centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
III FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFORMACJĄ
Warszawa, 26.02.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

26 lutego 2014 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenie Forum, kilka zdań na początek
Artur Prasal
(Urząd Miasta Łodzi)
10:10 Wykład: Jakość metadanych w systemach teleinformatycznych a właściwe dokumentowanie spraw
Kazimierz Schmidt
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
10:50 Case study: Archiwizacja dokumentacji w systemie EZD (metadane, składy chronologiczne, składy informatycznych nośników danych, paczka archiwalna)
 • przekazanie zasobu składu chronologicznego do archiwum zakładowego
  1. weryfikacja kompletności przesyłek
  2. wygenerowanie protokołów i fizyczne przekazanie zasobu
 • przejęcie przez archiwum zakładowe nadzoru nad dokumentacją w postaci elektronicznej
  1. weryfikacja kompletności metadanych i prawidłowości stosowanego nazewnictwa akt sprawy
  2. weryfikacja "przejętej" dokumentacji przez archiwum zakładowe
Magdalena Sawicka
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
11:30 Case study: Wdrażanie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją krok po kroku
 • EZD a system tradycyjny porównanie
 • Środowisko funkcjonowania systemu EZD
 • Niezbędne dokumenty organizacyjne
 • Podpis elektroniczny
 • Kontrola jako narzędzie stabilnego rozwoju
 • Innowacyjny Urząd
Tomasz Nitecki
(Starostwo Powiatowe w Zawierciu)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Praktyczne aspekty pracy Koordynatora - wsparcie przy bieżącym dokumentowaniu spraw
 • JRWA w urzędzie - wyciągi z JRWA, rodzaj dokumentacji a hasło klasyfikacyjne, zestawienie haseł wykorzystywanych w ramach urzędu
 • Problemy przy dokumentowaniu akt spraw - kontrole dokumentacji, weryfikacja dokumentacji w komórkach organizacyjnych
 • Analizy dokumentacji z różnych obszarów - uzgadnianie i ustalanie prawidłowości dokumentowania spraw, wytyczne dla pracowników
 • Szkolenia i bieżące informacje w zakresie sposobu postępowania z dokumentach
Jolanta Rybińska
(Urząd Miasta Łodzi)
13:10 Case study: Systemy dedykowane a system EZD - dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
 • Urząd w liczbach - zarządzanie dokumentacją
 • Systemy dedykowane - zarządzanie Urzędem i Miastem
 • Systemy dedykowane a wymagania dla systemu EZD
 • EZD w Urzędzie - doświadczenia
 • Przykłady wdrożonych i planowanych integracji z EZD.
Iwona Woźniak
(Urząd Miasta Lublin)
13:40 Wykład: Kwestie zachowania integralności, niezaprzeczalności i bezpieczeństwa danych w procesach archiwizacji i udostępniania danych archiwalnych
W trakcie wykładu zostaną omówione: Relacje pomiędzy danymi elektronicznymi, a dokumentem elektronicznym jako szczególnym rodzajem danych. Miejsce procesu archiwizacji dokumentu elektronicznego w modelach elektronicznych systemów obiegu dokumentów. Przypomnienie definicji dokument elektronicznego i jego podstawowych cech. Podstawowe techniki zapewnienia integralności, niezaprzeczalności i bezpieczeństwa dokumentu. Sposób zachowania cech dokumentu elektronicznego w procesie archiwizacji, przechowywania i udostępniania. Zagrożenia dla dokumentu archiwalnego w czasie jego przechowywania i udostępniania z archiwum.
Metody zapewnienia bezpieczeństwa archiwum elektronicznego we kontekście szacowania ryzyka
Wiesław Paluszyński
(Polskie Towarzystwo Informatyczne)
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Wykład: Dokumentacja w archiwum zakładowym zawierająca dane osobowe - zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
 • Dane osobowe zawarte w dokumentacji w archiwum jako przedmiot ochrony. Pojęcie danych osobowych.
 • Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do materiałów archiwalnych. Relacje przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Rodzaje obowiązków ochrony danych osobowych określone w przepisach o ochronie danych osobowych.
 • Bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne danych osobowych. Ochrona danych w systemach informatycznych. Specyfika bezpieczeństwa danych osobowych w archiwach.
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
15:20 Wykład: Wpływ projektowanej ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw na pracę Koordynatora Czynności Kancelaryjnych
 • Czynności kancelaryjne, zarządzanie dokumentacją - zakres zadań Koordynatora Czynności Kancelaryjnych
 • Czynności elektroniczne w postępowaniu administracyjnym,
 • Zgoda na komunikację elektroniczną - dokumentowanie,
 • Doręczenie elektroniczne, fikcja doręczenia w świetle czynności kancelaryjnych,
 • Elektroniczny wgląd w akta sprawy,
 • Elektroniczne kopie dokumentów zamiast papierowych oryginałów.
Artur Prasal
(Urząd Miasta Łodzi)
16:00 Zakończenie forum, wręczenie certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78