centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXII edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA
ELEKTRONICZNE KSIĄŻKI I CZASOPISMA NAUKOWE W ZASOBACH BIBLIOTEK CYFROWYCH
Warszawa, 23.01.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

Biblioteki cyfrowe w Polsce nie specjalizują się w publikowaniu opracowań naukowych, aczkolwiek w wielu instytucjach, zwłaszcza uczelniach, podjęły się i tego zadania. Obecnie jednak widzimy powstające nowe serwisy, nazywane zwykle repozytoriami, i tu właśnie skupi się niebawem większość bieżącej produkcji naukowej. Gdzie jednak możemy odnaleźć istotne pozycje książkowe bez względu na rok wydania, kompletne ciągi czasopism naukowych i inne materiały składające się na warsztat badacza? W jakim stopniu zawartość bibliotek cyfrowych wspiera badania naukowe? Jakie kryteria jakościowe muszą spełniać prace publikowane w otwartym Internecie, by autentycznie służyć nauce? Seminarium powinno przybliżyć odpowiedzi na te pytania. Wśród naszych prelegentów są twórcy powszechnie znanych serwisów i bibliotekarze naukowi.

PROGRAM

23 stycznia 2014 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, wykład wprowadzający: Naukowe zastosowania Europeany
 • Archiwa, biblioteki, muzea - wartość idei, wartość hasła;
 • "Zawartość" Europeany i jej podatność na kierunki digitalizacji w poszczególnych instytucjach i krajach zasilających;
 • Dane źródłowe współczesnej nauki. Czy Europeana obejmuje repozytoria źródłowe?
 • Czasopisma naukowe w Europeanie;
 • Studium przypadku: Europeana Newspapers;
 • Znajomość Europeany jako źrodła informacji i wiedzy.
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
10:40 Wykład: Rola bibliotek cyfrowych w budowaniu platformy sieciowych zasobów wiedzy
 • Biblioteki cyfrowe, repozytoria, bazy wiedzy - zastosowania w kontekście otwartych zasobów kultury i nauki
 • Agregowanie danych i metadanych, budowanie baz wiedzy
 • Analiza i eksploracja dużych baz metadanych i baz wiedzy - zastosowania naukowe
 • Europejska chmura danych dziedzictwa kulturowego
 • Platforma Europeana Research
dr inż. Cezary Mazurek
(Kierownik Działu Usług Sieciowych, PCSS)
11:20 Wykład: Publikacje elektroniczne w komunikacji naukowej
 • Komunikacja naukowa wczoraj, dziś, jutro
  1. zmiany w procesie komunikacji naukowej
  2. nowe technologie jako motor zmian
  3. kierunki rozwoju
 • Publikacje elektroniczne w komunikacji naukowej
  1. rola publikacji elektronicznych
  2. modele publikowania
  3. kanały dystrybucji e-zasobów
 • Otwartość w nauce
  1. Otwarty Dostęp (Open Access)
  2. Otwarta Nauka (Open Science)
  3. wpływ idei otwartości na proces komunikacji naukowej
 • Rola biblioteki i bibliotekarza
Paulina Milewska
(Starszy Kustosz, Biblioteka WSP)
12:00 Dyskusja, konsultacje
moderowanie: dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego
12:20 Przerwa na lunch
12:50 Wykład: Popyt na naukowe książki elektroniczne w Polsce. Upowszechnianie elektronicznych publikacji naukowych.
 • Wstęp
 • Analiza rynku książki elektronicznej w Polsce;
 • Prognoza popytu na naukowe książki elektroniczne w Polsce;
 • Baza e-PNP jako innowacyjne rozwiązanie upowszechniania elektronicznych publikacji naukowych;
 • Podsumowanie
Beata Wiśniewska
(Koordynator ds. finansowych projektu, WSE w Białymstoku)
13:30 Wykład: Zarządzanie książkami elektronicznymi w zasobach bibliotek szkół wyższych i instytutów naukowych
 • Polityka gromadzenia książek elektronicznych
 • Modele zakupu polskich i zagranicznych serwisów e-książek
 • Źródła informacji o udostępnianych e-książkach
 • Formy udostępniania i archiwizacji zasobów książek elektronicznych
 • Statystyki wykorzystania oferowane przez wydawców i dostawców
Danuta Szewczyk-Kłos
(dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego)
14:10 Wykład: Repozytoria cyfrowe instytutów naukowych - doświadczenia administratorów baz
 • Repozytorium konsorcjum instytutów
  1. tematyka zbiorów
  2. rodzaje dokumentów
  3. rodzaje czytelników
 • Książki
  1. stare zasoby bibliotek i bieżąca produkcja wydawnicza instytutów
 • Czasopisma
  1. sposób prezentacji
  2. stare zasoby bibliotek i bieżąca produkcja wydawnicza instytutów
 • Prawo autorskie
  1. licencje
  2. atrybut "Prawa" a uprawnienia czytelników
 • Samodeponowanie publikacji przez pracowników naukowych instytutów
 • Skrypty raportujące błędy w bazie.
Joanna Mroczek
(administrator bazy, Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych)
14:50 Przerwa na kawę
15:10 Case study: Język pracy naukowej w serwisie elektronicznym - zagadnienia prezentacji i przekładu
 • Język publikacji naukowej jako element polityki naukowej
 • Uwagi o polszczyźnie komputerowej i znaczeniu poprawnego języka w komunikacji
 • Naukowe serwisy elektroniczne i ich wersje językowe. Przekład naukowy a przekład przy tworzeniu wersji językowej.
 • Wszyscy piszemy po angielsku?
 • OCR i dostępność językowa tekstów źródłowych
 • Język metadanych. Słowa kluczowe po polsku i inne nieporozumienia w obliczu globalizacji usług informacyjnych.
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
15:40 Dyskusja, konsultacje, podsumowanie
moderowanie: dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego
16:00 Zakończenie seminarium
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78