centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LIX edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
PROFILOWANIE W INTERNECIE. NADUŻYWANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Warszawa, 18.06.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

18 czerwca 2013 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Czy rzeczywiście mamy prawo do anonimowości korzystając ze środków społecznego komunikowania?
 • Wybrane regulacje anonimowości - anonimowość vs ochrona prywatności
 • Prawo do anonimatu w prawie prasowym
 • Anonimowość w prawie autorskim
 • Anonimowość a świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Anonimowość a obowiązki informacyjne
 • Czy rzeczywiście istnieje "prawo do anonimowości"?
Piotr Waglowski
(Vagla.pl)
10:40 Wykład: Odkrywanie wzorców zachowań użytkowników Internetu.
 • Jakie dane zbierane są podczas korzystania z serwisów internetowych? Przykłady ze stron www, wyszukiwarek, serwisów pocztowych, serwisów społecznościowych.
 • Jak można analizować te dane? Przykłady zastosowania eksploracji danych (data mining)
 • Do czego można wykorzystać wyniki analiz? Case study: targetowanie przekazów marketingowych
Michał Bryś
(analityk danych, specjalista marketingu w wyszukiwarkach internetowych)
11:20 Wykład: Mechanizmy obrony przed profilowaniem użytkownika w sieci.
 • Weryfikacja wystąpienia naruszenia prywatności użytkownika
 • Rodzaje naruszeń: zidentyfikowane w przepisach oraz inne, wskazywane przez użytkowników
 • Techniczne i administracyjne sposoby obrony przed naruszeniami prywatności użytkowników
 • Ochrona przed naruszeniami prywatności użytkownika przyznana na podstawie przepisów prawa
 • Sankcje wobec naruszającego
Artur Piechocki
(Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń)
12:00 Lunch
12:30 Wykład: Gromadzenie danych o użytkownikach na potrzeby personalizacji portali internetowych.
 • Czy użytkownik portalu płaci prywatnością?
  1. case Onet/media
  2. case Tesco
 • Big data: wyzwanie XXI w
 • Co wiedzą portale
 • Cookies i inne technologie
 • Personalizacja/rejestracja; po co? jak?
 • Ochrona prywatności
 • Ochrona danych osobowych
 • Wytyczne Grupy art. 29
 • Anonimizacja
 • Kazus Sympatia vs. Facebook
 • Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - szanse i zagrożenia
Mariusz Grzesiuk
(Grupa Onet.pl S.A .)
13:10 Wykład: Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym w świetle orzecznictwa ETS
 • Pojęcie danych osobowych wg ETS
 • Podstawy prawne przetwarzania danych
 • Transfer danych za granicę
 • Prawo dostępu do danych
 • Udostępnianie danych o internautach
dr Arwid Mednis
(Kancelaria Wierzbowski Eversheds)
13:50 Wykład: Mechanizmy umożliwiające użytkownikowi Internetu kontrolę nad przetwarzanymi danymi. Problem warunkującej zgody na otrzymywanie cookies. Ograniczanie stosowania nowych form cookies.
 • Administracyjnoprawne, karnoprawne i cywilnoprawne narzędzia ochrony danych osobowych
 • Roszczenia względem hostingodawcy - ograniczenia i możliwości
 • Prawo do bycia zapomnianym w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Wątpliwości interpretacyjne oraz możliwe sankcje
 • Prawne aspekty fabrycznych ustawień przeglądarek - jak definiujemy zasadę "opt-in"?
 • Wykładnia przepisów o cookies przy alternatywnych formach cookies (m.in. flashcookies)
Igor Ostrowski
(Salans FMC SNR Denton Oleszczuk sp. k.)
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Wykład i dyskusja: Prawne aspekty profilowania klientów i integracji danych osobowych.
 • Reforma ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej - czy "zniknie" polska ustawa ?
 • Ryzykowne przetwarzanie danych osobowych
 • Profilowanie osoby fizycznej - profile jawne i predykcyjne
 • Profilowanie dla celów gospodarczych
 • "Dyskryminacja to druga nazwa mojej profesji"
 • Mikro-targetowanie dla celów politycznych
 • Profilowanie w celu ochrony prawa i wolności
 • Generalna dopuszczalność profilowania
 • Środki oparte na profilowaniu
 • Obowiązki profilującego - propozycje z projektu rozporządzenia UE oraz z rekomendacji Rady Europy z 2010 r.
 • Ocena wpływu przedsięwzięcia na ochronę danych osobowych
dr Wojciech Wiewiórowski
(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Gdański)
15:30 Dyskusja panelowa: Dyskryminacja poprzez profilowanie danych - przeciwdziałanie nadużywaniu wiedzy zawartej w danych osobowych.
 • Dlaczego i w jaki sposób profilowanie stwarza ryzyko dyskryminacji?
 • Jakie gwarancje prawne należy stworzyć, żeby tym zagrożeniom przeciwdziałać i jakie gwarancje przewiduje aktualny, europejski projekt rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Wymiana poglądów między współmoderującymi dyskusję.
 • Otwarcie dyskusji z uczestnikami seminarium:
  1. czy ryzyko dyskryminacji w usługach o charakterze komercyjnym jest realnym zagrożeniem na polskim rynku?
  2. czy profilowanie na potrzeby komercyjne może być wykorzystywane w sektorze publicznym i jakie ryzyka się z tym wiążą?
  3. czy regulacja prawna jest właściwym narzędziem przeciwdziałania negatywnym skutkom profilowania?
  4. jeśli tak, jakie aspekty profilowania powinny podlegać regulacji (sama czynność, zakres wykorzystywanych danych, skutki i decyzje podejmowane na tej podstawie etc.)?
 • Podsumowanie dyskusji przez współmoderujących.
dr Wojciech Wiewiórowski (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Gdański)
Piotr Waglowski (Vagla.pl)
Jędrzej Niklas (Fundacja Panoptykon)
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78