centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
Seminarium dla wydawców i redaktorów czasopism (biuletynów) naukowych
ZASADY REDAGOWANIA I WYDAWANIA CZASOPISM NAUKOWYCH
Warszawa, 16.07.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

16 lipca 2013 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia warsztatów i wykład: Prawo autorskie w kontekście problematyki wydawniczej - przykłady umów z autorami tekstów naukowych
 • Zakres uprawnień wydawcy w ustawie pr. autorskie
 • Podstawy redakcji umów:
  1. umowa wydawnicza
  2. umowa licencyjna
 • Jak zakreślić pola eksploatacji w czasopiśmie naukowym
 • "Otwieranie" czasopisma naukowego w kontekście prawa autorskiego
Barbara Szczepańska
(Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
10:45 Wykład: Dobre praktyki w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej w jednostkach naukowych
 • Wprowadzenie
  1. Znaczenie praw własności intelektualnej dla jednostki naukowej
  2. Cele zarządzania własnością intelektualną
  3. Zakres spraw objętych zarządzaniem prawami własności intelektualnej
   - Tworzenie własności intelektualnej
   - Wycena własności intelektualnej
   - Ochrona własności intelektualnej
   - Wykorzystanie (eksploatacja) własności intelektualnej
   - Transfer (udostępnianie) własności intelektualnej
 • Zalecenia Komisji Europejskiej
  1. Wewnętrzna strategia w zakresie własności intelektualnej
  2. Zasady wykorzystania wyników prac naukowych
  3. Zasady dotyczące działań badawczych prowadzonych we współpracy lub na zlecenie jednostki naukowej
 • Regulaminy zarządzania prawami własności intelektualnej
  1. Uprawnienia twórcy prawa własności intelektualnej
  2. Procedury postępowania
  3. Obowiązki informacyjne pracowników
  4. Poufność
  5. Potrzeby kadrowe
  6. Korzystanie z usług podmiotów trzecich
 • Przesłanki podejmowania decyzji o sposobie ochrony prawa własności intelektualnej
  1. Preselekcja prac B+R , których wynikiem może być prawo własności intelektualnej
  2. Ocena prawa własności intelektualnej w celu wyboru formy ochrony
   - Rodzaje własności intelektualnej
   - Przydatność rozwiązania dla jednostki naukowej
   - Przewidywany sposób i czas wykorzystania prawa
   - Konkurencyjność rozwiązania na rynku
   - Niezbędny zakres ochrony
   - Koszty ochrony
 • Podsumowanie
Mec. Lidia Szczęsna
(BSS Kancelaria)
11:30 Dyskusja, odpowiedzi na pytania, konsultacje
Moderowanie dyskusji: Barbara Szczepańska (Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i konsultacje: Jak założyć i redagować czasopismo (biuletyn) naukowe:
 • Czasopismo naukowe czy recenzowane ?
 • Realizacja wymagań MNiSW ;
 • Promocja czasopism w Internecie ;
 • Praktyka wydawnicza ( redakcja merytoryczna i techniczna on line, dobór stylu cytowań, etc )
 • Strona internetowa czasopisma;
 • Narzędzia informatyczne do publikowania on line;
 • Znaczenie baz bibliograficznych dla oceny czasopism naukowych
 • Oceny parametryczne czasopism naukowych
dr Emanuel Kulczycki
(Instytut Filozofii UAM)
15:00 Przerwa
15:15 Case study: Droga do osiągnięcia wskaźników cytowalności przez wykorzystanie narzędzi internetowych:
 • IC Publishing Stars - jak czasopisma budują cytowalność.
 • Globalne trendy w rozwoju czasopism naukowych.
 • Publikacje naukowe w cyfrowym świecie, wybrane procesy.
  1. Pozyskiwanie artykułu
  2. Proces recenzencki
  3. Publikacja artykułu
 • Proces redakcyjny realizowany przez zewnętrznego partnera czy warto?
Leszek Stypułkowski
(ekspert firmy Index Copernicus)
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78