centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BAZ DANYCH
Warszawa, 16.04.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

Komisja Europejska przedstawiła projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Rozporządzenie wprowadza nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z głównymi zasadami oraz zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z przedstawionego projektu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ponadto, w ramach szkolenia przedstawione zostaną w praktyczny sposób wybrane aktualne problemy prawne związane z ochroną danych osobowych, w tym przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem pracowników oraz przetwarzaniem danych biometrycznych. Omówione zostaną praktyczne konsekwencje biznesowe ostatniej nowelizacji przepisów powodującej objęcie ochroną danych indywidualnych przedsiębiorców. Uczestnicy szkolenia poznają również zasady powierzenie przetwarzania danych osobowych w tym sporządzania umów o powierzenie danych osobowych w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, wymaganiami GIODO oraz najlepszymi standardami. W ramach szkolenie przedstawione zostaną również zasady ochrony baz danych obejmujących dane osobowe. Szkolenie oparte będzie na analizę najnowszego orzecznictwa sądowego, opinii Grupy 29 oraz dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.

Uczestnicy warsztatu poznają między innymi:

 • główne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z przygotowanego w ramach Unii Europejskiej projektu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • konsekwencje przyjęcia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych dla prowadzonej działalności,
 • najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące ochrony danych osobowych oraz jego konsekwencje na prowadzoną działalność gospodarczą
 • praktyczne konsekwencje ostatnich zmian przepisów powodujących objęcie ochroną danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców
 • praktyczne aspekty ostatniej nowelizacji przepisów dotyczącej odpowiedzialności za niewykonanie decyzji GIODO
 • zasady ochrony prowadzenia monitoringu wizyjnego pracowników
 • najlepsze praktyki i wymagania dotyczące zawierania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Uczestnictwo w warsztacie szczególnie polecamy:

 • Administratorom Bezpieczeństwa Informacji
 • Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie
 • Osobom pełniącym funkcję Compliance Officer
 • Dyrektorom HR oraz managerom HR
 • Specjalistom z zakresu kadr oraz szkoleń
 • Dyrektorom, managerom oraz specjalistom marketingu, handlu elektronicznego
 • Wszystkim osobom zajmującym się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych
 • Prawnikom wewnętrznym (In - house lawyers)

Warsztaty prowadzone są przez dwóch radców prawnych posiadających bogate doświadczenie praktyczne z zakresu ochrony danych osobowych:
dr Paweł Litwiński (Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów)
Roman Bieda (Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy)

PROGRAM

I. PRIVACY BY DESIGN - nowe podejście do tworzenia i eksploatacji systemów informatycznych przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych.

 • ochrona danych osobowy na etapie konstruowania architektury systemów informatycznego.
 • domyślne ustawienia systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 • implementacja zasady Privacy by Design.

II. Aktualne problemy prawne związane z uzyskaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Czy na podstawie zgody pracownika można przetwarzać jego dane osobowe w szerszym zakresie niż dopuszczalny na podstawie przepisów prawa ?
 • Czy możliwość skorzystania z usługi może zostać warunkowana udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ?
 • Uzyskiwanie zgody w postaci elektronicznej (serwisy internetowe itp.)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a zgoda na przesyłanie informacji handlowych. Czy można takie zgody łączyć w ramach jednej klauzuli ?
 • Praktyka GIODO oraz najnowsze orzecznictwo sądowe
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych

III. Ochrona danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców

 • Praktyczne konsekwencje ostatnich zmian w przepisach.
 • Ochrona danych osobowych, a "stare" zbiory danych przedsiębiorców

IV. Ochrona danych osobowych biometrycznych.

 • Problematyka ewidencji czasu pracy
 • Najnowsze orzecznictwo sądowe

V. Ochrona danych osobowych w cloud computing.

VI. Obrót bazami danych zawierającymi dane osobowe.

 • Problematyka ochrony baz danych - prawo autorskie, prawo sui generis do baz danych
 • Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące ochrony baz danych
 • Tworzenie baz danych zawierających dane osobowe
 • Umowy będące podstawą udostępnienia baz danych (przeniesienie praw do baz danych, licencje na bazy danych).
 • Zasady obrotu bazami danych zawierającymi dane osobowe - problematyka udostępnienia danych osobowych.

VII. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych - co nowego przyniesie?

 • Jakie skutki w polskim porządku prawnym przyniesie uchwalenie Rozporządzenia?
 • Nowe kompetencje GIODO, w tym kary pieniężne
 • Nowe zasady uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych w projekcie Rozporządzenia
 • Nowe obowiązki w zakresie zabezpieczania danych osobowych
 • ABI po zmianach

VIII. Monitoring wizyjny i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych.

 • Kiedy stosowanie monitoringu wizyjnego jest dopuszczalne?
 • Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
 • Projekt założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym
 • Kiedy dopuszczalna jest kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy?
 • Kontrola korzystania z poczty elektronicznej i Internetu
 • Kontrola korzystania z telefonu komórkowego

IX. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Grzywny nakładane przez GIODO.
 • Odpowiedzialność karna
 • Odpowiedzialność cywilna

RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATU:
09:30 - kawa na początek dnia
10:00 - rozpoczęcie zajęć
13:00 - przerwa na lunch
13:30 - kontynuacja zajęć
15:00 - przerwa na kawę
15:20 - kontynuacja zajęć
17:00 - zakończenie warsztatu

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78