centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
III FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
Pałac Żelechów, 9-10.10.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

Zapraszamy Państwa do udziału w III Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, które odbędzie się w Pałacu Żelechów SPA & Wellness oddalonym od Warszawy o 87 km.
Podczas tego wydarzenia zgromadzeni goście będą mogli uczestniczyć w niezwykle interesujących wykładach zawartych w czterech blokach tematycznych. W pierwszej części Forum zaproszeni specjaliści omówią zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa usług oraz zarządzania siecią w jednostce organizacyjnej uczelni wyższej. Następnie zaplanowane zostały prezentacje zagadnień dotyczących nowych technologii e-learningu - w szczególności zastosowania gry w edukacji - oraz portali społecznościowych i technologii mobilnych na uczelniach wyższych. Na zakończenie Forum omówione zostaną zagadnienia ochrony praw własności intelektualnej na uczelniach wyższych.

Do udziału w obradach zapraszamy przedstawicieli uczelni wyższych zwłaszcza osoby odpowiedzialne za informatyzacje uczelni wyższych, zarządzanie strukturami uczelni, administrowanie systemami informatycznymi, a także wszystkie osoby zainteresowane prezentowaną problematyką.

PROGRAM

Pierwszy dzień 9 października 2013 r.
BLOK 1: Zintegrowane systemy zarządzania uczelnią. Bezpieczeństwo IT w uczelnianych systemach informatycznych
Prowadzenie obrad: dr Janina Mincer-Daszkiewicz, Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
12:30 Wykład: Zarządzanie siecią w jednostce organizacyjnej uczelni wyższej z punktu widzenia bezpieczeństwa
 • Projektowanie logicznej architektury sieci LAN w kontekście bezpieczeństwa
 • IPv6 a bezpieczeństwo sieci
 • Dostęp zdalny do zasobów chronionych (VPN)
 • Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami w sieci LAN
Michał Bassa, Łukasz Szczęsny
(Uniwersytet Warszawski)
13:10 Prezentacja PARTNERA firmy Enterasys i Ascomp.
Technologia OneFabric & Mobile IAM w szkolnictwie wyższym:
 • Wirtualizacja w ciągu ostatniej dekady zrewolucjonizowała każdą część świata IT, poza siecią...
 • Aby w pełni wykorzystać korzyści z wirtualizacji i zmaksymalizować zwrot z inwestycji w nowej epoce IT, sieć jak i sposób jej zarządzania muszą się również przekształcić.
 • Wizja OneFabric dotyczy nie tylko transformacji sieci w centrum danych, ale odnosi się do każdej warstwy w sieci.
 • OneFabric pozwoli Dyrektorom i Kierownikom IT skupić się na optymalizacji pracy użytkowników a nie tylko rozwoju infrastruktury IT.
Dawid Królica, Enterasys Networks
Dariusz Trzeciak, Akademia Leona Koźmińskiego
13:55 Prezentacja PARTNERA: Problematyka integracji w środowisku heterogenicznym na przykładzie rozliczenia płac w uczelni wyższej.
Andrzej Kuś SIMPLE S.A.
Ścibor Sobieski Uniwersytet Łódzki
14:30 Przerwa, obiad
15:30 Prezentacja SPONSORA firmy OPTeam S.A.: OPTiSRM - narzędzie usprawniające procesy zapotrzebowania, planowania, budżetowania, obsługi zapytań, przetargów i aukcji w uczelniach.
 • obsługa zapotrzebowania wewnętrznego na różnych szczeblach
 • planowanie i budżetowanie w oparciu o zgłoszone zapotrzebowania
 • elektroniczne zapytania ofertowe i ich wpływ na skrócenie czasu zbierania, weryfikacji ofert i realizacji zakupów
 • przetargi i aukcje elektroniczne sposobem zwiększania oszczędności
Marcin Chochoń
(OPTiSRM Product Manager, OPTeam SA)
16:00 Wykład: Bezpieczeństwo usług utrzymywanych w jednostce organizacyjnej uczelni wyższej
 • Poczta elektroniczna
 • Bezpieczne strony domowe pracowników i studentów
 • Bezpieczeństwo systemów zarządzania treścią
 • Dlaczego warto korzystać z rozwiązać Open Source?
 • Przykłady z życia wzięte
Michał Bassa, Łukasz Szczęsny
(Uniwersytet Warszawski)
16:40 Case study: Kompleksowe zabezpieczenia aplikacji na przykładzie Krajowego Rejestru Matur
 • Zgłaszanie administratorów i tworzenie kont
 • Potwierdzanie odcisków klucza i aktywacja kont
 • Bezpieczeństwo serwera
 • Podpisywanie plików GnuPG
Janina Mincer-Daszkiewicz
(Uniwersytet Warszawski, MUCI)
17:10 Przerwa
BLOK 2: Nowe technologie e-learningu na uczelniach
Prowadzenie obrad:dr Maria Zając, Szkoła Główna Handlowa
17:30 Wykład: W poszukiwaniu alternatywnych form zajęć akademickich
W wykładzie wprowadzającym chciałabym zaproponować przyjrzenie się bliżej aktualnym trendom w edukacji, a następnie próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o to, jak powinny się zmieniać współczesne zajęcia akademickie, aby skuteczniej zaspokajały one potrzeby uczących się. Punktem wyjścia do refleksji niech będzie pytanie: Co łączy nauczanie oparte na grach, koncepcję klasy odwróconej, wykłady w Khan Academy i MOOC?
dr Maria Zając
(Szkoła Główna Handlowa)
18:10 Case study: Gamifikacja wykładów akademickich: jakich funkcjonalności chcemy w LMS?".
dr Michał Mochocki
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
18:35 Case study: Nauczanie zarządzania poprzez grę - koncepcja studiów podyplomowych WSB w Toruniu
 • Charakterystyka projektu: PI-PWP Gra w studia podyplomowe - POKL.04.01.01-00-238/11
 • Nowa koncepcja metodyki nauczania na studiach podyplomowych oraz podstawy organizacyjne
 • Możliwości i funkcjonalności powstałego narzędzia wspierającego
Wojciech Ożga
(Ozga.pl)
19:00 Zakończenie obrad pierwszego dnia
19:30 Kolacja. Kursy warzenia piwa w pałacowym browarze.
Drugi dzień: 10 października 2013 r.
BLOK 3: Uczelnie a portale społecznościowe i technologie mobilne
Prowadzenie obrad: Krzysztof Urbanowicz, Mediapolis Interactive
09:00 Wykład: Jak wykorzystać serwisy społecznościowe i technologie mobilne w organizacji toku studiów i w komunikacji ze studentami
 • Jak media społecznościowe i technologia zmieniły komunikację między uczelnią a studentami.
 • Komunikacja w chmurze.
 • Digital Classroom.
 • 10 sposobów na ulepszenie komunikacji ze studentami.
 • Jak wykorzystać blogi i media społecznościwe w organizacji studiów.
 • Technologie mobilne na uczelni: narzędzia, aplikacje, marki, funkcjonalności...
 • Czy nauczyciele są gotowi na używanie tych samych narzędzi co studenci?
Krzysztof Urbanowicz
(Mediapolis Interactive)
09:45 Case study: Uczelnie wyższe w mediach społecznościowych
 • Strategie obecności uczelni w mediach społecznościowych
 • Kreowanie społeczności - podmioty odpowiedzialne na wyższych uczelniach
 • Identyfikacja wizualna w medium społecznościowym - dobre praktyki
 • Analiza treści serwisów społecznościowych wybranych szkół wyższych
Przemysław Żukiewicz
(Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
10:05 Case study: : Rola serwisu internetowego uczelni wyższej w komunikacji marketingowej
 • Efekt synergii - marketing tradycyjny a marketing internetowy
 • Projektowanie serwisu internetowego uczelni wyższej -kluczowe funkcjonalności
 • Zarządzanie serwisem internetowym - grupy odbiorców i personalizacja
 • Promocja serwisu internetowego uczelni - skuteczne narzędzia
 • Badanie skuteczności działań - analiza statystyk i monitoring ruchu w serwisie internetowym
 • Serwisy www uczelni wyższych - dobre i złe praktyki
Jacek Uroda
(Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
10:25 Przerwa na kawę
BLOK 4: Problemy Ochrony praw własności intelektualnej na uczelniach
Prowadzenie obrad: Zofia Zawadzka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
11:00 Wykład: Dozwolony użytek na wyższych uczelniach
 • Uprawnienia instytucji naukowej w stosunku do utworów naukowych pracownika (art. 14 pr.aut.) i studenta (art. 15a pr.aut.)
 • Dozwolony użytek publiczny w celach oświatowych i naukowych
 • Podmioty uprawnione do korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku w celach oświatowych i naukowych
 • Dozwolony użytek na rzecz instytucji naukowych i oświatowych (art. 27 pr.aut.)
 • Przywilej biblioteczny (art. 28 pr.aut.)
Zofia Zawadzka
(Uniwersytet w Białymstoku)
11:40 Wykład: Opłaty reprograficzne (copyright levies) - rekompensata dla twórców za tzw. dozwolony użytek
 • Co to jest opłata reprograficzna.
 • Regulacje europejskie v. przepisy prawa polskiego
 • Spory i dyskusje wokół poboru opłat reprograficznych
 • Aktualne problemy dotyczące opłat
Tomasz Zalewski
(Kancelaria Wierzchowski Eversheds)
12:10 Case study: Zarządzanie własnością intelektualną w szkole wyższej
dr Dariusz Trzmielak
(Uniwersytet Łódzki)
12:40 Case study: Transfer wiedzy i ochrona własności intelektualnej na uczelni wyższej
 • Uregulowania i powołane jednostki a praktyka transferu
 • Ścieżki pozyskiwania partnera ze sfery gospodarczej
 • Tworzenie zespołów, kompetencje członków i podział zadań
 • Ewaluacja i gromadzenie danych nt. transferu i prób transferu
dr Agnieszka Jeran
(Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
13:10 Zakończenie obrad Forum, wręczenie certyfikatów.
13:30 Obiad
14:30 Odjazd autokaru do Warszawy (ca 90 min.)

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Elżbieta Janus

Program
Prelegenci
Sponsorzy
Partnerzy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78