centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
KLAUZULE NIEDOZWOLONE (TZW. ABUZYWNE) Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI OBROTU GOSPODARCZEGO - JAK UNIKNĄĆ KAR
Warszawa, 21.11.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?
do udziału zapraszamy sektor finansowy, usługi, handel, media oraz prawników

 • Osoby odpowiedzialne za model współpracy z konsumentem
 • Osoby odpowiedzialne za opracowywanie i wdrażanie wzorców umownych w relacjach konsumenckich
 • Pracownicy działów prawnych i compliance
 • Osoby odpowiedzialne za mapowanie ryzyka w działalności przedsiębiorców
 • Pracownicy kancelarii prawnych obsługujących przedsiębiorców

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Klauzule niedozwolone generują istotne i zwiększające się z każdym rokiem ryzyko dla podmiotów wchodzących w relacje z konsumentami.
 • Stają się one wyzwaniem nie tylko dla podmiotów posługujących się wzorcami umownymi, ale także wszystkich innych przedsiębiorców, którzy zawierają pisemne umowy z konsumentami.
 • Z uwagi na powyższe rzetelne zaznajomienie się z zasadami uznawania postanowień za niedozwolone w prawie polskim, a także regułami posługiwania się zawartością rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK staje się wyzwaniem biznesowym i prawnym.

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maximum 25 osób.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 1. Klauzule niedozwolone w teorii i praktyce - podstawowe ryzyka prawne
 2. Klauzule niedozwolone w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKK)
 3. Pojęcie klauzuli niedozwolonej:
  1. Art.385(1) §1 KC
  2. Kluczowe elementy konstrukcyjne: konsument, brak indywidualnego wynegocjowania postanowienia, element niedotyczący głównego świadczenia
  3. Na czym polega kształtowanie praw w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interesy konsumenta?
 4. Klauzule "szare" w rozumieniu art.385 (3) KC:
  1. Lista polska
  2. Lista UE
 5. Ocena "abuzywności" w świetle kluczowych wyroków Sądu Najwyższego w tym:
  1. Wyrok SN z 13 marca 2007r. - test kształtowania się sytuacji konsumenta bez postanowienia abuzywnego;
  2. Wyrok SN z 26 kwietnia 2006r. - wpływ negocjacji na stwierdzenie "abuzywności";
  3. Wyrok SN z 3 lutego 2006r. - czyli o zrównywaniu klauzul szarych z klauzulami niedozwolonymi;
 6. Naruszenia interesów konsumenta (ze szczególnym akcentem na umowę kredytu konsumenckiego) na etapie:
  1. Przedkontraktowym - odzwierciedlonym w umowie kredytu konsumenckiego (UKK)
  2. Uruchamiania kredytu na podstawie UKK
  3. Obliczania wynagrodzenia banków na podstawie UKK
  4. Zabezpieczania interesów banków na podstawie UKK
  5. Przymusowego dochodzenia należności na podstawie UKK
 7. Naruszenia interesów konsumenta (w związku z umową rachunku bankowego) na etapie:
  1. Deponowania środków
  2. Obliczania wynagrodzenia (oprocentowania) stron
  3. Świadczeń na rzecz osób trzecich
  4. Dokonywania bankowych rozliczeń pieniężnych
 8. Klauzule niedozwolone dotyczące wzorów, którymi posługują nie-finansowi przedsiębiorcy:
  1. Zagrożenia wynikające z klauzul niedozwolonych dla deweloperów
  2. Zagrożenia wynikające z klauzul niedozwolonych dla leasingodawców
  3. Zagrożenia wynikające z klauzul niedozwolonych dla notariuszy
 9. Postępowanie przed Prezesem UOKiK (w tym w części dotyczącej kary administracyjnej) i sądami w przedmiocie klauzul niedozwolonych
 10. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa UOKiK:
  1. Sposób prowadzenie rejestru klauzul niedozwolonych
  2. Problem uzasadnień do postanowień o wpisie do rejestru
  3. Problem pozostawania w rejestrze klauzul nieaktualnych ze względu na zmiany w prawie
  4. Badanie podobieństwa konkretnej klauzuli z klauzulą z rejestru
 11. Rola podmiotów zarabiających na pozywaniu do SOKiK (w tym interpelacja poselska nr 17002 posła A.Palasa)
 12. Skutki rozstrzygnięć SOKiK (rozszerzona skuteczność - uchwała SN z 13 lipca 2006r.)
 13. Kierunki zmian w prawie ochrony konsumenta (w zakresie klauzul niedozwolonych)
 14. Case study - na podstawie wybranych klauzul z rejestru klauzul niedozwolonych
RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA:
09:30 - kawa na początek dnia
10:00 - rozpoczęcie zajęć
12:30 - przerwa na lunch
13:00 - kontynuacja zajęć
14:30 - przerwa na kawę
14:50 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatów
(przez cały czas trwania szkolenia w sali są dostępne napoje ciepłe i zimne oraz drobne przekąski)

Program
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78