centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA BIBLIOTEK
Warszawa, 31.07.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla pracowników uczelni, jednostek naukowych i bibliotek, zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia obszarów, w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020, w których znajdą środki na termomodernizację budynków, digitalizację zasobów naukowych, e-learning, tworzenie repozytorium prac dyplomowych i otwartych zasobów edukacyjnych - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej oraz będą mogli oszacować swoje szanse na otrzymanie dofinansowania.

Metody dydaktyczne wykorzystywane w programie:
1. Prezentacja multimedialna
2. Ćwiczenia
3. Dyskusja

Wykładowca:
Ingrid Szrajer

PROGRAM

I. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system i zasady realizacji projektów

 1. Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy rusza Nowa Perspektywa?
 2. Logika interwencji - 11 celów tematycznych - czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie?
 3. Propozycje Programów na lata 2014-2020, czyli co ciekawego dla bibliotek w:
  1. PO Polska Cyfrowa
  2. PO Infrastruktura i Środowisko
  3. PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
  4. Regionalnych Programach Operacyjnych
 4. Rodzaje projektów dla bibliotek

II. Zasady finansowania projektów

 1. Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
 2. Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
 3. System zaliczek dla beneficjentów

III. System wyboru projektów

 1. Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
 2. Tryby wyboru projektów
 3. Zasady i kryteria wyboru projektów
 4. Procedura odwoławcza

IV. Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki – jak je zaplanować, aby minimalizować ryzyko ewentualnych sankcji finansowych?

V. Rozliczanie projektów w nowej perspektywie 2014-2012

 1. Kwalifikowalność wydatków - wybrane aspekty
 2. Uproszczone formy rozliczania wydatków
 3. Trwałość projektu - istotne zmiany
 4. Zaostrzenie kontroli projektów

VI. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Ramowy harmonogram:
10:00 - rozpoczęcie zajęć
12:30 - przerwa na lunch
13:00 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78