centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXII EDYCJA SEMINARIUM Z CYKLU AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
BEZPRAWNE TREŚCI W INTERNECIE - ANALIZA ORZECZNICTWA POLSKICH ORGANÓW I SĄDÓW ORAZ TSUE
Warszawa, 19.09.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

Problematyka prawna zwalczania bezprawnych treści w Internecie doczekała się na przestrzeni ostatnich lat szeregu istotnych orzeczeń wydanych zarówno przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), jak i sądy krajowe, w tym sądy polskie. Wyroki te dotyczyły przede wszystkim ochrony własności intelektualnej oraz dóbr osobistych. Ich adresatem byli zarówno dostawcy treści, jak i pośrednicy internetowi (ISP). W orzeczeniach tych sądy podjęły próbę ustalenia zakresu obowiązków tych podmiotów w zwalczaniu naruszeń praw osób trzecich w Internecie.
Powyższa problematyka będzie przedmiotem wykładów w ramach kolejnej edycji Akademii Prawa Komputerowego. W pierwszej części omówione zostaną różne postacie naruszeń własności intelektualnej oraz dóbr osobistych w Internecie oraz przysługujące w związku z tym roszczenia. Drugi blok poświęcony będzie z kolei prawnym aspektom przygotowywania tego rodzaju postępowań, w szczególności pozyskiwania danych osobowych sprawców naruszeń, a także obowiązków ISP w zakresie przekazywania materiałów na potrzeby tych postępowań, jak i realizacji wydanych już orzeczeń. W trzeciej części przedstawione zostaną z kolei doświadczenia największych pośredników internetowych związane ze zgłaszanymi naruszeniami praw własności intelektualnej i dóbr osobistych.

Merytoryczna koordynacja i prowadzenie: adw. Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

PROGRAM

19 września 2013 r.
10:00 Spory sądowe w Internecie - podmioty praw vs ISP (wprowadzenie)
 • dostawcy treści i ISP - linia demarkacyjna w orzecznictwie TSUE
 • obowiązki ISP mające na celu uniemożliwienie rozpowszechniania bezprawnych treści
 • obowiązki ISP współdziałania w celu zwalczania bezprawnych treści
 • nowe inicjatywy legislacyjne Komisji Europejskiej w zakresie odpowiedzialności ISP
adw. Xawery Konarski
(Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
10:40 Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie
 • rodzaje naruszeń praw do znaków towarowych w Internecie
 • naruszenie majątkowych praw autorskich do utworów udostępnionych w Internecie
 • problemy praktyczne związane z dochodzeniem roszczeń
 • trudności w ustaleniu tożsamości naruszyciela
r.pr. Ewa Kurowska-Tober
(Partner, Linklaters)
11:20 Naruszenia dóbr osobistych w Internecie
 • tajemnica korespondencji we współczesnej komunikacji
 • SPAM, pop-up ads oraz inne działania marketingowe a sfera prywatności użytkownika
 • naruszenia czci oraz wizerunku człowieka - wypowiedzi na forach, kradzieże tożsamości
 • rodzaje roszczeń przysługujących pokrzywdzonym (poszkodowanym)
r.pr. dr Marlena Wach
(Associate, Domański Zakrzewski Palinka)
12:00 Lunch
12:30 Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań cywilnych
 • tryb i warunki udostępniania danych osobowych dla potrzeb wszczęcia postępowań przed sądami powszechnymi
 • prawo do prywatności a prawo do sądu - kształtowanie zakresu ujawnianych danych osobowych
 • udostępnianie danych osobowych w świetle tajemnic prawnie chronionych - wybrane przykłady rozstrzygnięć sądów administracyjnych
 • odpowiedzialność administratorów danych w przypadku nieudostępnienia danych dla potrzeb postępowań sądowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Monika Krasińska
(Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, Biuro GIODO)
13:15 Rola ISP w zwalczaniu bezprawnych treści - działania faktyczne oraz funkcja w postępowaniu (realizacja obowiązków współdziałania)
 • praktyczny wymiar obowiązku usuwania bezprawnych treści w orzeczeniach sądowych
 • realizacja obowiązku współdziałania w ramach postępowania - ramy prawne
 • Content jako materiał dowodowy w postępowaniach cywilnych
r.pr. Grzegorz Wanio
(Partner, Olesiński i Wspólnicy, Nasza-Klasa.pl)
14:00 Przerwa na kawę
14:15 Zgłoszenie naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie z perspektywy ISP
 • źródła i sposoby naruszenia praw własności intelektualnej w sieci
 • ocena bezprawności działania użytkowników Internetu
 • rola ISP w sporach o naruszenie praw własności intelektualnej
r.pr. Bartosz Wojciechowski
(Dyrektor Działu Prawnego Grupy Allegro)
15:00 Naruszenia dóbr osobistych w Internecie a rola ISP
 • ochrona dóbr osobistych w Internecie z perspektywy ISP
 • Right to oblivion (prawo do bycia zapomnianym), czy istnieje?
 • kwestie jurysdykcyjne związane z ochroną dóbr osobistych w Internecie - zarys problematyki
mec. Tomasz Grzegory
(Head of Legal, Google Eastern Europe)
15:45 Zakończenie seminarium, rozdanie certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78