centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XLVII seminarium w cyklu Informatyka Korporacyjna
POLITYKA ZARZĄDZANIA OPROGRAMOWANIEM.
UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE I PRAWNE
Warszawa, 08.07.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, którego celem będzie przybliżenie problematyki organizacyjnych i prawnych uwarunkowań polityki zarządzania oprogramowaniem (PZO).
Podczas seminarium omówione zostaną zagadnienia dotyczące ryzyka w zarządzaniu oprogramowaniem oraz testowania i oceny jakości oprogramowania. Ponadto zaproszeni specjaliści poruszą tematy dotyczące problemów prawnych umów licencyjnych i nadużyć licencyjnych dotyczących oprogramowania.
Do udziału w seminarium zapraszamy dyrektorów finansowych i dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za infrastrukturę teleinformatyczną oraz kierowników działów IT.

PROGRAM

8 lipca 2014 r.
10:00 Rozpoczęcie seminarium, kilka zdań na początek
10:10 Wykład:Testowanie oprogramowania - jak redukować ryzyko, optymalizować koszty i podnosić jakość?
Prezentacja będzie case study rozwiązań wypracowanych przez prowadzącego odnośnie tematyk związanych z organizowaniem testów i utrzymaniem jakości. Omówione zostaną sposoby na redukowanie kosztów związanych z poprawą błędów i podnoszeniem jakości oprogramowania, jak i również typowe wyzwania stawiane przed zespołami testowymi. Prezentowane przykłady bazować będą na zarówno testowaniu oprogramowania wytwarzanego w firmie prowadzącego, jak i realizacji testów zewnętrznych dla firm zamawiających oprogramowanie i pragnących przetestować jego jakość. Prowadzący postara się wskazać obszary, które łatwo mogą zostać usprawnione przez Projekt Managerów, Liderów Zespołów Testowych jak i samych testerów i przynieść znaczącą wartość dodaną dla firmy zarówno wytwarzającej, jak i kupującej oprogramowanie.
Paweł Noga
11:00 Wykład i dyskusja: Ocena jakości oprogramowania
W związku z mającymi nastąpić zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych najniższa cena przestanie być jedynym kryterium oceny w przetargach, w tym przetargach na oprogramowanie. W związku z tym najprawdopodobniej będzie można wprowadzić inne, sensowne kryteria oceny, np. jakość.
 • czym jest jakość oprogramowania?
 • aspekty jakości
 • koszt (złej) jakości
 • jak mierzyć jakość?
 • normy i standardy dotyczące jakości oprogramowania
 • jak definiować kryteria jakościowe w przetargach na oprogramowanie?
Adam Roman
(Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński)
11:50 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Ryzyka w zarządzaniu oprogramowaniem
 • Zarządzanie i jakość oprogramowania jest częścią bezpieczeństwa informacji;
 • ISO IEC 27005 - Zarządzanie ryzykiem;
 • ISO IEC 27001:2013 ryzyka dotyczące oprogramowania;
 • Jakość firm tworzących oprogramowania - certyfikacja ISO 9001:2008/2013;
 • Wytyczne ISO IEC 90003:2008;
 • Cykl życia oprogramowania wg ISO IEC 12207:2008;
 • Cykl życia systemów wg ISO IEC 15288:2008;
 • Opis wymagań dla oprogramowania - możliwość implementacji i testowania i walidacji w świetle ISO IEC 12207 oraz ISO IEC 15288;
 • Oprogramowanie tworzone w małych organizacjach - ISO IEC 29110:2011;
 • Szkolenia i certyfikacja Software Assets Manager;
 • Przyszłość - Internet rzeczy.
Andrzej Niemiec
(Audytor Wiodący Bureau Veritas Polska; PRIM sp. z o.o.)
13:20 Wykład i konsultacje: Problemy prawne umów licencyjnych dotyczących oprogramowania
 • rodzaje i formy umów licencyjnych
 • licencje "adhezyjne" a przepisy prawa polskiego
 • niezbędne elementy umowy licencyjnej upoważniającej do korzystania z oprogramowania
mec. Anna Kobylańska
14:10 Przerwa
14:30 Wykład i konsultacje: Przekroczenia warunków licencji – nadużycia licencyjne
 • zakres licencji na oprogramowanie;
 • specyfika licencji creative commons;
 • przykłady naruszenia warunków licencji na oprogramowanie;
 • konsekwencje naruszenia umów licencyjnych.
Sławomir Kowalski
(PwC Legal)
15:10 Wykład i konsultacje: Nowe narzędzia w przeciwdziałaniu stosowania nielegalnego oprogramowania
mec. Oskar Tułodziecki
15:50 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Elżbieta Janus-Kaleta

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78