centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
III Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej
NARZĘDZIA IT WE WSPIERANIU FUNKCJONOWANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO XXI WIEKU
Warszawa, 22.10.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Zapraszamy do udziału w III Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej. Tematem przewodnim spotkania są narzędzia informatyczne wspierające funkcjonowanie Banku Spółdzielczego.
Podczas licznych wystąpień dowiedzą się Państwo jakie są perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w Polsce oraz jaka jest rola i pozycja IT w funkcjonowaniu i rozwoju BS. Poznają Państwo liczne narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie bankiem, a na zakończenie mec. Piotr Bodył Szymala opowie jakie ponosicie Państwo ryzyko prawne na podstawie klauzul niedozwolonych.
Do udziału w III Forum zapraszamy przedstawicieli zarządu banków, dyrektorów i specjalistów odpowiedzialnych za informatyzację, osoby realizujące projekty informatyczne oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i audyt informatyczny. Dyrektorów departamentu zarządzania ryzykiem oraz kadrę odpowiedzialną za zarządzanie relacjami z klientami.

PROGRAM

22 października 2013 r.
09:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, wykład: Rola i pozycja IT w funkcjonowaniu i rozwoju banków spółdzielczych
 • Strategia informatyzacji banku - kontekst biznesowy i rekomendacyjny
 • Rekomendacje D i M jako punkty odniesienia dla strategii IT
 • Systemowe i operacyjne uwarunkowania funkcjonowania IT w bankach spółdzielczych
 • Archetypy IT w organizacji - od teorii do praktyki banku spółdzielczego
 • Razem czy osobno? Centralny system zrzeszeniowy, outsourcing czy wszystko robimy sami?
 • Czy IT może kreować przewagę konkurencyjną?
 • IT banku spółdzielczego AD 2013 - dokąd zmierzamy?
Krzysztof Maderak
(CIO Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu)
09:30 Wykład wprowadzający do programu Forum: Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w Polsce. Aspekt organizacyjny i techniczny.
 • Wprowadzenie;
 • Ważniejsze wyzwania globalne;
 • Wyzwania wewnętrzne - uwarunkowania wzrostu zysku netto w małych, średnich i dużych bankach spółdzielczych w Polsce;
 • Możliwości poprawy funkcjonowania bankowości spółdzielczej;
 • Prawdopodobne ważniejsze zadania banków zrzeszających w najbliższej przyszłości
 • Celowe kierunki działań sektora bankowości spółdzielczej w procesie dalszego wzrostu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Podsumowanie
prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
(SGGW)
10:00 Wykład: IT jako narzędzie wspierania zarządzania ryzykiem bankowym w bankach spółdzielczych
 • Krótka definicja ryzyka bankowego w kontekście użycia narzędzi informatycznych
 • Rodzaje danych potrzebnych do zarządzania ryzkiem bankowym
 • Konieczne i dostateczne metody zarządzania ryzykiem bankowym
 • Potrzebne zbiory danych dla zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w bankach spółdzielczych (ryzyko kredytowe, koncentracji, płynności, stopy procentowej, operacyjne)
 • Kupować gotowe systemy czy budować je samemu?
 • Relacje pomiędzy bankiem i firmą informatyczną w procesie przygotowania i realizacji projektu
 • Podstawowe błędy w przygotowaniu projektów informatycznych
 • Warunki skutecznego informatyzowania procesu zarządzania ryzykiem bankowym
Wiesław Żółtkowski
(doradca)
10:30 Merytoryczna prezentacja Partnera Forum: Rekomendacja (D)ynamiczna. Doświadczenia z wykorzystania dynamicznych środowisk przetwarzania danych oraz ich rola w strategii IT.
Krzysztof Łapiński, ICT Solution Sales & Portfolio Manager, T-Systems Polska
Marcin Zaleski, Key Account Manager, NetApp Poland Sp. z o.o.
11:10 Prezentacja sponsorska: Badanie bezpieczeństwa systemów informatycznych - Audyt zgodności z rekomendacją D
 • Kiedy należy wykonać audyt ?
 • Zakres audytu
 • Etapy audytu
 • Protokół kontroli
 • Realizacja projektów
 • Szkolenia
Piotr Ożarek
(BlueNet sp. z o.o.)
11:50 Prezentacja sponsorska: IBM PureFlex/Flex System - kompletna platforma do wirtualizacji środowisk produkcyjnych oraz budowy chmur prywatnych
 • Flex System
 • Dostępność
 • Wydajność i skalowalność
 • Elastyczność
 • Zarządzanie i automatyzacja
 • Czy mogę mieć to w jednym?
Grzegorz Stachowicz
(Business Solution Manager, Pion Rozwoju i Wsparcia, QUMAK SA)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Prezentacja: Rola skoringu w zarządzaniu ryzykiem i wykrywaniu nadużyć
Piotr Wójtowicz i Grzegorz Migut
(StatSoft Polska)
13:20 Prezentacja: Zasilanie gwarantowane podstawą bezpiecznej eksploatacji bankowych systemów teleinformatycznych
Małgorzata Berk
(Dyrektor ds. Handlowych COMEX S.A.)
13:40 Prezentacja: Jak łatwo polepszyć Customer eXperience przy pomocy nowoczesnych narzędzi IT?
 • Czym jest Customer eXperience (CX)?
 • Zarządzanie procesami a CX
 • Rola systemów informatycznych w CX
 • CX w praktyce
Maciej Żurek, wiceprezes zarządu Xentivo
Artur Lasota, Software Development Manger Xentivo
14:10 Prezentacja: Automatyzacja procedur bankowych w oparciu o system ISOF-Workflow
 • System ISOF-Workflow w Banku Spółdzielczym
 • Obsługa procesów przepływu informacji i dokumentów
 • Formularze elektroniczne w obiegach
 • Obszary robocze
 • Portale: Dokumentowy, Zamówieniowy i Serwisowy
 • Przykłady zastosowań
Marek Paszkowski
(HEUTHES Sp. z o.o.)
14:40 Prezentacja: Czy bankom potrzebne są Centra Przetwarzania Danych?
Zbigniew Szkaradnik
(prezes Grupy 3S)
15:10 Przerwa na kawę
15:30 Wykład, dyskusja, konsultacje: Ryzyko prawne jako ryzyko trudnomierzalne - na przykładzie klauzul niedozwolonych
 • Klauzule niedozwolone w teorii i praktyce - podstawowe ryzyka prawne
 • Klauzule niedozwolone w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKK)
 • Pojęcie klauzuli niedozwolonej:
  1. Art.385(1) §1 KC
  2. Kluczowe elementy konstrukcyjne: konsument, brak indywidualnego wynegocjowania postanowienia, element niedotyczący głównego świadczenia
  3. Na czym polega "kształtowanie praw w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interesy konsumenta?
 • Ocena "abuzywności" w świetle kluczowych wyroków Sądu Najwyższego w tym:
  1. Wyrok SN z 13 marca 2007r. - test kształtowania się sytuacji konsumenta bez postanowienia abuzywnego;
  2. Wyrok SN z 26 kwietnia 2006r. - wpływ negocjacji na stwierdzenie "abuzywności";
  3. Wyrok SN z 3 lutego 2006r. - czyli o zrównywaniu klauzul szarych z klauzulami niedozwolonymi;
 • Postępowanie przed Prezesem UOKiK (w tym w części dotyczącej kary administracyjnej) i sądami w przedmiocie klauzul niedozwolonych
 • Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa UOKiK:
 • Rola podmiotów zarabiających na pozywaniu do SOKiK
 • Skutki rozstrzygnięć SOKiK (rozszerzona skuteczność - uchwała SN z 13 lipca 2006r.)
 • Kierunki zmian w prawie ochrony konsumenta (w zakresie klauzul niedozwolonych)
Mec. Piotr Bodył Szymala
(radca prawny oraz wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu)
17:00 Zakończenie Forum
Program
Prelegenci
Partner
Sponsorzy
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78