centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXVI edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
NOWE REGULACJE PRAWNE INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG
Warszawa, 29.01.2014 Koordynator:

PRELEGENCI

Prelegenci | Witold Chomiczewski

Witold Chomiczewski

Witold Chomiczewski

Radca prawny i wspólnik Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Lider specjalizacji e-Commerce w tej kancelarii. Pełni funkcję Pełnomocnika Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji. Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym. Przygotowuje umowy dotyczące SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o prawach konsumenta. Brał udział w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Redaktor naczelny Portalu Prawa IT.

Prelegenci | Jacek Murzydło

Jacek Murzydło

Jacek Murzydło

Ukończył prawo oraz politologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a następnie uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od lat związany z administracją publiczną - najpierw jako pracownik Urzędu Miasta Poznania, a następnie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu. Urzędnik mianowany. Autor ponad 160 artykułów, w tym także w czasopismach punktowanych z listy MNiSW. Prowadził liczne szkolenia skierowane w szczególności do pracowników administracji publicznej.

Prelegenci | Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Prelegenci | Sybilla Stanisławska-Kloc

Sybilla Stanisławska-Kloc

Sybilla Stanisławska-Kloc

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, adwokat, arbiter sądu domenowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką.
Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Wykładowca prawa cywilnego, autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka monografii "Ochrona baz danych" oraz autorka (współautorka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu). W latach 2005-2007 koordynator polskiej części jednego z pakietów w ramach unijnego projektu IPR-Helpdesk. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka w Monachium (Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law). Przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą problematyce ochrony prawa do autorstwa oraz plagiatu.

Prelegenci | Maciej Szczepański

Maciej Szczepański

Maciej Szczepański

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. Od kilku lat uczestniczy w przedsięwzięciach pomocy prawnej dotyczącej m.in. prawa autorskiego, własności przemysłowej oraz prawa konsumentów i zagadnień prawa konkurencji. Jego doświadczenie obejmuje również opiniowanie praktyk reklamy, zagadnień prawnych e-marketingu oraz e-commerce, know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony baz danych i danych osobowych, cloud computingu, licencji programów komputerowych oraz ich wdrożeń. W Dziale Prawnym Grupy Allegro szczególną uwagę poświęca problematyce własności intelektualnej, w szczególności polityce ochrony IP przedsiębiorstwa, jak i jej strukturom w ramach grupy kapitałowej. Z zakresu swojej specjalizacji realizował także szereg projektów dla klientów krajowych i zagranicznych, zdobywając doświadczenie w pracy m.in. dla renomowanej kancelarii prawnej o zasięgu międzynarodowym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowaną przez University of Cambridge, Europejskie Studia Specjalne w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta oraz Podyplomowe Studia Prawa Bankowego i Bankowości współorganizowane przez Narodowy Bank Polski. Obecnie na studiach doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UMK, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu teorii prawa i nowych technologii.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78