centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXI edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
TAJEMNICE FIRMOWE I NIEUCZCIWA KONKURENCJA
ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE
Warszawa, 27.08.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Roman Bieda

Roman Bieda

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Prelegenci | Jakub Bonowicz

Jakub Bonowicz

Jakub Bonowicz

Aplikant radcowski, pracownik naukowy Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą ochronie prawno autorskiej i patentowej oprogramowania komputerowego. Zajmuje się szeroko rozumianym prawem nowych technologii, w tym prawem patentowym, autorskim, prawem e-commerce oraz prawem obrotu międzynarodowego. Prowadzi zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Łódzkim z prawa cywilnego oraz wykłady na Politechnice Łódzkiej z prawa własności intelektualnej. Współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Krzysztofa Bonowicza w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim oraz Kancelarią Kubas, Kos & Gaertner w Krakowie oraz jest ekspertem internetowego serwisu prawniczego eporady24.pl w zakresie swojej specjalizacji.

Prelegenci | Barbara Grabowska

Barbara Grabowska

Prawnik w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, koordynator programu "Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości"; magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW; L.LM w zakresie prawa konstytucyjnego porównawczego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, doktorantka w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW.

Prelegenci | Robert Solga

Robert Solga

Radca prawny, wspólnik kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców. Autor bloga "Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją: "tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji" www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl. Posiada doświadczenie w tworzeniu polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji dla firm różnej wielkości i doradztwie prawnym w tym zakresie. Reprezentuje klientów w sprawach gospodarczych. Publikuje w serwisie www.podatki.biz. Doświadczony trener - od 2005 roku prowadzi szkolenia o tematyce prawnej.

Prelegenci | Bohdan Widła

Bohdan Widła

Bohdan Widła

Radca prawny (od 2014 r.), członek zespołu kancelarii Barta&Kaliński sp.j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także Szkołę Prawa Amerykańskiego – 9th American Law Program prowadzoną przez The Catholic University of America – Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński. Doktorant w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 2009 r. doradza w zakresie nowych technologii i zamówień publicznych. Brał udział w projektach dotyczących umów wdrożeniowych i serwisowych (opracowywanie, negocjacje, audyty), umów licencyjnych (negocjacje umów licencyjnych, audyty umów, w tym w zakresie tzw. licencji wolnego i otwartego oprogramowania) oraz z zakresu zamówień publicznych, zarówno po stronie wykonawców jak i po stronie zamawiających (wsparcie w postępowaniu przetargowym, przygotowywanie dokumentacji, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą).
Autor artykułów w prasie naukowej i branżowej, dotyczących prawa własności intelektualnej, umów wdrożeniowych oraz prawnych aspektów udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne.

Prelegenci | Bogusław Wieczorek

Bogusław Wieczorek

Aplikant radcowski; obsługuje m.in. portfel innowacyjnych spółek nowych technologii jednego z funduszy aniołów biznesu; autor bloga Własność intelektualna w praktyce; studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pracą dyplomową ?Ochrona znaków towarowych w Internecie?, nagrodzoną przez Urząd Patentowy RP i Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK); w styczniu 2013 roku wybrany najlepszym negocjatorem wśród aplikantów radcowskich.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78