centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIV edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
PROBLEMY Z FORMĄ ELEKTRONICZNĄ DOKUMENTACJI PRACOWNICZO-PŁACOWEJ
Warszawa, 14.11.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Borodij Eugeniusz Jan

Borodij Eugeniusz Jan

Zawód: archiwista, pracownik Archiwum Państwowego w Bydgoszczy od 1980 r., dyrektor archiwum od 2005 r. NF.: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.DZ nauczyciel i wykładowca, dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, redaktor naczelny kwartalnika "Archiwista Polski", członek Prezydium Zarządu Głównego Stow. Archiwistów Polskich. Wykształcenie: 1980 dyplom mgr na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu, 1984-94 studia podyplomowe z opracowywania dokumentacji audiowizualnej (UW), neolatynistyki (UŁ) i informatyki archiwów (UMK w Toruniu). Publikacje m.in.: kilkanaście prac z zakresu archiwistyki i historii regionalnej, m.in. "Kościół katolicki w Bydgoszczy. Kalendarium" (pod red. J. Kutty, 1997), "Problemy klasyfikacji archiwalnej współczesnej dokumentacji sądowej" (III Krajowe Sympozjum Archiwalne, 2001), "Współczesne przepisy kancelaryjno-archiwalne, ich zalety i wady" (2002), "Rok 1945. Województwo Pomorskie. Sprawozdanie pełnomocników rządu i wojewody" (1997, współautor), "Kancelaria i archiwum zakładowe.Podręcznik" (wyd. IV 2009 i wyd. V 2011 współautor i redaktor całości), "Lidzbark Warmiński na dawnych kartach i fotografiach" (2008, autor), "Historia Lidzbarka Warmińskiego" (T. 1 2008, T.2 2011 współautor i współredaktor).

Prelegenci | Michał Galas

Michał Galas

Wdrożeniowiec archiwów elektronicznych, kierownik projektów wdrożeń systemów w firmach. Od wielu lat realizuje projekty związane z: odwzorowaniem teczek osobowych w e-archiwach, projektowaniem procesów biznesowych dla działów personalnych, wdrożeniem obiegu dokumentów kadrowych.

Prelegenci | Ireneusz Hołowacz

Ireneusz Hołowacz

Dyrektor ds. Produktów GAVDI Polska S.A. odpowiada za rozwój produktów własnych GAVDI komplementarnych do systemu SAP HCM, takich jak HR Box, TM Box, Replicator, eDeklaracje czy eTeczka. Z firmą związany jest od 2009 r. Do 2012 r. pełnił funkcję Dyrektora Centrum Wsparcia Aplikacji GAVDI. Od 1999 r. był związany zawodowo z SAP Polska, gdzie pracował jako programista, konsultant wdrożeniowy i kierownik projektów. Od 2005 r. pełnił w tej firmie rolę lidera zespołu konsultantów HR. Na swoim koncie ma realizację wielu prestiżowych projektów dla największych firm w Polsce.

Prelegenci | Michał Kluska

Michał Kluska

Michał Kluska

Adwokat, prawnik w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy (biuro w Warszawie).
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, słuchacz podyplomowych studiów z zakresu podatków na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Od 2008 roku członek zespołu Prawa Mediów Elektronicznych. W swojej pracy zawodowej szczególną uwagę poświęca zagadnieniom ochrony danych osobowych w Internecie, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz kwestii marketingu online.
Na co dzień doradza liderom rynku E-commerce w sektorze elektroniki, odzieży czy prasy. Poza bieżącym doradztwem projektuje i nadzoruje wdrażanie kompleksowych rozwiązań wejścia z biznesem do sieci.
Konsultant w ramach prac legislacyjnych przy zmianie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenia unijnego dot. ochrony danych osobowych.
Uczestnik licznych konferencji z zakresu informatyki śledczej, prywatności w Internecie oraz ochrony danych osobowych.
Autor publikacji prasowych m.in. w Rzeczpospolitej, Dzienniku Internautów, Dzienniku Gazeta Prawna, "IT w Administracji"," Finanse Publiczne", "IT Professional" czy "Kadry i Płace w Administracji".
Wykładowca podczas takich wydarzeń jak: SECURE (2010 - 2013), Konwenty IT w Administracji (2012) czy E-Biznes Festiwal (2011 i 2012).
Współautor książki wydanej przez Presscom pt. "Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 340 najtrudniejszych pytań.".

Prelegenci | Agata Lankamer-Prasołek

Agata Lankamer-Prasołek

Prawnik, absolwentka studiów podyplomowych: z zakresu Prawa Pracy na Uniwersytecie Gdańskim, Szkoły Mówców w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Europejskich Studiów Specjalnych na Politechnice Gdańskiej oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła ponadto roczną aplikację inspektorską w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. W latach 1999 - 2008 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy (prawnik, rzecznik prasowy oraz przez ostatnie 2 lata inspektor pracy). Doświadczony szkoleniowiec. Od 2004 r. prowadzi szkolenia dla klientów indywidualnych, jak i we współpracy z firmami szkoleniowymi, takimi jak: CWPP, C.H. BECK, United Web, czy Soyer.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, stały współpracownik "Rzeczpospolitej" oraz licznych wydawnictw branżowych takich jak C.H. BECK, ODDK oraz WIP. Jest współautorką książek: "Mobbing w szkolnictwie", "Dyskryminacja w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy i pracownika", "Vademecum kierowcy w firmie z dokumentacją", "Kontrola pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy", "Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych. Komentarz" , "Kodeks pracy. Komentarz Online", "Zatrudnienie, czas pracy i wynagradzanie pracowników podmiotów leczniczych wg nowej ustawy o działalności leczniczej", , "Świadczenia na rzecz pracowników - prawo pracy, konsekwencje podatkowe, prawo ubezpieczeń społecznych", "Podróże służbowe. Zasady rozliczania, czas pracy, ubezpieczenia społeczne, opodatkowanie". W przygotowaniu jest jej kolejna książka o uprawnieniach rodzicielskich w związku ze zmianami wprowadzonymi w 2013 r. Aktualnie wspólnik w firmie doradczo-konsultingowej "Pogotowie Kadrowe Lankamer Prasołek Sp. J.".

Prelegenci | Margarita Nowakowska

Margarita Nowakowska

Specjalista ds. personalnych m.in. w Ciber Sp. z o. o., Schattdecor Sp. z o.o. i Sulzer Chemtech Polska Sp.z o. o. Stworzyła od podstaw działy personalne, współtworzyła politykę i regulaminy wewnętrzne firm. Uczestniczyła we wdrożeniach projektów motywacyjnych HR oraz systemów kompetencji. Przeprowadzała projekty rekrutacyjne.

Program
Prelegenci
Firmy w programie
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78