centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ROZLICZENIA HONORARIÓW AUTORSKICH
OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE WYNAGRODZEŃ
Warszawa, 9.07.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

Wiele firm korzysta z efektów pracy twórczej pracowników oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne i wypłaca z tego tytułu honoraria autorskie. Przez lata były one wyjątkowo atrakcyjne z uwagi na 50%-owe koszty uzyskania przychodów. Wprowadzenie limitu kosztów autorskich znacznie ograniczyło atrakcyjność honorariów oraz wprowadziło duże zamieszanie w zakresie rozliczeń podatkowych. Dodatkowo ZUS zaczął nagminnie kontrolować umowy o dzieło, wobec czego ich zawieranie zaczęło być ryzykowne. Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady rozliczania honorariów autorskich z uwzględnieniem stanowisk organów podatkowych i ZUS.

Do udziału zapraszamy podmioty korzystające z efektów pracy twórczej, w tym:

 • firmy wytwarzające oprogramowanie, tworzące strony internetowe, portale internetowe itp.,
 • jednostki nauki, kultury i sztuki,
 • firmy organizujące szkolenia,
 • Kierownicy Projektów,
 • przedstawicieli prasy, radia, telewizji,
 • każdą inną firmę, która wypłaca lub chciałaby wypłacać honoraria autorskie i obniżyć w ten sposób zobowiązanie podatkowe

Warsztaty poprowadzi:

Zajęcia będą się odbywały w grupach nieprzekraczających 20 osób.

PROGRAM

I. Umowy w ramach których mogą być wypłacane honoraria autorskie

 1. Umowa o pracę
 2. Umowa o dzieło
 3. Umowa zlecenia
 4. Inne umowy o przeniesienie praw autorskich
 5. Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej

II. Przychody podatkowe

 1. Ogólna definicja przychodów
 2. Przychody z praw autorskich
 3. Podział wynagrodzenia na autorskie i zwykłe

III. Koszty uzyskania przychodów

 1. Definicja kosztów uzyskania przychodów
 2. Koszty przypisane do poszczególnych umów o świadczenie pracy

IV. Koszty autorskie

 1. Wysokość kosztów autorskich
 2. Limit
 3. Czy płatnik musi pilnować limitu u podatników?
 4. Skutki przekroczenia limitu kosztów autorskich

V. Umowa o dzieło z prawami autorskimi

 1. Trudności z przypisaniem do źródła przychodów
 2. Umowa o dzieło a umowa zlecenia
 3. Umowa o dzieło na celowniku ZUS, czyli jak zmniejszyć ryzyko naliczenia składek

VI. Rozliczanie umów

 1. Rezydenci i nierezydenci podatkowi
 2. Podróże pracownicze
 3. Obowiązki podatkowo-ubezpieczeniowe
RAMOWY HARMONOGRAM:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów


Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78