centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
IV FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
DOSTĘP DO ZASOBÓW UCZELNI POPRZEZ NARZĘDZIA MOBILNE
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE W PROCESACH DYDAKTYCZNYCH
Sobienie-Jeziory, 26-27.03.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Zapraszamy Państwa do udziału w IV Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, które odbędzie się w Hotelu Sobienie Królewskie Golf & Country Club w miejscowości Sobienie Jeziory około 50 km od Warszawy.
Tematem tegorocznego Forum będą narzędzia i technologie mobilne w dostępie do zasobów uczelni oraz portale społecznościowe w dydaktyce.
Podczas tego wydarzenia zgromadzeni goście będą mogli uczestniczyć w niezwykle interesujących wykładach oraz case studies dotyczących projektowania aplikacji mobilnych na potrzeby uczelni wyższych. Następnie zaplanowane zostały prezentacje zagadnień dotyczących portali społecznościowych, mobile learning oraz polityki uczelni w Social Media. Ostatni blok tematyczny poświęcony zostanie elektronicznemu zarządzaniu zasobem archiwum uczelni, min. aspektom komputeryzacji archiwów uczelnianych.

Do udziału w obradach zapraszamy przedstawicieli uczelni wyższych zwłaszcza osoby odpowiedzialne za informatyzacje uczelni wyższych, zarządzanie strukturami uczelni, administrowanie systemami informatycznymi, a także wszystkie osoby zainteresowane prezentowaną problematyką.

Prowadzenie obrad: dr Agata Filipowska

PROGRAM

Pierwszy dzień 26 marca 2014 r.
12:00 Wykład: Homo Numericus idzie na studia
 • Krótka historia ewolucji Homo Numericus
 • Kto rządzi w świecie cyfrowym: imigranci czy tubylcy?
 • Konflikty w komunikacji interpersonalnej i zasadach społecznych.
 • Co dalej - człowiek 2.0?
Wojciech Ożga
(Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
12:45 Wykład: Projektowanie aplikacji mobilnych dla potrzeb wyższych uczelni. Etapy prac nad stworzeniem aplikacji mobilnych dla uczelni
 • Co to jest aplikacja mobilna?
 • Przykłady rozwiązań stosowanych na wyższych uczelniach.
 • Tradycyjne podejście do realizacji projektu - (analiza wstępna, analiza szczegółowa, realizacja, testy, pilot, wdrożenie, stabilizacja, zakończenie projektu).
 • Scrum jako przykład metodyki Agile w programowaniu aplikacji mobilnych
 • Podsumowanie.
Wojciech Ożga
(Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
13:25 Prezentacja PARTNERA: firma SIMPLE.EDU – Kompleksowa obsługa Krajowych Ram Kwalifikacji
Krzysztof Król
(SIMPLE S.A.)
14:00 Prezentacja PARTNERA: firma Informatyzacja uczelni a najnowsze trendy rynku IT - strategia rozwoju produktu KALASOFT z wykorzystaniem stosu technologicznego ORACLE Fusion Middleware
Grzegorz Kaliński - prezes Kalasoft Sp. z o.o.
Marek Sokołowski - Solution Sales Manager, ORACLE
14:35 Przerwa, obiad
15:30 Case study: Aplikacja mobilna Uczelni jako element Komunikacji
 • wdrożenie aplikacji na przykładzie iKozminski
 • rola aplikacji w komunikacji wewnętrznej i promocji Uczelni
 • marketing aplikacji mobilnej
 • promocja to nie wszystko
 • aplikacja vs. reklama mobilna
Rafał Staszkiewicz
(Adello Polska)
16:00 Case study: Organizacja i efekty praktyk studenckich w zakresie tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne
 • Wprowadzenie: programy praktyk informatycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej)
 • Formuła organizacji praktyk studenckich w kierunku tworzenia aplikacji mobilnych we współpracy z biznesem
  1. Sposób organizacji: wybór tematów, dobór studentów, specyfikacja terminów
  2. Przebieg praktyk: wyznaczanie kamieni milowych, egzekwowanie pracy
  3. Rezultaty: demonstracja wyników, wdrożenia efektów
 • Aplikacja czy może także model biznesowy: na co powinni zwracać uwagę studenci
 • Wyzwania w realizacji praktyk programistycznych dla studentów - iOS, Android czy Windows
 • Przykładowe efekty praktyk
dr Agata Filipowska
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
16:30 Prezentacja Sponsora: Zastosowanie narzędzi mobilnych w komunikacji Uczelni.
 • Mobilny OPTiRCM
 • Case study: praktyczny pokaz na przykładzie wdrożenia
 • Korzyści dla Uczelni
Artur Kania
(OPTeam SA)
17:00 Przerwa na kawę
17:20 Case study: Strony i aplikacje mobilne - przykłady rozwiązań technologicznych w bibliotekach naukowych
 • Dlaczego biblioteka mobilna?
 • Mobilne witryny biblioteczne i katalogi OPAC
 • Wykorzystanie mobile w marketingu bibliotecznym
 • Mobilna witryna Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Bożena Jaskowska
(Uniwersytet Rzeszowski)
17:50 Case study: Smartfon jako narzędzie edukacji w szkole wyższej - możliwości i perspektywy zastosowania
 • Czy uczelnia powinna być przyjazna dla smartfonów?
 • Smartfon w procesie edukacyjnym ? przykłady zastosowania
 • Model osobistego smartfonowego środowiska edukacyjnego studenta
 • Metodyka tworzenia materiałów edukacyjnych dla smartfonów
 • E-kursy a smartfony.
Andrzej Syguła
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
18:20 Wykład: Wykorzystanie serwisów społecznościowych w kontaktach uczelni wyższej ze studentami
Przemyslaw Polak
(Szkoła Główna Handlowa)
18:50 Zakończenie programu pierwszego dnia
Drugi dzień: 27 marca 2014 r.
09:00 Wykład: Mobile learning - przyszłość wykorzystywania e-learningu
 • M-learning - krotki przeglad badan naukowych;
 • Geneza i ewolucja platformy e-learningowej WSP im. Janusza Korczaka;
 • Funkcjonalnosc platformy m-learningowej;
 • Prezentacja plaformy m-learningowej;
 • Kierunek rozwoju edukacji m-learningowej.
dr Arkadiusz Durasiewicz, Wojciech Duranowski
(Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie)
09:30 Wykład: Uczelnie wyższe w mediach społecznościowych
 • Rola mediów społecznościowych w funkcjonowaniu uczelni ? analiza potrzeb i oczekiwań studentów oraz naukowców;
 • Analiza uczelnianych treści w wybranych mediach społecznościowych w kontekście zdefiniowanych potrzeb odbiorców;
 • Główne elementy interakcyjnych strategii obecności uczelni w mediach społecznościowych;
 • Wątpliwości etyczno-prawne dotyczące obecności uczelni w mediach społecznościowych;
 • Co po mediach społecznościowych? Uczelnie wobec kryzysu mediów społecznościowych.
Przemysław Żukiewicz
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
10:00 Wykład: Polityka Uczelni w Social Media
 • Obecność uczelni w Polsce w Social Media (przegląd, statystyki, dobre praktyki).
 • Zasady działania instytucji w Social Media - możliwości i ograniczenia.
 • Procedury potrzebne przy budowaniu wizerunku uczelni w social media.
 • Przykłady sytuacji spotykanych w relacji uczelnia-odbiorca w mediach społecznościowych.
 • Polityka uczelni w social media - potrzebne dokumenty.
 • Z czego powinny składać się procedury polityki uczelni w mediach społecznościowych?
 • Przykłady prawidłowo prowadzonych działań (zgodnych z polityką uczelni w social media). Wzorcowe dokumenty i właściwe działania.
Katarzyna Młynarczyk
10:30 Przerwa na Kawę
Blok tematyczny: ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBEM ARCHIWUM UCZELNI
Prowadzenie obrad:dr Marek Konstankiewicz, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
10:50 Wykład: Aspekty prawne komputeryzacji archiwów uczelnianych
 • Status prawny archiwum uczelni.
 • Podstawy prawne komputeryzacji archiwów uczelnianych.
 • Niektóre problemy prawne mające znaczenie dla komputeryzacji archiwów uczelnianych:
  1. dostęp do informacji publicznej
  2. ochrona własności intelektualnej,
  3. ochrona danych osobowych i prywatności.
dr Marek Konstankiewicz
(UMCS w Lublinie)
11:30 Prezentacja firmowa: Elektroniczne archiwum dokumentów uczelni w rodzinie HMS Solution
Michał Żak
(Kierownik Projektu, Kalsoft Sp. z o.o.)
12:00 Prezentacja: Wdrożenie systemu wspierającego prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Grzegorz Żytka
(Partners in Progress sp. z o.o.)
12:20 Prezentacja firmowa Szybka i lepsza komunikacja na uczelni z usługą Yammer
Yammer to dedykowana organizacjom sieć społecznościowa. Podczas prezentacji poznasz metody usprawnienia i przyspieszenia kontaktu ze studentami oraz wśród kadry, z wykorzystaniem usługi Yammer.
Rafał Madycki
(Microsoft)
12:40 Wykład: Komputeryzacja pracy archiwum szkoły wyższej w zakresie dokumentacji tradycyjnej
 • Funkcje archiwów szkół wyższych
 • Krótka charakterystyka zasobu archiwów szkół wyższych
 • Czy komputeryzacja pracy w archiwach szkół wyższych nad opracowaniem i udostępnianie dokumentacji tradycyjnej jest potrzebna?
 • Co można w tym zakresie zrobić?
 • Efekty podejmowanych działań
Robert Degen
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
13:10 Wykład: System elektronicznego zarządzania dokumentacją a archiwum szkoły wyższej
dr Dariusz Klemantowicz
(Uniwersytet Łódzki)
13:40 Wykład: Repozytorium prac dyplomowych na przykładzie Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Geneza powstania Archiwum Prac Dyplomowych (dalej: APD) UW
 • APD a Uniwersytecki System Obsługi Studiów
 • Funkcjonalność APD
 • Przebieg procesu archiwizacji pracy dyplomowej w APD
Krzysztof Pilecki
(Dyrektor Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego)
14:10 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
14:25 Obiad
15:00 Odjazd autokaru

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Elżbieta Janus

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Sponsorzy
Partnerzy
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78