centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXI edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
TAJEMNICE FIRMOWE I NIEUCZCIWA KONKURENCJA
ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE
Warszawa, 27.08.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

27 sierpnia 2013 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Tajemnica przedsiębiorstwa. Znaczenie prawne i ekonomiczne
 • Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Czym w rzeczywistości jest tajemnica przedsiębiorstwa - przykłady
 • Wartość gospodarcza informacji
 • Środki bezpieczeństwa informacji
 • Zasada relatywnej tajemnicy informacji
 • Umowa o zachowaniu poufności
 • Ochrona informacji zapamiętanych
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a relacje biznesowe
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a zakaz konkurencji
 • Przykłady naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa w oparciu o orzecznictwo zagraniczne i najnowsze orzecznictwo krajowe
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a inne czyny nieuczciwej konkurencji
Robert Solga
(Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych)
11:30 Wykład i dyskusja: Zasady ochrony informacji poufnych pracodawcy
 • Zasady ochrony informacji poufnych w stosunku pracy
 • Granica pomiędzy pracowniczym know - how, a informacjami poufnymi pracodawcy
 • Klauzule o zachowaniu poufności w umowach o pracę
 • Odpowiedzialność za bezprawne wykorzystanie przez pracownika informacji poufnych pracodawcy
Roman Bieda
(Maruta i Wspólnicy)
12:30 Lunch
13:00 Wykład: Patenty a tajemnica przedsiębiorstwa - co jest bardziej efektywne w ochronie produktu na rynku?
 • Przedmiot i czas ochrony patentowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa - różnice w zastosowaniu do konkretnych produktów (inżynieria wsteczna), usług, informacji
 • Droga do uzyskania ochrony patentowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa:
  1. Ochrona patentowa w polskim systemie prawnym
  2. Patent międzynarodowy (PCT)
  3. Patent europejski i inne patenty regionalne
 • Roszczenia wynikające z naruszeń patentu lub tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie prawa polskiego - porównanie efektywności
 • Ochrona patentowa i tajemnicy przedsiębiorstwa w wybranych krajach na świecie:
  1. Różnice w reżimach prawnych
  2. Roszczenia wynikające z naruszeń
Bogusław Wieczorek
13:40 Wykład: Tajemnica przedsiębiorstwa w prawie zamówień publicznych
 • Dopuszczalność zastrzeżenia niejawności części oferty
 • Badanie zasadności zastrzeżenia poufności - obowiązki zamawiającego
 • Odwołanie od decyzji zamawiającemu o odmowie udostępnienia ofert - przegląd orzecznictwa
 • Możliwości ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w tzw. procedurach negocjacyjnych
 • Jawność umów w sprawie zamówienia publicznego
Bohdan Widła
(Maruta i Wspólnicy)
14:20 Wykład: Informacja publiczna a tajemnica przedsiębiorstwa
 • Konstytucyjne, międzynarodowe i ustawowe podstawy prawa dostępu do informacji publicznej
 • Tajemnica przedsiębiorcy jako przesłanka odmowy dostępu do informacji publicznej (art. 5 ust. 2 ustawy)
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy - procedura odwoławcza
 • Praktyka - omówienie przykładów (np. dostęp do wokand sądowych)
 • Dostęp do informacji publicznej w Unii Europejskiej (rozporządzenie 1049/2001) a "ochrona interesów handlowych osób fizycznych i prawnych" - ramy prawne, przegląd orzecznictwa
Barbara Grabowska
(Helsińska Fundacja Praw Człowieka)
15:00 Przerwa na kawę
15:15 Wykład: Zasady ochrony informacji poufnych w trakcie negocjacji handlowych
 • Zakres i warunki ochrony informacji poufnych przekazanych podczas negocjacji
 • Odpowiedzialność za ujawnienie informacji poufnych udostępnionych podczas negocjacji
Roman Bieda
(Maruta i Wspólnicy)
15:45 Wykład: Klauzule poufności w umowach obrotu gospodarczego
Jakub Bonowicz
16:30 Zakończenie seminarium
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78