centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XX edycja seminarium w cyklu składowanie i archiwizacja DIGITALIZACJA I DŁUGOTERMINOWA ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW I UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH
Warszawa, 19.02.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Tomasz Dubiel

Tomasz Dubiel

Fotograf / artysta sztuk wizualnych. Portretuje polskie niezależne środowisko muzyczne. Na swoim koncie ma szereg publikacji m.in. w "WIRE" oraz udział w wystawach (MFK Kraków 2012, Bunkier Sztuki). Ostatnio pracuje z materiałem znalezionym, wykorzystując zdigitalizowane, prywatne, amatorskie nagrania z kaset VHS.

Prelegenci | Krzysztof Marasek

Krzysztof Marasek

Head of the Multimedia Department at Polish-Japanese Institute of Information Technology (PJIIT) and professor at Collegium Mazovia, graduated in computer science from the Technical University of Warsaw, Poland, obtained the doctor degree from the Institute of Fundamental Technological Research (IFTR) in Warsaw (1992) and habilitated (D.Sc.) in 1997 at the University of Stuttgart. 1998-2004 appointed as a Senior Scientist at the Sony Stuttgart Technology Centre, from 2006 graduate stuff faculty member and visiting professor of University of North Carolina, Charlotte, US, member of scientific board of the IFTR. Reviewer and expert in 5th and 6th EU Framework programmes (advanced signal processing), partner in Babel (Copernicus 1304), SpeeCon (IST-1999-10003), LUNA (IST 033549), EU-Bridge (grant no. 287658) projects. His work focuses on human-computer interaction, speech processing, persistent long-term data archiving and multimedia content analysis. He is an author or co-author of 6 books, about 60 publications, 25 European and US patents.

Prelegenci | Grzegorz Płoszajski

Grzegorz Płoszajski

Grzegorz Płoszajski

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowo dydaktyczny Politechniki Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej, a także wieloletni zastępca dyrektora Biblioteki Głównej tejże uczelni. Autor podręczników szkolnych z zakresu elektroniki, automatyki i informatyki. Członek zespołu d.s. digitalizacji powołanego przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współautor opracowania: „Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego”, udostępnionego w bibliotece cyfrowej Politechniki Warszawskiej: bcpw.bg.pw.edu.pl.

Prelegenci | Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Prelegenci | Jerzy Piotr Walczak

Jerzy Piotr Walczak

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat zajmował się fizyką ciała stałego oraz elektroniką, co zaowocowało wieloma publikacjami z tej dziedziny. O połowy lat 80tych ubiegłego wieku współpracował z Pracownią Rekonstrukcji Dźwięku założoną przez Janusza Piechurskiego w Polskim Radiu (wówczas PRiTV). Zainteresowania rekonstrukcją dźwięku oraz zaawansowaną reżyserią dźwięku doprowadziły go do realizacji pierwszej na świecie rekonstrukcji addytywnej nagrania akustycznego z roku 1940, w której zastosował metodę resyntezy cyfrowej, opracowaną według własnego pomysłu. Od 1993 roku był związany z firmą ATM S.A., a od 1995 roku był również stałym współpracownikiem TVP S.A. Zawodowo zajmuje się konstruowaniem i rozwijaniem systemów technicznych dla potrzeb telewizyjnych studiów produkcyjnych i post-produkcyjnych. Również zajmuje się zagadnieniami akwizycji i konwersji informacji, elektroniczną dystrybucją i archiwizacją zasobów cyfrowych. Jest współautorem (razem z Krzysztofem Maraskiem) pierwszego na świecie kompletnego, opatentowanego w EU i USA, rozwiązania technicznego dla długoterminowego (wieczystego) przechowania cyfrowych plików.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78