszary zastosowania bankomatów recyklingowych
 • kilka uwag i doświadczeń z wykonanych instalacji
Zbigniew Forenc
(Wiceprezes Zarządu, Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o.)
12:40 Prezentacja: Systemy zasilania gwarantowanego UPS - nowatorskie własności funkcjonalne oraz superkondensatorowe zasobniki energii
 • Ważność jakości energii w zasilaniu urządzeń
 • Skutki wystąpienia przerw w zasilaniu oraz nieprawidłowych parametrów napięcia sieciowego
 • Topologie systemów zasilania gwarantowanego (UPS)
 • Nowatorskie własności funkcjonalne UPS
 • Nanotechnologiczne zasobniki energii - superkondensatory - nowa jakość w gromadzeniu energii
dr inż. Karol Bednarek
(Kierownik Działu Wsparcia Technicznego firmy EVER sp. z o.o.
)
13:10 Prezentacja firmowa: Korzyści dla Banku Spółdzielczego z chmury Platform-as-a-Service (PaaS)
 • Zagrożenia i szanse wynikające z wykorzystania chmury
 • Chmura a regulacje i wymogi sektora bankowego
 • Chmury Private i Public
 • Model Private PaaS
 • Jak przyspieszyć proces tworzenia i uruchamiania nowych produktów z pomocą chmury
 • Demonstracja redcloudstorm dev-cloud
Aleksander P. Czarnowski
(RedCloudStorm. com Sp. z o.o
AVET Information and Network Security Sp. z o.o.
)
13:40 Przerwa na lunch
14:00 Case study: Chmura obliczeniowa dla banków spółdzielczych
 • system def3000 w modelu outsourcingowym
 • zarzadzanie siecią WAN
 • technologia IGEL
 • Microsoft Exchange
Daniel Sawczuk
(Bank Spółdzielczy w Tczewie)
14:20 Prezentacja: Zastosowanie CRM/DMS do obsługi procedur bankowych
Marek Paszkowski
(Zastępca Dyrektora Handlowego HEUTHES)
14:50 Case study: Rozwój funkcjonalności biometrycznej w Banku BPS S.A.
 • Podstawowe informacje o projekcie
 • Cele projektu
 • Założenia dotyczące wdrożenia systemu Inter Vein w Grupie BPS
 • Etapy projektu
 • Charakterystyka systemu - podstawowe funkcjonalności
 • Architektura systemu (specyfikacja techniczna)
 • Analiza głównych procesów w systemie Inter Vein
 • Bezpieczeństwo oraz ogólne aspekty prawne w biometrii
 • Korzyści wynikające z biometrii.
Mariusz Olszewski
(kierownik projektu Biometria w Bankowości Spółdzielczej)
15:15 Przerwa na kawę
15:30 Wykład i dyskusja: Przetwarzanie danych biometrycznych w bankowości spółdzielczej w świetle zasad ochrony danych osobowych - wybrane aspekty
 • Dane biometryczne a definicja danych osobowych
 • Podstawy prawne legalizujące przetwarzanie danych osobowych - danych biometrycznych
 • Dane osobowe - dane biometryczne a obowiązki administratora danych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych przez banki
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych, wybrane aspekty
Weronika Kowalik
(GIODO)
16:00 Wykład: Rekomendacje D i M - praktyczne implikacje dla banków spółdzielczych w zarządzaniu ryzykiem IT
 • Wymogi biznesowe w zakresie zarządzania ryzykami związanymi z IT
 • Wymogi nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykami związanymi z IT
 • Przegląd poszczególnych rekomendacji Rekomendacji D
 • Przegląd wybranych rekomendacji Rekomendacji M
 • Znaczenie zintegrowanego zarządzania IT jako czynnika redukcji ryzyka operacyjnego w Bankach Spółdzielczych
Krzysztof Maderak
(CIO, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu)
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

Program
Sprawozdanie
Zamów materiały
Prelegenci
Sponsor
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78