centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
JAK ROZWIJAĆ BIBLIOTEKI CYFROWE
WYBRANE PROBLEMY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM
Warszawa, 24.09.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Biblioteki cyfrowe są silnym graczem polskiej sceny informacyjnej. W dużym stopniu zagospodarowały gospodarkę spuścizną dokumentarną i skutecznie wprowadziły ją do obiegu światowego. Nowe techniki pozwalają jednak zacierać granice między źródłami bibliograficznymi a pełnotekstowymi, zaś katalogi biblioteczne coraz częściej spotykają się z bazami danych w uwspólnionych, rozległych wyszukiwaniach, prowadzonych za pomocą multiwyszukiwarek. Proponujemy przyjrzeć się tym procesom integracyjnym, nie pomijając także serwisów społecznościowych i możliwości, jakie stwarzają ich techniki, usług dla osób niepełnosprawnych, oraz bieżących kwestii prawnych. Biblioteki cyfrowe rozwijają się i w rękach wymagającego użytkownika przestają przypominać biblioteki tradycyjne, mechanicznie przeniesione w świat mediów elektronicznych. Uczmy się, jak wykorzystywać, a następnie kształtować ten proces.

PROGRAM

24 września 2013 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, wykład wprowadzający: Systemy informacyjne następnej generacji
 • "Generacje" techniczne i kultury informacyjne
 • Rzeczywistość zastana, czyli skomputeryzowane katalogi kartkowe
 • Zaawansowane systemy online -- czego właściwie szukamy?
 • A może by tak bez metadanych?
 • Wyszukiwania fasetowe a taksonomiczne -- co właściwie preferujemy?
 • Multiwyszukiwarki
 • Nowości w ofertach dostawców
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
10:45 Wykład: Biblioteki cyfrowe a otwarty dostęp do wiedzy
 • Otwarty dostęp gratis i otwarty dostęp libre
 • Cele: otwarty dostęp z perspektywy naukowców, jednostek naukowych, instytucji finansujących badania i podatników
 • Środki: biblioteki cyfrowe a repozytoria
 • Polska i europejska infrastruktura otwartego dostępu
Jakub Szprot
(Centrum Otwartej Nauki, ICM UW)
11:30 Dyskusja moderowana przez dr Henryka Hollendra
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Case study: Biblioteki cyfrowe i media społecznościowe: obszary styku i konwergencji
 • Kultura uczestnictwa, kreacja i konsumpcja treści, crowdsourcing, Library 2.0
 • Nie ma cię na Facebooku - nie istniejesz?
 • Social media marketing a biblioteki cyfrowe ? dobre i złe praktyki
dr Bożena Jaskowska
(Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego)
13:15 Case study: Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych wzrokowo w bibliotekach cyfrowych na przykładzie Akademickiej Biblioteki Cyfrowej - biblioteki cyfrowej dla studentów niepełnosprawnych
 • Kilka słów o tym jak czytają niewidomi. Od pisma punktowego do mówiących komputerów.
 • Czy każdy materiał w wersji cyfrowej jest dostępny dla osób niepełnosprawnych wzrokowo?
 • Udostępnienie materiałów edukacyjnych osobom niewidomym wymaga odpowiedniego przystosowania, adaptacji. Od prostego skanu, poprzez nagranie audio do standardu DAISY
 • Problemy adaptacyjne. Od przypisu, poprzez ilustracje, wykres, tabelę do wzoru matematycznego.
 • Wzajemne komunikowanie się różnych ośrodków o przygotowywaniu materiałów edukacyjnych dla niewidomych oraz ich wymiana genezą powstania Akademickiej Biblioteki cyfrowej
 • Podstawa prawna wykonywania adaptacji materiałów dydaktycznych - "Korzystanie z utworów dla dobra osób niepełnosprawnych"
 • Konieczność rejestrowania użytkowników i weryfikacji ich uprawnień. niepełnosprawności, do korzystania z zasobów biblioteki.
 • Użytkownicy systemu i ich hierarchia i uprawnienia.
 • Przeglądanie katalogu ABC, a możliwość pobierania z niej książek.
 • Katalog ABC. nie tylko podstawowy opis książki, ale także informacje specyficzne dla systemu przechowującego materiały w specjalny sposób przygotowane.
 • Respektowanie zasad dostępności.
  1. Dostępna informacja.
  2. Dostępna nawigacja.
  3. Dostępność wizualna.
 • Kilka słów o budowie ABC. Serwery, oprogramowanie po stronie użytkownika.
 • Zasady umieszczania zbiorów w bibliotece. Jeszcze kilka słów o współpracy.
 • Czy osoby niewidome mogą korzystać z ogólnie dostępnych serwisów czytelniczych i bibliotek cyfrowych na przykładzie serwisu IBUK.PL - CZYTELNIA ON-LINE?
 • Problem wykluczenia cyfrowego. Czy rozwiązaniem jest tworzenie specjalnych dedykowanych dla niewidomych serwisów, zawierających specjalnie dla nich przygotowane materiały?
Henryk Lubawy
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
14:00 Dyskusja moderowana przez dr Henryka Hollendra
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Wykład: Jak pracować z kolekcjami, które mogą być osierocone, zanim dyrektywa o dziełach osieroconych zostanie wdrożona do polskiego prawa.
 • Sposoby ustalania stanu prawnego kolekcji
 • Jak definiować staranne wyszukiwanie i kiedy można je skończyć
 • Odpowiedzialność cywilna i karna za umieszczenie utworów w sieci bez zgody dysponenta praw autorskich
Barbara Szczepańska
(Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
15:20 Wykład: Ochrona danych osobowych i prywatności użytkownika bibliotek cyfrowych: cookies, dane o preferencjach czytelniczych i inne problemy.
mec. Roman Bieda
(Kancelaria Maruta i Wspólnicy)
16:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania, wręczenie certyfikatów
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78