centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XX edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA
PROBLEMY PRAWNE I ORGANIZACYJNE W PRAKTYCE DZIAŁANIA BIBLIOTEK CYFROWYCH ORAZ REPOZYTORIÓW
Warszawa, 17.01.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Przed problemem, czy zakładać bibliotekę cyfrową lub repozytorium, serwis bibliograficzny z dostępem do pełnych tekstów, multimedialną prezentację zdigitalizowanych dóbr kultury, staje dziś niemal każdy bibliotekarz, muzealnik, archiwista, wydawca, działacz administracji państwowej i samorządowej, rektor czy dziekan. Do tych odbiorców pragniemy skierować najbliższą edycję seminarium z cyklu DIGITALIZACJA.
XX edycja poświęcona jest problemom prawnym i organizacyjnym związanych z działaniem biblioteki cyfrowej czy repozytorium. Starannie dobrana grupa prelegentów opowie o procedurach prawnych tworzenia bibliotek cyfrowych i aspektach prawnych stosowania nowych technologii w bibliotekach cyfrowych. Dowiecie się Państwo również na temat opodatkowania działalności dot. bibliotek cyfrowych. Przeanalizujemy pod okiem najlepszej specjalistki z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ ryzyka prawne wynikające z praktyki bibliotek cyfrowych. Program został tak skonstruowany, aby wynieść jak najwięcej wiedzy teoretycznej nie zapominając o praktyce. Zapraszamy do udziału.

PROGRAM

17 stycznia 2013 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek: dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego
10:15 Wykład: Procedury prawne tworzenia bibliotek cyfrowych i podstawy ich prowadzenia (ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne, ustawa o ochronie baz danych, ustawa o bibliotekach). Europejskie źródła prawa autorskiego i ich implementacja w przepisach polskich. Status autorsko-prawny materiałów udostępnianych poprzez biblioteki cyfrowe.
 • Europejskie źródła prawa autorskiego i ich implementacja w przepisach polskich.
  • Dyrektywa 2001/29/WE - zakres wyjątku na rzecz bibliotek
  • Dyrektywa w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych
  • Porozumienie w sprawie digitalizacji dzieł o wyczerpanych nakładach
 • Procedury prawne tworzenia bibliotek cyfrowych i podstawy ich prowadzenia
  • Ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne
  • Ustawa o ochronie baz danych
  • Ustawa o bibliotekach
 • Status autorsko-prawny materiałów udostępnianych poprzez biblioteki cyfrowe
  • Przedmioty ochrony
  • Podmioty praw
Barbara Szczepańska, Kancelaria Prawna Hogan Lovells
11:20 Wykład: Aspekty prawne zastosowań nowych technologii w bibliotekach cyfrowych: e-booki, audio-booki, płyty CD i DVD
 • Prawo autorskie w bibliotece cyfrowej: autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste, licencje, dozwolony użytek, integralność utworów.
 • Nowe technologie: e-book, audio-book, CD i DVD ? definicje, rodzaje nośników, prawo a technika.
 • Nowe pojęcia w kontekście bibliotek cyfrowych: downloading, uploading, terminale systemu informatycznego, sieć wewnętrzna, digitalizacja.
 • Zasady i warunki wykorzystania nowych technologii w e-bibliotekach (sporządzanie egzemplarzy, zbiory: udostępnianie, rozpowszechnianie, komercyjny i niekomercyjny użytek).
 • Pola eksploatacji (sposobu korzystania z utworu) w kontekście nowych technologii.
 • Rozpowszechnianie zbiorów w bibliotece cyfrowej a problematyka autorskich praw pokrewnych (pierwsze wydania, wydania naukowe i krytyczne).
Adwokat Piotr Łada
11:50 Prezentacja sponsora: Nowości w zakresie cyfrowych katalogów kartkowych oraz prezentacji i udostępniania zeskanowanych zbiorów.
 • Sprzęt do digitalizacji
  a. Nowoczesne skanery
  b. Skanery do czytelni
 • Specyfika usług skanowania
  a. Digitalizacja zbiorów
  b. Mikrofilmy
 • Produkty dla nowoczesnych bibliotek
  a. Nowy cyfrowy katalog kartkowy - Zalety, Funkcjonalności, Możliwości, Demo
  b. MediaInfo - Innowacyjne oprogramowanie bibliotek cyfrowych, Demo
Maciej Chojnacki, prezes Digital-Center sp. z o.o.
12:30 Przerwa
13:00 Wykład i konsultacje: Analiza ryzyk prawnych z praktyki bibliotek cyfrowych. Istotne pytania (i odpowiedzi w czasie wykładu) na temat najczęściej występujących wątpliwości prawnych:
 • Zasadność odpłatności z tytułu publicznego wypożyczania dzieł
 • Korzystanie z baz danych na zasadach cytatu
 • Zasady elektronicznej publikacji preprintów i postprintów
 • Rodzaje umów z autorami
 • Zasady udostępniania on-line nagrań utworów muzycznych i obowiązek ich zabezpieczenia przed kopiowaniem
 • Prawa wydawcy w zależności od charakteru wydawanego dzieła (pojedynczy samodzielny utwór vs utwór zbiorowy)
 • Czy do skanowania dzieła wystarczy zgoda autora, czy też nieodzowna jest także zgoda wydawcy
 • Zasady udostępniania utworów kartograficznych
 • Jak korzystać z utworów gdy nie ma możliwości kontaktu ani z autorem ani z wydawcą
 • Czy zmiana elektronicznego formatu utworu wymaga zgody autora
 • Jakie ograniczenia występują w zakresie korzystania z dzieł i co to jest tzw. dostęp moderowany
 • Możliwości dopuszczalności zeskanowania fragmentu utworu i publikowania go (be właściwej zgody) jako tzw. trailer
 • Czy wystarczy tylko zgoda autora (bez zawierania umowy)
 • Rola organizacji zbiorowego zarządzania w funkcjonowaniu bibliotek cyfrowych
dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
14:30 Przerwa
14:50 Case study: Biblioteka cyfrowa w samorządowej instytucji kultury na przykładzie Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 • Krótka historia Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".
 • Początki digitalizacji - powstanie "Wirtualnej biblioteki Lublina i regionu lubelskiego" w 2003 roku.
 • Wdrożenie dLibry i trudna migracja publikacji.
 • Zasób i organizacja biblioteki cyfrowej ośrodka.
 • Wykorzystanie i promocja publikacji cyfrowych na stronach ośrodka i na Facebooku.
 • Wirtualne makiety 3D Lublina - innowacyjny interfejs dla biblioteki cyfrowej.
Łukasz Kowalski, Ośrodek "Brama Grodzka" - Teatr NN
15:10 Wykład i konsultacje: Opodatkowanie w działalności instytucji kultury - z uwzględnieniem specyfiki bibliotek cyfrowych
 • Instytucja kultury (biblioteka) jako podatnik VAT,
 • Zwolnienia przedmiotowe w podatku VAT usług świadczonych przez instytucje kultury ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek ,
 • Biblioteka cyfrowa a podatek VAT,
 • Odliczenie podatku ,
 • Kasa fiskalna w bibliotece.
Piotr Kłos, konsultant podatkowy
15:40 Wykład i dyskusja: Biblioteki Cyfrowe a systemy Cloud Computing. Aspekty prawne przetwarzania i archiwizacji danych w modelu chmury obliczeniowej.
 • Dopuszczalność przetwarzania treści w modelu chmury obliczeniowej
 • Odpowiedzialność za przetwarzane treści w umowach cloud computing
 • Zasady przetwarzania danych przy zastosowaniu cloud computing
  1. przetwarzanie danych osobowych
  2. przetwarzanie danych objętych tajemnicami szczególnymi
 • Prawa autorskie a Biblioteki i udostępnianie treści w oparciu o cloud computing
Stefan Cieśla, Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Cieśla
16:20 Podsumowanie seminarium: dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego
16:30 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Zamów materiały
Prelegenci
Sponsor
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78