centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE
Warszawa, 16.10.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Marta Gadomska-Gołąb

Marta Gadomska-Gołąb

Marta Gadomska-Gołąb

Jest prawnikiem specjalizującym się w prawie farmaceutycznym, ochrony zdrowia, własności intelektualnej oraz odpowiedzialności za produkt. Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie spraw korporacyjnych, regulacyjnych oraz zawierania umów. Uczestniczyła w audytach prawnych spółek z branży farmaceutycznej uwzględniających kwestie zgodności z wewnętrznymi procedurami (compliance). Dla klientów z sektora farmaceutycznego, żywnościowego oraz producentów wyrobów i sprzętu medycznego świadczy również usługi w zakresie badań klinicznych, rejestracji i znakowania produktów, reklamy, refundacji oraz wytwarzania i dystrybucji, a także w kwestiach związanych z pharmacovigilance i odpowiedzialnością za produkt. Doradzała klientom z sektora farmaceutycznego w zakresie kształtowania modeli dystrybucji, w tym wprowadzania pierwszego w Polsce modelu dystrybucji bezpośredniej produktów leczniczych, negocjacji umów dystrybucyjnych i kształtowania praktyk handlowych. ukończyła program Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzony przez Uniwersytet Warszawski i University of Florida Levin College of Law oraz Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką licznych artykułów prasowych oraz bierze udział jako prelegent w konferencjach związanych z tematyką farmaceutyczną i ochrony zdrowia. Ukończyła aplikację radcowską oraz pisze pracę doktorską związaną z problematyką badań klinicznych.

Prelegenci | Karolina Stawowska

Karolina Stawowska

Karolina Stawowska

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W kancelarii Wierzbowski Eversheds kieruje zespołem prawa podatkowego. W latach 1997-2010 związana była z Działem Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers, gdzie pracowała zarówno w zespole specjalizującym się w obsłudze klientów z sektora markowych produktów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji, jak również w zespole fuzji i przejęć. W tym ostatnim była odpowiedzialna m.in. za podatkową obsługę transakcji prowadzonych przez fundusze typu Private Equity i Venture Capital, restrukturyzacje grup kapitałowych, opracowanie podatkowo efektywnych struktur nabycia i finansowania inwestycji, jak i podatkowo optymalnych sposobów zbycia przedsiębiorstw, akcji i udziałów przez inwestorów korporacyjnych i indywidualnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Finansowego, International Business and Trade Law Program organizowanego przez Columbia School of Law oraz Podyplomowego Studium Finanse i Opodatkowanie Przedsiębiorstw organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Przeprowadziła szereg wykładów i warsztatów o tematyce podatkowej, jest także autorką publikacji prasowych oraz współautorką dwóch książek o tej tematyce. Piastuje funkcję zastępcy przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

program
prelegenci
patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78