centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXV seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE
SYSTEMY GIS W LEŚNICTWIE
Warszawa, 11.06.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Tematem najbliższego seminarium zorganizowanego w cyklu GIS W PRAKTYCE będą Systemy GIS w leśnictwie. Podczas tego wydarzenia zaproszeni specjaliści omówią zagadnienia dotyczące geotechnologii w zastosowaniach leśnych. Omówione zostaną między innymi teledetekcyjne metody monitorowania lasów, nowe metody w wykorzystywaniu nawigacji satelitarnej na potrzeby leśnictwa oraz problematyka wdrożeń systemów GIS na tle przepisów o zamówieniach publicznych.
Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane poruszaną tematyką.

Prowadzenie obrad:dr Mieczysław Kunz

PROGRAM

11 czerwca 2014 r.
10:00 Wprowadzenie w program: Geotechnologie w zastosowaniach leśnych.
 • współczesne techniki i narzędzia pozyskiwania oraz analizowania informacji przestrzennej w zastosowaniach leśnych
 • dane i usługi danych przestrzennych służące zastosowaniom w leśnictwie
 • przykłady zastosowań telegeoinformacji w badaniach, monitoringu i ochronie obszarów leśnych.
Dr Mieczysław Kunz
(UMK w Toruniu)
10:40 Wykład: Ewolucja narzędzi i technologii geomatycznych w Lasach Państwowych
 • Rozwój technologii cyfrowych w kartografii leśnej – od prostych map komputerowych (2 poł. lat 90.) do leśnej mapy numerycznej (LMN) wszystkich nadleśnictw w scentralizowanym środowisku SILP i w Banku Danych o Lasach (dziś).
 • Ewolucja zastosowań pozycjonowania satelitarnego w pomiarach lasów i w nawigacji samochodowej po lasach.
 • Stosowanie Numerycznego Modelu Terenu na terenach leśnych.
 • Teledetekcja leśna – od „chałupniczych” prób stosowania fotogrametrii w czasach PRL do zastosowań analiz teledetekcyjnych oraz technik lidarowych dziś.
 • Ewolucja zastosowań geomatyki w procesach decyzyjnych w jednostkach organizacyjnych LP.
 • Organizacja struktur geomatycznych w Lasach Państwowych w czasie wdrażania LMN i dziś – w okresie jej eksploatacji.
Krzysztof Okła
(Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
11:10 Wykład: Teledetekcyjne metody monitorowania lasów
 • Podstawy teledetekcji środowiska
 • Zakresy promieniowania elektromagnetycznego wykorzystywane w teledetekcji lasu
 • Teledetekcja lotnicza
 • Teledetekcja satelitarna
 • Przykłady zastosowań teledetekcji w różnych dziedzinach leśnictwa
Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
11:50 Case study: Systemy wspierania decyzji w nowoczesnym leśnictwie na przykładzie projektu „System monitorowania lasów Sudetów i Beskidu Zachodniego”
Radomir Bałazy
(koordynator programu, IBL)
12:30 przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Ocena zmian w środowisku leśnym za pomocą nowoczesnych technologii i narzędzi teleinformatycznych
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Będkowski
(SGGW Warszawa)
13:40 Wykład: Nowe rozwiązania w wykorzystywaniu nawigacji satelitarnej na potrzeby leśnictwa
Technologia nawigacji satelitarnej znalazła sobie stałe miejsce w pomiarach prowadzonych przez leśników. Łatwość pozyskania danych jak również ich cyfrowy format pozwala szybko przenosić wyniki pomiarów na leśną mapę numeryczną. Duże zainteresowanie tą metodą sprawiło, iż pojawiły się gotowe aplikacje ułatwiające zbieranie danych obserwacyjnych. Niestety środowisko leśne nie sprzyja rejestracji sygnałów nawigacyjnych. Konieczne jest zatem stosowanie kombinowanych metod pomiarowych, aby uzyskane wyniki były satysfakcjonujące. W ramach prezentacji omówione zostaną stosowane obecnie możliwości technologiczne w zakresie poprawy dokładności pomiarowych w środowisku leśnym.
dr Michał Brach
(SGGW Warszawa)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Problematyka wdrożeń systemów GIS na tle przepisów o zamówieniach publicznych
 • Ograniczenia i uwarunkowania wynikające z rekomendacji Prezesa UZP.
 • Podział uwarunkowań, czyli w jaki sposób bezpiecznie podchodzić do rekomendacji Prezesa UZP.
 • Wdrożenia Systemów GIS - czego nie da się zrobić zgodnie z rekomendacjami Prezesa UZP.
 • Wdrożenia Systemów GIS - co można uzyskać od wykonawców.
 • Jak działać zgodnie z rekomendacjami i nie zablokować rynku produktów GIS.
Wojciech Kaliński
(Kancelaria Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy Sp. j.)
15:40 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Elżbieta Janus

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78