centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
II Forum Informatyki w Bankowości
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INFORMATYCZNYM W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ Nowe regulacje w rekomendacjach D i M
Warszawa, 18.04.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Łukasz Bojar

Łukasz Bojar

Product manager rozwiązań ESET w Polsce. Ogniwo łączące producenta z dystrybutorem, odpowiada za marketing, kanał sprzedaży oraz obsługę kluczowych klientów w Polsce firmy DAGMA.

Prelegenci | Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Ukończył roczny kurs CCNA Regionalnej Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W latach 1999-2003 pracował jako wdrożeniowiec i serwisant systemów bankowych w firmie SoftNet Sp. z o.o.
Od 2003 roku kieruje Biurem Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie.
Wielokrotnie występował jako prelegent na różnych konferencjach związanych z obszarem IT w Bankach.

Prelegenci | Grzegorz Kotliński

Grzegorz Kotliński

Doktor nauk ekonomicznych AE w Poznaniu, pracownik Katedry Bankowości tejże Uczelni. Wykładał bankowość na UAM w Poznaniu. Był współpracownikiem ZBP, prowadził zajęcia i egzaminował w ramach kursów objętych standardami kwalifikacyjnymi, nadzorowanymi przez ZBP. Ukończył kurs dla kadry kierowniczej banków organizowany przez Ambasadę Szwajcarii w Warszawie, pracował w kilku komórkach organizacyjnych ogólnopolskiego banku, współpracuje ze znanymi firmami szkoleniowymi i badawczymi zajmującymi się stosowaniem IT w finansach i w bankowości. Był uczestnikiem I i II Forum Technologii Banków Spółdzielczych. Napisał rozprawę doktorską pt: System informacji marketingowej w zarządzaniu bankiem komercyjnym. Jest autorem ponad stu kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych z szeroko rozumianych ekonomii, finansów i bankowości. Współredagował z prof. dr hab. A. Jancem Nowe technologie we współczesnym banku, Wydawnictwo AE w Poznaniu 2004 r. Jest autorem serii opracowań zamieszczanych w publikacjach redagowanych przez dr hab. A. Szelągowską oraz promotorem ponad stu prac magisterskich i dyplomowych z zakresu finansów, bankowości oraz zarządzania IT.

Prelegenci | Krzysztof Maderak

Krzysztof Maderak

Krzysztof Maderak

Absolwent WAT. Ukończył studia podyplomowe z rachunkowości i studia doktoranckie (UE w Poznaniu). Od ponad dwudziestu lat związany z rynkiem finansowym. Od 2001 roku główny informatyk PBS w Gostyniu. Od 2014 roku główny specjalista UKNF. Audytor wewnętrzny SZBI ISO 27001.
Od 1994 roku prowadzi działalność projektową, konsultingową i edukacyjną w zakresie informatyki gospodarczej, a od kilkunastu lat zarządzania ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwem informacji.
Redaktor wydawnictw podsumowujących kolejne FTBS'y i autor kilkudziesięciu artykułów z dziedziny informatyki bankowej, zarządzania ryzykiem operacyjnym i informatycznym, BCM oraz bankowości elektronicznej. Współorganizator, moderator i wykładowca Forum Technologii Banków Spółdzielczych.

Prelegenci | Jacek Orzeł

Jacek Orzeł

Jacek Orzeł

Jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył również informatykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podypolomowe bankowości na SGH. Jest specjalistą z zakresu ryzyka operacyjnego i strategicznego, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, a także ekspertem procesowym i projektowym. Jest także autorem publikacji naukowych i popularno-naukowych a w roku 2012 opublikował pierwszą książkę. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym. Obecnie jest ekspertem ds. bezpieczeństwa w GUS, a wcześniej pracował w INVEST-BANK S.A. i NBP.

Prelegenci | Piotr Ożarek

Piotr Ożarek

Piotr Ożarek

Absolwent Politechniki Częstochowskiej na kierunku Elektronika i Inżynieria Komputerowa. Wieloletni praktyk związany z Bankami Spółdzielczymi od 1998 roku - początkowo jako wdrożeniowiec, później szef działu wdrożeń systemów bankowych w firmach Wonlok, Epsilio, Asseco.
Od 2007 roku związany z firmą BlueNet - oferującą dla Banków Spółdzielczych kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne. Obecnie, jako Dyrektor Handlowy, odpowiada za marketing, organizację sprzedaży i kontakty z kluczowymi klientami.

Prelegenci | Jacek Rembikowski

Jacek Rembikowski

Jacek Rembikowski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Ukończył kursy rejestrowane w IRQA dla audytorów wiodących ISO9001 oraz ISO27001.
Od 2000 roku czynnie działający jako audytor i konsultant, a także wdrożeniowiec systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz systemów informatycznych wspierających zarządzanie.
Założyciel i właściciel firmy E-QSM Informatyczne Systemy Zarządzania, której zespół, działając pod własnym szyldem, jak i pod szyldem Partnerów, przeprowadził ponad 100 realizacji zleceń w ramach wdrażania i audytowania systemów zarządzania, a obecnie świadczy także usługi z zakresu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Pomysłodawca i współtwórca systemu informatycznego wspierającego zarządzanie dokumentacją i obiegiem dokumentów – „e-qsm - Elektroniczna Księga Jakości”.
Autor wielu artykułów, a także podręcznika „Audyt informatyczny” wydanego przez Wydawnictwo Forum.

Prelegenci | Dariusz Romańczuk

Dariusz Romańczuk

Dariusz Romańczuk

Odpowiada za obszar usług w obszarze zarządzania ciągłością działania (BCM), zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem informacji. Obszarem zarządzania ciągłością działania zajmuję się od 7 lat, pracuje dla Klientów z sektora finansowego, energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego.
Współautor Księgi Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania (business continuity management).
Autor ponad 20 opracowań, artykułów i analiz sektorowych w obszarze zarządzania ciągłością działania. Prelegent na międzynarodowych konferencjach tematycznych dotyczących utrzymania ciągłości działania i ryzyka operacyjnego.
Wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie.

Prelegenci | Albert Sadowski

Albert Sadowski

Albert Sadowski

Od 17 lat jest Kierownikiem Zespołu Audytorskiego i Prezesem spółki Kerberos OCHRONA INFORMACJI. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem zespołu audytorskiego i realizacją audytów bezpieczeństwa oraz audytów wdrożenia Rekomendacji D / Wytycznych IT KNF.
Brał udział w ok. 120 takich projektach w Bankach Spółdzielczych oraz w blisko 200 projektach dla dużych organizacji z bankowości komercyjnej, administracji i korporacji. Jest współautorem i prelegentem szkoleń z zakresu ochrony informacji (w szczególności szkolenia „Kurs ABI”).
Wcześniej pracował na wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Praca doktorska dotyczyła kryptologii i ochrony informacji i zatytułowana była "Design and Implementation of the Bit Permutations of the Substituton Permutation Networks".
Obecnie jest także etatowy pracownikiem Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
Jest autorem książki "Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji" (Wyd. Helion 2000) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu dla pism branżowych i informatycznych (m.in. BS.net, Networld, Unixforum, Netforum, IT Security Magazine). Jest prelegentem kilkunastu krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów poświęconych ochronie informacji (m.in. Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii ENIGMA, Krajowe Sympozujm Telekomunikacji, Konferencje a cyklu Secure CERT NASK, międzynarodowa konferencja Crypt).
Regularnie publikuje artykuły w portalu i dwumiesięczniku „BS.net”. Jest także wydawcą i publicystą portala „BS BLOG”.

Prelegenci | Bartłomiej Stryczek

Bartłomiej Stryczek

Doświadczony inżynier wsparcia technicznego dla oprogramowania ESET i jedyny w Polsce posiadacz certyfikatu Certified ESET Windows Server Technician. Szef laboratorium testowego Biura Bezpieczeństwa IT firmy DAGMA.

Program
Sprawozdanie
Zamów materiały
Prelegenci
Sponsorzy
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78