centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XVII edycja seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA I SKŁADOWANIE DANYCH
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (RECORDS MANAGEMENT ) W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH, ZAKŁADOWYCH, ADMINISTRACYJNYCH, etc
Warszawa, 03.12.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

3 grudnia 2013 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek:
Kazimierz Schmidt
(Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
10:10 Wykład: Archiwizacja w "epoce bez papieru". Archiwistyka i records menegament.
 • Archiwistyka a nauki o dokumencie - w pogoni za nieuchwytną granicą między dokumentacją bieżąca a archiwalną. Praktyczne konsekwencje teoretycznych zawiłości.
  1. "Dokument" niejedno ma imię.
 • Dokumentacja "papierowa" jako narzędzie wykonywania władzy oraz administrowania i zarządzania, czyli pieczęć potężniejsza jest od miecza i bata.
  1. Krótko o dziejach dokumentu i kancelarii.
  2. Biurokracja - władza zza biurka, czyli mebel do pisania zamiast tronu.
 • Records Management w pigułce.
  1. Records Managment - od cyklu życia zapisu do Records Continuum.
  2. Czy każdy dokument (document) to zapis (record)? Czy zarządzanie dokumentacją to Records Management?
  3. Records Management - zarządzanie dokumentacją papierową czy coraz bardziej cyfrową?
  4. Podstawowe różnice pomiędzy Records Management a tradycyjnymi systemami stosowanymi, od XIX w. do dziś, w kancelarii oraz w archiwum.
  5. Wykaz rzeczowy akt a plan klasyfikacji działań i funkcji
 • "Kancelaria (biuro) i archiwum elektroniczne (cyfrowe)", a informatyczne systemy zarządzania zasobami informacyjnymi
  1. Terminologia in statu nascendi - pomieszanie z poplątaniem.
  2. Czy systemy klasy Entreprise Content Management naprawdę rozwiązują odwieczny problem konieczności nadawanie układu aktom i struktury zasobom informacyjnym (dokumentacyjnym)?
Prof. dr hab. Krzysztof Skupieński
(UMCS)
11:00 Wykład: Archiwa a dostęp do informacji publicznej
 • Regulacje prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej mające zastosowanie do archiwów
 • Działalność archiwalna w kontekście dostępu do informacji publicznej - przegląd problematyki
 • Dostęp do materiałów archiwalnych jako forma dostępu do informacji publicznej
 • Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej a działalność archiwalna
dr Marek Konstankiewicz
(UMCS)
11:40 Wykład: Standaryzacja zarządzania dokumentacją na przykładzie Archiwum Państwowego we Wrocławiu
 • Standaryzacja w archiwach historycznych wprowadzenie do zagadnienia.
  1. Ogólne wprowadzenie do problematyki wykorzystywania standardów w archiwach na świecie.
  2. Francuskie i szwajcarskie zestawienia norm jako przykład zaawansowanych systemów zarządzania archiwami.
  3. Standaryzacja w zakresie opisu archiwalnego.
   1. ISAD(G)
   2. ISAAR(CPF)
   3. ISDF
   4. ISDIAH
   5. DTD EAD i DTD EAC
  4. Narodowe systemy opisu archiwalnego powstałe w oparciu o normy międzynarodowe jako element zarządzania zasobem i dokumentacją.
 • Standaryzacja w archiwach państwowych w Polsce.
  1. Wstęp
  2. Wykorzystanie międzynarodowych standardów archiwalnych we wskazówkach metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych
  3. Prace zespołu naukowego do spraw analizy i kierunków nowelizacji wskazówek metodycznych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • Standaryzacja w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
  1. ICA AtoM (Access to Memory) jako narzędzie integralnie wykorzystujące międzynarodowe standardy opisu archiwalnego.
  2. Wykorzystanie systemu ICA AtoM do opisu zasobu archiwalnego.
   1. Migracja danych z baz danych SEZAM i IZA
   2. Bezpośrednia praca w systemie ICA AtoM
   3. Wykorzystanie systemu ICA AtoM do indeksacji ksiąg stanu cywilnego.
   4. AtoM jako platforma udostępniania zdigitalizowanego zasobu.
   5. AtoM a zarządzanie zasobem w archiwum- inwentarz topograficzny.
   6. Dostosowanie systemu ICA AtoM do polskiej specyfiki archiwalnej.
  3. Od udostępniania zasobu do archiwum cyfrowego czyli od AtoM do Archivematica.
dr Dariusz Bednarek i Adam Baniecki
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykład: Miejsce records management w systemach informatycznych, wspomagających zarządzanie dokumentacją. Wykorzystanie technologii WEB 2.0 w organizacji dostępu do materiałów archiwalnych
 • Definicja records management i jego misja.
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie dokumentacją - przedstawienie przykładowych rozwiązań.
 • Norma ISO 15489 jako ważny dokument dla rozpowszechnienia records management.
 • Etapy działań podejmowanych przez system records management wobec zapisu - recordu składających się na jego cykl życiowy.
 • Perspektywy records management w Polsce.
 • Technologia WEB 2.0 i możliwości jej wykorzystywania w archiwach.
dr Małgorzata Szabaciuk
(UMCS)
13:20 Wstęp do dyskusji: Nowe technologie a organizacja dostępu do zasobów archiwalnych
 • Zmiany w dyrektywie w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (re-use) a archiwa.
 • Problematyka danych osobowych w zbiorach archiwalnych w kontekście dyskusji wokół projektu ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych ,
 • Metodyka opisu archiwalnego ?od ogółu do szczegółu? a nowe technologie,
 • Metodyka opisu archiwalnego a prawo autorskie,
 • Wielkość zasobów archiwalnych a współczesne możliwości przygotowania ich do udostępniania w Internecie.
 • Co dalej, czyli jakie nowe narzędzia mogłyby zaoferować nowe technologie.
Kazimierz Schmidt
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
13:35 Dyskusja panelowa: Nowe technologie a organizacja dostępu do zasobów archiwalnych
Moderowanie dyskusji: Dariusz Grot i Kazimierz Schmidt, NDAP
14:20 Prezentacja/case study: Archiwa zewnętrzne - outsourcing archiwalny
 • Outsourcing archiwalny:
  1. Moda czy konieczność?
  2. Co powinno decydować o wyborze wariantu prowadzenia archiwum?
  3. Czy jest to dla każdego? Jakie dokumenty można przekazać na zewnątrz, a kiedy nie jest to zalecane?
 • Jak wygląda nowoczesny outsourcing archiwalny: warunki, kadra, zakres usług, bezpieczeństwo i nadzór zewnętrzny
 • Rola informatyki w outsourcingu archiwalnym.
 • Archiwum zewnętrzne to pożegnanie z dokumentami ? dlaczego to nie jest prawda i dlaczego okazuje się, że archiwum zewnętrzne może zapewnić szybszy dostęp do informacji niż archiwum własne?
 • Czy korzystając z outsourcingu archiwalnego organizacja może zwolnić archiwistów? Model współpracy między archiwum zewnętrznym a właścicielem dokumentów.
Mariusz Sałasiński
(Prezes Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów)
14:50 Przerwa
15:10 Wykład: Ochrona danych osobowych w archiwach, przy przechowywaniu dokumentacji osobowych i płacowych
 • Dane osobowe zawarte w dokumentacji jako przedmiot ochrony.
 • Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w działalności archiwum. Relacje przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
 • "Archiwum zewnętrzne" a powierzenie przetwarzania danych osobowych ?
 • Bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych. Specyfika ochrony danych osobowych w archiwach.
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
16:00 Zakończenie programu
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
Prezentacja
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78