centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LX edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
PRZESŁANKI I UWARUNKOWANIA LEGALNOŚCI MONITORINGU WIZYJNEGO
Warszawa, 31.07.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium na temat przesłanek i uwarunkowań legalności monitoringu wizyjnego. Podczas tego spotkania eksperci będą opowiadać o postulowanych uwarunkowaniach prawnych i organizacyjnych legalności monitoringu wizyjnego, skuteczności prewencyjnej, oraz formach monitoringu w miejscach pracy. Dowiedzą się Państwo czy wymagane jest uzyskanie zgody pracowników na monitoring wizyjny w miejscu pracy. Poruszony zostanie problem zagrożenia prywatności obywateli i związku monitoringu z ochroną danych osobowych, również medycznych.
Do udziału w seminarium zapraszamy: inżynierów, administratorów, informatyków, użytkowników systemów zabezpieczeń, osoby odpowiedzialne za budowę i rozwój systemów zabezpieczeń w firmach i instytucjach, przedstawicieli handlowych firm pośredniczących w sprzedaży systemów zabezpieczeń.

PROGRAM

31 lipca 2013 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka słów na początek
Krzysztof Nyczaj
(konsultant)
10:10 Wykład: Postulowane uwarunkowania prawne i organizacyjne legalności monitoringu wizyjnego:
 • Rejestracja systemów monitoringu;
 • Odrębna rejestracja dla systemów monitoringu CCTV, które przetwarzają dane osobowe
 • Zasady prowadzenia i rejestracji obrazu
 • Standardy określające ochronę kopiowanie, niszczenie i dostęp do nagrań
 • Kontrola legalności i proporcjonalności systemu CCTV
 • Obowiązek informowania o stosowaniu monitoringu
 • Odpowiedzialność właściciela i operatorów CCTV za nadmierną ingerencję w prywatność obserwowanych osób.
Paweł Wittich
(Akademia Monitoringu Wizyjnego)
11:10 Wykład: Skuteczność prewencyjna monitoringu wizyjnego.
 • Wpływ systemów monitoringu na przestępczość i poczucie bezpieczeństwa
 • Przydatność monitoringu do identyfikacji sprawców wykroczeń i przestępstw.
 • Możliwość wykorzystania nagrań w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Dr Paweł Waszkiewicz
(Uniwersytet Warszawski, Katedra Kryminalistyki)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Monitoring w miejscu pracy, wymagalność uzyskania zgody pracowników. Formy monitoringu w środowisku pracy:
 • Podsłuch przekazu informacji;
 • Sprawdzanie wykazów połączeń telefonicznych
 • Kontrola odwiedzanych stron internetowych
 • Kontrola poczty elektronicznej
 • Monitorowanie za pomocą kamer
 • Lokalizacja pracowników (GPS do kontroli tras i czasu pracy pojazdów - na przykład w czasie delegacji służbowych).
Michał Szczepanek
(Radca Prawny)
13:20 Wykład: Stosowanie monitoringu w placówkach medycznych - dostęp do przetwarzanych danych.
 • Ochrona danych osobowych a tajemnica lekarska
 • Kto ma prawo dostępu do danych osobowych w placówce opieki zdrowotnej i w jakim zakresie
 • Dostęp do danych a zakres obowiązków służbowych
 • Dostęp do danych osobowych i danych medycznych przez osoby zatrudnione w firmie zewnętrznej
 • Monitoring a identyfikacja pacjenta
Krzysztof Nyczaj
(konsultant)
14:00 Wykład: Problem monitoringu a zagrożenia dla prywatności obywateli
 • Definicja i zakres prawa do prywatności w kontekście stosowania monitoringu wizyjnego; ochrona prywatności w przestrzeni publicznej.
 • Przegląd krajowych i międzynarodowych regulacji gwarantujących ochronę prywatności
 • Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Case study: stosowanie monitoringu w przestrzeni publicznej, prywatnej oraz monitoringu niejawnego; nagranie z monitoringu jako dowód w postępowaniu sądowym
 • Stosowanie monitoringu wizyjnego w połączeniu z innymi technikami nadzoru
 • Międzynarodowe standardy ochrony prywatności a regulacja monitoringu wizyjnego w Polsce.
 • Możliwości dochodzenia ochrony w związku z naruszeniem prawa do prywatności przez osoby poszkodowane wykorzystaniem monitoringu wizyjnego.
Dorota Głowacka
(Helsińska Fundacja Praw Człowieka)
14:30 Przerwa
15:00 Wykład i dyskusja: Monitoring wizyjny a przetwarzanie danych osobowych.
 • Konsekwencje prawne uznania danych utrwalonych przez systemy monitoringu wizyjnego , za zbiory danych osobowych.
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych, pochodzących z monitoringu wizyjnego
 • Konieczność uregulowania kwestii stosowania monitoringu wizyjnego w odrębnym akcie prawnym
dr Wojciech Wiewiórowski
(Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
15:40 Dyskusja, odpowiedzi na pytania, konsultacje
16:00 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów uczestnictwa
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78