centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXX seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI
OD PAPIERU DO EZD
Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej.
Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie.
Warszawa, 24.06.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

System elektronicznego zarządzania dokumentacją - EZD, jest narzędziem, które ma sprawić, że administracja będzie mogła pracować skuteczniej, w oparciu o coraz lepsze standardy pracy, lepszą jakość, szybkość działania, przejrzystość, wskazując także kierunki zmian w poszukiwaniu oszczędności. Niełatwy proces wdrożenia, napotykający szereg przyzwyczajeń, mentalność oraz obawy urzędników, wymaga precyzyjnego przygotowania zarówno technicznego jaki i organizacyjnego oraz merytorycznego jednostki. Ponadto wymagania prawne, w szczególności "elektroniczne" KPA, czy nowa instrukcja kancelaryjna, wymuszają na urzędach podjęcia wyzwania wdrażania nowoczesnych ale nietrywialnych rozwiązań.

Przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, angażujący się w cyfryzację polskiej administracji, podzielą się wiedzą i doświadczeniem z licznych wdrożeń autorskiego systemu EZD w administracji publicznej. Podczas seminarium szczegółowo zostaną omówione zagadnienia, o których należy pamiętać i uwzględnić decydując się na elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji.

Zaprezentowany zostanie model skutecznego wdrożenia, obejmujący poszczególne etapy prac wraz z dokumentacją niezbędną do przygotowania dla każdego odcinka tej niełatwej drogi, prowadzącej do e-sukcesu.

PROGRAM

24 czerwca 2014 r.
9:30 Kawa na początek dnia
10:00 DOKUMENT ELEKTRONICZNY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, CZYLI CZAS NA EZD
 • Otoczenie legislacyjne systemów teleinformatycznych w administracji publicznej – ustawa o informatyzacji i akty wykonawcze, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji elektronicznej.
 • Podpis elektroniczny w administracji – rodzaje, sposób wykorzystania i skutki prawne.
 • Interoperacyjność i usługi elektroniczne – obowiązek administracji wynikający z Krajowych Ram Interoperacyjności oraz rola centralnej platformy ePUAP.
Mariusz Madejczyk
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
11:00 Pytania i odpowiedzi
11:15 JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ EZD w jednostkach administracji publicznej
cz. I Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej
 • Otoczenie prawne, w tym zasady zarządzania dokumentem elektronicznym na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Etapy wdrożenia
 • Zarządzanie dokumentacją elektroniczną
 • Zarządzanie wyjątkami od podstawowego systemu
 • Dobre praktyki w dziedzinie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w administracji
Magdalena Sawicka
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 cz. II Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej
Omówienie czynności niezbędne do wykonania:
 • Inwentaryzacja JRWA pod kątem wskazania wyjątków.
 • Przygotowanie szczegółowych przepisów wewnętrznych.
 • Przygotowanie procedur wewnętrznych.
 • Przygotowanie projektu Instrukcji Kancelaryjnej przez podmioty nie objęte ww. rozporządzeniem
Magdalena Sawicka
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
14:00 Pytania i odpowiedzi
14:15 Przerwa na kawę
14:30 cz. III Zarządzanie składem chronologicznym. Archiwizacja dokumentacji stanowiącej akta spraw dokumentowanych elektronicznie w systemie EZD.
 • Zarządzanie składem chronologicznym
 • Weryfikacja prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD
 • przekazanie zasobu składu chronologicznego do archiwum zakładowego
  1. weryfikacja kompletności przesyłek
  2. wygenerowanie protokołów i fizyczne przekazanie zasobu
 • przejęcie przez archiwum zakładowe nadzoru nad dokumentacją w postaci elektronicznej
  1. weryfikacja kompletności metadanych i prawidłowości stosowanego nazewnictwa akt sprawy
  2. weryfikacja "przejętej" dokumentacji przez archiwum zakładowe
Dorota Szymańska
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
15:45 Pytania i odpowiedzi
16:00 Zakończenie seminarium
Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78