centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXV edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
BIAŁY WYWIAD - JAK ZDOBYĆ INFORMACJE O KONKURENCJI
Narzędzia analityczne do zarządzania ryzykiem i wsparcia procesów decyzyjnych
Warszawa, 26.11.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

PROGRAM

26 listopada 2013 r.
10:00 Otwarcie konferencji, przedstawienie programu
10:10 Wykład: Znaczenie informacji w działalności gospodarczej
 • Źródła informacji: publiczne, branżowe, pochodzące od klienta z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych gromadzenia informacji
 • Znaczenie baz danych, w tym zbiorów weryfikujących wiarygodność płatniczą i zdolność kredytową (tzw. informacje gospodarcze, informacje kredytowe)
 • ograniczenia prawne a pozyskiwanie informacji
 • pozyskiwanie informacji a obowiązki informacyjne
dr Tadeusz Białek
(Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp z o.o.)
11:00 Wykład: Data mining - wykorzystanie technik eksploracji danych do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
 • Co się kryje pod pojęciem "data mining"?
 • Od parapsychologii przez złą statystykę do nowoczesnej informatyki
 • Popularne metody eksploracji danych - jak to działa
 • Przykłady zastosowania technik eksploracji danych w przemyśle, administracji, medycynie, sporcie i rozrywce
 • Chciałbym torturować swoje dane - co dalej?
Mikołaj Morzy
(Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej)
11:40 Wykład: Gdzie i jak znaleźć informacje dla działań marketingowych i sprzedażowych
 • Strategie wyszukiwania informacji (sposoby odnajdywania informacji w zależności od celu i miejsca).
 • Rodzaje źródeł informacji marketingowej i biznesowej.
 • Wyszukiwarki internetowe jako punkt startowy (zaawansowane techniki wyszukiwania i budowa złożonych zapytań).
 • Media społecznościowe w roli dostawcy informacji (narzędzia specjalistyczne do przeszukiwania portali).
Patrycja Hrabiec-Hojda
(broker informacji firma Infobrokerska.pl)
12:20 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Zasady ochrony informacji poufnych w praktyce biznesowej
 • Tajemnica przedsiębiorstwa - punkt wyjścia
 • Ustawowe i kontraktowe podstawy ochrony informacji poufnych
 • Ujawnienie tajemnicy przez pracownika
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych
 • Umowa o zachowaniu poufności
Tomasz Zalewski
(Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sp. k.)
13:50 Wykład i konsultacje: Prawne aspekty funkcjonowania wywiadu gospodarczego w Polsce
 • Wprowadzenie
 • Regulacje prawne.
 • Jawność informacji o przedsiębiorcy - "legalne" źródła pozyskiwania informacji.
 • Tajemnice w działalności gospodarczej - zasady i wyjątki.
 • Szczególne obowiązki przedsiębiorcy - bezpieczeństwo i poufność informacji.
 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy.
 • Pytania i odpowiedzi.
Tomasz Cygan
(KSKB sp. z o.o.)
14:50 Wykład: Depozycjonowanie stron internetowych jako czyn nieuczciwej konkurencji
 • Zjawisko depozycjonowania w kategoriach infromatycznych.
 • Próba kwalifikacji zjawiska depozycjonowania w kategoriach prawnych.
 • Depozycjonowanie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
  1. czyn z art. 14 u.z.n.k.?
  2. klauzula generalna ?
 • Sankcje w przypadku popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji:
  1. zaniechanie niedozwolonych działań,
  2. usunięcie skutków niedozwolonych działań,
  3. złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  4. naprawienie wyrządzonej szkody,
  5. wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz
  6. zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
 • Praktyczne problemy w dochodzeniu roszczeń związanych z czynem depozycjonowania:
  1. problem ustalenia sprawcy i uzyskania jego danych osobowych,
  2. problem ustalenia zakresu szkody.
Mec. Piotr Kostański
(Kancelaria Adwokacka AKGK)
15:50 Dyskusja
16:00 Zakończenie obrad seminarium, rozdanie certyfikatów
Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78