centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
V FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
EDUKACJA CYFROWA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM.
TECHNOLOGIE I UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE E-LEARNINGU
Warszawa, 08.10.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Zapraszamy Państwa do udziału w V Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, podczas którego zostaną omówione tematy związane z technologicznymi i organizacyjnymi uwarunkowaniami e-learningu w szkolnictwie wyższym. W trakcie wykładów zaproszeni goście przedstawią kwestie związane ze studiami mobilnymi, grywalizacją oraz przyszłością e-learningu.

Prowadzenie obrad Forum: dr Janina Mincer-Daszkiewicz

PROGRAM

8 października 2014 r.
10:00 Rozpoczęcie Forum, kilka słów wprowadzenia
10:10 Wykład wprowadzający: E-learning w szkolnictwie wyższym
Wykład będzie miał na celu uporządkowanie pojęć związanych z e-learningiem w szkolnictwie wyższym, omówienie stanu e-learningu w tym sektorze na tle innych oraz wskazanie kierunków, w jakich e-learning podąża na świecie.
 • Miejsce e-learningu w kształceniu na poziomie wyższym
 • Formy e-learningu w szkolnictwie wyższym
 • Zasoby dla e-learningu w szkolnictwie wyższym
 • Kierunki rozwoju e-learningu
 • E-learning w Polsce w świetle wyników badań – stan, uwarunkowania
Wojciech Zieliński
(SGH, Sekretarz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego)
10:50 Wykład wprowadzający: Studia mobilne dla każdego, czyli jak można się kształcić w XXI wieku
Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński
(rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula)
11:30 Wykład: Integracja platformy e-learningowej z systemem do obsługi spraw studiów
Uczelnie korzystają z różnych systemów e-learningowych, zarówno dostępnych nieodpłatnie (jak Moodle), jak i komercyjnych. Zwykle system e-learningowy pochodzi od innego dostawcy niż system do obsługi spraw studiów. Tymczasem oba działają na wspólnym zbiorze danych. Dane studentów są dostępne w systemie uczelnianym, tam też odbywają się zapisy na zajęcia i drukowanie krat egzaminacyjnych. Z kolei w systemie e-learningowym studenci uczestniczą w zajęciach i otrzymują oceny.
Właściwa integracja obu systemów, zapewniająca przepływ danych, jest koniecznością. Jako przykład posłuży rozwiązanie wdrożone na Uniwersytecie Warszawskim.
Kolejne punkty wykładu:
 • Moodle i USOS jako dwa różne systemy dziedzinowe używane na UW.
 • Integracja za pomocą migracji danych - wady i zalety.
 • USOS API.
 • Integracja za pomocą wtyczki do Moodle - wady i zalety.
dr Janina Mincer-Daszkiewicz
(Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykład: E-learning w uczelni wyższej z wykorzystaniem autorskich aplikacji e-sgh
 • Prezentacja autorskiego systemu e-learningowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 • Omówienie oferty dydaktycznej dostępnej na platformie e-learnignowej SGH;
 • Metodyka opracowania materiałów i realizacji zajęć online;
 • Prezentacja autorskiego narzędzia dla nauczycieli, wspomagającego tradycyjny tok kształcenia;
 • Wyniki ewaluacji zajęć online przez studentów SGH;
 • E-learning jako trwały trend w wiodących ośrodkach akademickich.
dr Katarzyna Mikołajczyk
(SGH)
13:30 Wykład i konsultacje: Funkcjonalności platformy Moodle
 • Przykłady materiałów dydaktycznych zamieszczanych na platformie Modle
  1. treści będące uzupełnieniem tradycyjnych zajęć
  2. kursy multimedialne
  3. zarządzanie treścią w ramach platformy
 • Opinie studentów na temat funkcjonalności platformy
Joanna Nogieć
(Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Grywalizacja kursów akademickich – trzy lata doświadczeń
Pojęcie grywalizacji (ang. gamification), zwanej także gryfikacją lub gamifikacją, cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem w różnych domenach ludzkiej działalności. Od lat stosowana jako popularna technika w marketingu, grywalizacja od pewnego czasu zaczyna wchodzić przebojem do klas szkolnych i sal wykładowych. Co kryje się pod pojęciem grywalizacji i czy faktycznie grywalizacja niesie ze sobą nową jakość w edukacji? Wykład stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie. Autor przybliża fundamentalne zasady grywalizacji, odnosząc je do rzeczywistości akademickiej, a także dzieli się swoimi trzyletnimi doświadczeniami w grywalizacji kursów akademickich, przedstawiając zalety i wady wprowadzania elementów grywalizacji w nauczaniu akademickim.
W trakcie wykładu poruszone zostaną następujące tematy:
 • wprowadzenie do grywalizacji
 • grywalizacja a proces uczenia
 • narzędzia i usługi do grywalizacji kursów akademickich
 • trzy lata doświadczeń - subiektywny przegląd zalet i wad grywalizacji
dr hab. Inż. Mikołaj Morzy
(Politechnika Poznańska)
15:10 Wykład i dyskusja: Prawdziwy e-learning dopiero przed nami – neuronauka, duże dane, silniki rekomendacji
 • Wprowadzenie do Big Data oraz systemów rekomendacji
 • Prezentacja Apache MAhout, który służy do obliczeń z zakresu sztucznej inteligencji tj. klasyfikacje, grupowanie, klastrowanie etc.
 • Cześć praktyczna: Na podstawie przykładowych danych prezentacja wykorzystania pakietu Mahout w celu otrzymania rekomendacji.
Rafał Moczadło
(UMCS Lublin)
15:50 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Elżbieta Janus - Kaleta

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78