centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
V FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
EDUKACJA CYFROWA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM.
TECHNOLOGIE I UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE E-LEARNINGU
Warszawa, 08.10.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Katarzyna Mikołajczyk

Katarzyna Mikołajczyk

Katarzyna Mikołajczyk

Doktor nauk humanistycznych, andragog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przy Laboratorium Psychoedukacji. Posiada ponad 9 letnie doświadczenie w branży e-learning. Jest metodykiem nauczania online w Dziale Rozwoju Edukacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia akademickie i szkoleniowe dotyczące metodyki kształcenia, dydaktyki medialnej, nowoczesnych technologii w edukacji, specyfiki kształcenia dorosłych oraz rozwoju umiejętności miękkich. Zrealizowała z sukcesem wiele projektów szkoleniowych oraz naukowo-dydaktycznych z zakresu e-learning, blended learning, zastosowania ICT w edukacji oraz metodyki kształcenia dorosłych. Ma na swoim koncie wiele wystąpień na konferencjach naukowych oraz branżowych, a także publikacje w periodykach naukowych i prasie.

Prelegenci | Rafał Moczadło

Rafał Moczadło

Pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2007 roku jest projektantem dydaktycznym kursów elektronicznych bądź wspomaganych elektronicznie z uwzględnieniem wykorzystania technologii web 2.0, a także środowisk 3D np. MMO. W ramach swoich obowiązków bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych z zakresu e-learning oraz przedsiębiorczości elektronicznej. Administruje kursami zdalnymi szkolącymi rocznie ok. 5tys. użytkowników.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów z profesjonalnego wykorzystania web 2.0, a także reklamy i promocji w Internecie. Realizuje wdrożenia komercyjnych projektów informatycznych jako projekt manager.
Kieruje zespołem Badań i Rozwoju w firmie AeroBrains.

Prelegenci | Mikołaj Morzy

Mikołaj Morzy

Jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Naukowo zajmuje się eksploracją danych, uczeniem maszynowym i analizą sieci społecznościowych. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych. W praktyce dydaktycznej od lat stosuje grywalizację wybranych elementów kursów akademickich. Od 2011 roku pełni obowiązki prezesa Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Prelegenci | Joanna Nogieć

Joanna Nogieć

Jest adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2006 roku zajmuje się e-learningiem, w latach 2008 – 2013 była prodziekanem odpowiedzialnym za wdrażanie rozwiązań e-learningowych na uczelni. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Obsługi Dydaktyki, w ramach którego ma bezpośredni nadzór nad działaniami e-learningowymi uczelni. Jest członkiem Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego. Interesuje się problematyką wdrażania e-learningu w działalność edukacyjną szkół wyższych, a także usprawnieniem procesu kształcenia poprzez zastosowanie nowych technologii.

Prelegenci | Krzysztof Rybiński

Krzysztof Rybiński

Krzysztof Rybiński

Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra w 1991 r.) i Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra ekonomii w 1993 r., doktora ekonomii w 1996 r.). W marcu 2009 r. obronił pracę habilitacyjną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W latach 1998-2007 uczestniczył w kursach na temat prognozowania i modelowania rynków finansowych (Londyn, 1998), prognozowania makroekonomicznego i kursów walutowych (Genewa, 1999), prognozowania makroekonomicznego (Cambridge, 2000), metod prezentacji, zarządzania instytucją (indywidualny kurs, 2005), szybkiego czytania (2006), zrównoważonej karty wyników w sektorze publicznym (Robert Kaplan), (2006), wykorzystania web2.0 do zwiększenia wydajności pracownika wiedzy, (2007), zarządzania projektami (metodologia Prince 2), (2007), globalnej alokacji aktywów (prof. Philippe Jorion), (Genewa, 2007).
Doświadczenie zawodowe Krzysztofa Rybińskiego jest bardzo szerokie. W latach 1990-1991 był informatykiem w firmie komputerowej w Tokio, w latach 1991-1996 dyrektorem Letniej Szkoły Ekonomii finansowanej przez Fundację Sorosa i pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-1994 był konsultantem w Banku Światowym. W latach 1997-2004 pracował jako główny ekonomista w trzech bankach komercyjnych (ING, BZ WBK i BPH). W latach 2004-2008 pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, w 2004-2005 był członkiem reprezentującym NBP w Radzie UE ds. Ekonomicznych i Finansowych. W latach 2007-2008 był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, a w latach 2007-2008 reprezentującym Polskę wicegubernatorem (alternate governor) Banku Światowego. W latach 2008-2009 zasiadał w radach nadzorczych spółek sektora finansowego, w latach 2008-2010 był partnerem w Ernst & Young Polska. Od roku 2009 jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Jest autorem wielu prac naukowych na tematy ekonomiczne i autorem oraz współautorem publikacji książkowych. Napisał kilkaset artykułów na tematy ekonomiczne i rynków finansowych, które zostały opublikowane w pismach krajowych oraz w "The Wall Street Journal", "Financial Times" i "The Economist". W rankingu "Rzeczpospolitej" w 2000 r. został wybrany najlepszym ekonomistą rynków finansowych w Polsce. Kilkakrotnie znalazł się w pierwszej piątce najlepszych ekonomistów rynków finansowych zajmujących się Polską i Europą Środkowo-Wschodnią w rankingach prestiżowych międzynarodowych pism finansowych.
W marcu 2009 r. zajął pierwsze miejsce w kategorii ekspertów rynków finansowych w Polsce w badaniu przeprowadzonym przez Home & Market. W październiku tego samego roku zajął trzecie miejsce wśród najbardziej wpływowych ekonomistów w Polsce w badaniu przeprowadzonym przez magazyn ThinkTank, a w grudniu 2009 r. zajął pierwsze miejsce w rankingu "Gazety Wyborczej" najlepszych kandydatów do nowej Rady Polityki Pieniężnej.
Jako pierwszy bankier centralny na świecie zaczął prowadzić popularny blog ekonomiczny często cytowany w mediach www.rybinski.eu już w 2006 roku.

Prelegenci | Wojciech Zieliński

Wojciech Zieliński

Jest Sekretarzem i członkiem założycielem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Jest ekspertem i konsultantem w zakresie e-learningu, autorem szeregu wystąpień i publikacji. E-nauczaniem zajmuje się od 2001. Współtworzył Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) i w latach 2001- 2007 kierował studiami online Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi prowadzonymi na platformie PUW. W tym okresie nadzorował także szereg innych projektów związanych w wykorzystaniem technologii informatycznych w kształceniu np. „E-egzamin gimnazjalny 2008”. Jest ekspertem Komisji Europejskiej w zakresie Technology Enhanced Learning (TEL). Pełnił rolę eksperta w projekcie „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu przez całe życie” prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej” w latach 2010-2012 i jest współautorem raportu końcowego z prowadzonych w projekcie badań „Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej”.
Jest Prezesem Zarządu łódzkiej firmy informatycznej MakoLab S.A., jednego z głównych, globalnych dostawców rozwiązań www i mobilnych dla koncernu Renault-Nissan.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78