centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
NOWELIZACJA PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO
Warszawa, 23.01.2013 Koordynator: Jakub Nawrocki

16 listopada Sejm i Senat zakończyły pracę nad najpoważniejszą od wielu lat nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne. Konieczność przyjęcia nowelizacji wynika ze zmian dyrektyw składających się na Pakiet Regulacyjny, ale także z doświadczeń w wykonywaniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego zebranych przez lata obowiązywania ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, co zapewne nastąpi w styczniu 2013 r. Oznaczać to będzie głębokie zmiany w Prawie telekomunikacyjnym, do których powinien przygotować się każdy podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną.
Warsztaty zostały podzielone na części odpowiadające zagadnieniom, których dotyczy nowelizacja. Każda część prowadzona jest przez specjalistów zajmujących się na co dzień stosowaniem przepisów Prawa telekomunikacyjnego, którzy jednocześnie gwarantują wysoki poziom merytoryczny wykładów. Niewątpliwą wartością warsztatów jest również wykład wprowadzający, który poprowadzi p. Anna Streżyńska, b. Prezes UKE, w czasie kadencji której przygotowany został projekt ustawy.

PROGRAM

23 stycznia 2013 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Po co nowy Pakiet Regulacyjny w Telekomunikacji?
 • Dlaczego Komisja Europejska zreformowała Pakiet Regulacyjny?
 • Czy polski rynek nadąża za zmianami prawa unijnego?
 • Jakie konkretne wyzwania i trudności stanęły przed Polską w momencie jego implementacji i czy się z nich wywiązaliśmy?
Anna Streżyńska
11:00 Zmiany w zakresie dostępu telekomunikacyjnego:
 • postępowanie konsultacyjne i konsolidacyjne
 • rynki właściwe - zmiany w Prawie telekomunikacyjnym oraz konsultacje nowych zaleceń w sprawie rynków właściwych
 • nowe środki zaradcze - separacja funkcjonalna
 • zmiana art. 139 Prawa telekomunikacyjnego - dostęp do infrastruktury
radca prawny Rafał Duczek
radca prawny Wojciech Krupa
12:30 Przerwa, lunch
13:00 Neutralność sieciowa w nowelizacji:
 • odejście unijne do kwestii neutralności sieciowej
 • Polak potrafi, czyli rozwiązania związane z neutralnością sieciową w PT
radca prawny Rafał Duczek
radca prawny Wojciech Krupa
13:30 Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i retencji danych:
 • polski pomysł na ciasteczka
 • zmiany w zakresie retencji danych
 • obowiązek raportowania incydentów bezpieczeństwa
adwokat dr Paweł Litwiński
14:30 Przerwa
14:50 Nowa sytuacja abonenta po wejściu w życie zmian ustawy Prawo telekomunikacyjne:
 • ogólne informacje nt. zmian ustawy Pt w związku z implementacją dyrektyw pod kątem abonenckim
 • umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - nowa czy tylko zmieniona?
 • nowe elementy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych - informacje wybrane
 • nowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych względem abonenta
 • zmiany organizacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa w związku z nowymi regulacjami
 • czy nowe regulacje to realne zmiany sytuacji prawnej abonenta i korzyści dla niego, czy też wyłącznie obowiązki i koszty po stronie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego?
radca prawny Tamara Laprus-Bałuka,
radca prawny Agnieszka Zaborowska
16:00 Zakończenie obrad.
Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78